నవముస్లిం మార్గదర్శిని

ఆడియోలు విషయపు వివరణ
పేరు: నవముస్లిం మార్గదర్శిని
భాష: ఇంగ్లీష్
పునర్విచారకులు: ముహమ్మద్ అబ్దుర్రఊఫ్
సంక్షిప్త వివరణ: అల్లాహ్ వద్దకు చేర్చే సన్మార్గం కనుగొన్న ప్రతి నవముస్లిం కొరకు ఇది ఒక గొప్ప కానుక. వారి విశ్వాసాన్ని మరింత బలర్చుకోవడానికి మరియు భద్రంగా కాపాడుకోవడానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఆడియోలలో ముస్లింగా మారటం వలన లభించే ప్రతిఫలం, ఇస్లాం ధర్మం యొక్క ఉత్తమమైన విశేషతలు మరియు ఇస్లాం ధర్మంలోని ముఖ్యమైన విషయాన్నింటినీ షేఖ్ ఫహద్ సాలెమ్ బహమ్మమ్ ఇక్కడ చర్చించారు. ఒకరి దైవవిశ్వాసం ఆధారంగా చేసుకోవలసిన అర్కాన్ అల్ ఈమాన్ అంటే దైవ విశ్వాసపు మూలసిద్ధాంతాలు మరియు అవయవాల ఉత్తమమైన ఆచరణలు (ఆరాధనలు) మరియు హృదయాల ఉత్తమమైన ఆచరణలు (తౌహీద్ అనే ఏకదైవత్వ సిద్ధాంతం) కలిగి ఉన్న అర్కాన్ అల్ ఇస్లాం అంటే ఇస్లాం మూల సిద్ధాంతాలను ఆయన చక్కగా వివరించారు. ఇస్లాం ధర్మం ఒక సామాజిక ధర్మం అయినందున, చిన్నా లేక పెద్ద, ముస్లిం లేక ముస్లిమేతరులు మొదలైన సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరితో ఒక ముస్లిం ఎలా ప్రవర్తించాలి, షేఖ్ ఫహద్ వివరించారు. తర్వాత ఆయన అనుమతించబడిన మరియు నిషేధించబడిన కొన్ని ఆర్థిక లావాదేవీలపై దృష్టి సారించారు. అలాగే ఒకరి ఈమాన్ అంటే దైవవిశ్వాసాన్ని పెంచే మరియు అల్లాహ్ ఆజ్ఞలను పాటించడంలో సహాయపడే అనేక అంశాలను ఆయన ప్రస్తావించారు. అల్లాహ్ మార్గంలో అడ్డుపడే (కామం, అత్యాశ, దురాశ, అపోహలు మరియు అజ్ఞానం వంటి) కొన్ని ఆటంకాలను కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. అంతేగాక ఎలాంటి మధ్యవర్తులు లేకుండా ఒక వ్యక్తి తన సృష్టికర్త వద్ద మనస్పూర్తిగా పశ్చాత్తాప పడేందుకు అవసరమైన వాటిని చూపారు. చివరిగా, నవముస్లిం కొరకు ఆయన మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చారు.
చేర్చబడిన తేదీ: 2014-07-03
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/716768
క్రింది విభజన ప్రకారం ఇది విషయపరంగా వర్గీకరించబడని వాటిని సంబోధిస్తున్నది
క్రింది భాషలలో ఇది అనువదించబడింది: ఇంగ్లీష్ - అరబిక్
దీనితో జతచేయబడిన విషయాలు ( 158 )
1.
Associating Partners with Allah in Worship
3.9 MB
: Associating Partners with Allah in Worship.mp3
2.
Position and Virtues of Salaat in Islam
2.1 MB
: Position and Virtues of Salaat in Islam.mp3
3.
The Travellers Prayer
932.5 KB
: The Travellers Prayer.mp3
4.
The Five Necessities
4.5 MB
: The Five Necessities.mp3
5.
The Five Islamic Rulings
1.5 MB
: The Five Islamic Rulings.mp3
6.
The Meaning of worship
5 MB
: The Meaning of worship.mp3
7.
Belief in the Last Day
11.6 MB
: Belief in the Last Day.mp3
8.
Islam is a Universal Religion
1.7 MB
: Islam is a Universal Religion.mp3
9.
How to Find out about the Rulings of Islam
1.5 MB
: How to Find out about the Rulings of Islam.mp3
10.
Belief in the Messengers
18.1 MB
: Belief in the Messengers.mp3
11.
Title page
168.5 KB
: Title page.mp3
12.
The Testimony that Muhammad is Allah’s Messenger
10.2 MB
: The Testimony that Muhammad is Allah’s Messenger.mp3
13.
Virtues of the Month of Ramadaan
2.3 MB
: Virtues of the Month of Ramadaan.mp3
14.
Belief in Allahs Names and Attributes
5 MB
: Belief in Allahs Names and Attributes.mp3
15.
The Meaning of Purification
959.8 KB
: The Meaning of Purification.mp3
16.
Belief in the Divine Decree
8 MB
: Belief in the Divine Decree.mp3
17.
Contents
628.6 KB
: Contents.mp3
18.
The Prayer of the Sick
1.3 MB
: The Prayer of the Sick.mp3
19.
Islam is a Moderate Religion
1.7 MB
: Islam is a Moderate Religion.mp3
20.
Your Purification - Contents
1.1 MB
: Your Purification - Contents.mp3
21.
No Intermediaries between God and Man
1.9 MB
: No Intermediaries between God and Man.mp3
22.
Hunting According to Islamic Law
1.3 MB
: Hunting According to Islamic Law.mp3
23.
The Friday Prayer - Manner and Rulings
1.7 MB
: The Friday Prayer - Manner and Rulings.mp3
24.
The Five Obligatory Prayers and Their Times
1.7 MB
: The Five Obligatory Prayers and Their Times.mp3
25.
Your Food and Drink - Contents
787.1 KB
: Your Food and Drink - Contents.mp3
26.
Intoxicants and Alcoholic Beverages
3.5 MB
: Intoxicants and Alcoholic Beverages.mp3
27.
What is the Required Purification for Performing the Prayer
621.1 KB
: What is the Required Purification for Performing the Prayer.mp3
28.
-Part One - Your Faith-
1.3 MB
: -Part One - Your Faith-.mp3
29.
The Greatest Blessing Ever
3 MB
: The Greatest Blessing Ever.mp3
30.
Belief in the Angels
4.4 MB
: Belief in the Angels.mp3
31.
The Minor Ritual Impurity and Wudoo
1.3 MB
: The Minor Ritual Impurity and Wudoo.mp3
32.
The Six Pillars of Faith
10.3 MB
: The Six Pillars of Faith.mp3
33.
Types of Meat Served in Restaurants and Shops
1.1 MB
: Types of Meat Served in Restaurants and Shops.mp3
34.
Those Who Are Exempt
1.2 MB
: Those Who Are Exempt.mp3
35.
It Has Numerous Virtues
2.2 MB
: It Has Numerous Virtues.mp3
36.
Drugs
538.6 KB
: Drugs.mp3
37.
How to Remove the Major Ritual Impurity
794.5 KB
: How to Remove the Major Ritual Impurity.mp3
38.
Islam Is a Religion of Life
3 MB
: Islam Is a Religion of Life.mp3
39.
The Place of Prayer
1.1 MB
: The Place of Prayer.mp3
40.
The Etiquette of Eating and Drinking
3.5 MB
: The Etiquette of Eating and Drinking.mp3
41.
Voluntary Fasting
1.9 MB
: Voluntary Fasting.mp3
42.
Criteria That Must Be Met
2 MB
: Criteria That Must Be Met.mp3
43.
Clothing - Contents
1 MB
: Clothing - Contents.mp3
44.
Manner of Performing the Partial Ablution
3 MB
: Manner of Performing the Partial Ablution.mp3
45.
The Pillars and the Obligatory Acts of the Prayer
2.4 MB
: The Pillars and the Obligatory Acts of the Prayer.mp3
46.
Virtues of Fasting
1.9 MB
: Virtues of Fasting.mp3
47.
Seafood
818.8 KB
: Seafood.mp3
48.
For Whom is it Obligatory
666.2 KB
: For Whom is it Obligatory.mp3
49.
Belief in the Divine Books
8.4 MB
: Belief in the Divine Books.mp3
50.
What should a person who does not know do
1.7 MB
: What should a person who does not know do.mp3
51.
Learning Islamic Rulings
748 KB
: Learning Islamic Rulings.mp3
52.
Soorat Al-Faatihah explained
2.7 MB
: Soorat Al-Faatihah explained.mp3
53.
Wiping Over the Socks
521.6 KB
: Wiping Over the Socks.mp3
54.
The Wisdom of Fasting
1.9 MB
: The Wisdom of Fasting.mp3
55.
Chapter Ten - Your Family
884 KB
: Chapter Ten - Your Family.mp3
56.
Can a career be an excuse
2.1 MB
: Can a career be an excuse.mp3
57.
Your Food and Drink
565.5 KB
: Your Food and Drink.mp3
58.
The Festival of Fast Breaking
6.5 MB
: The Festival of Fast Breaking.mp3
59.
Purification from Physical Impurity
2.1 MB
: Purification from Physical Impurity.mp3
60.
Recipients of Zakaat
1.8 MB
: Recipients of Zakaat.mp3
61.
Fasting Ramadaan
339.1 KB
: Fasting Ramadaan.mp3
62.
Clothing from an Islamic Perspective
1.7 MB
: Clothing from an Islamic Perspective.mp3
63.
The Major Ritual Impurity and the Full Ablution
2.4 MB
: The Major Ritual Impurity and the Full Ablution.mp3
64.
Toilet Etiquette
1.9 MB
: Toilet Etiquette.mp3
65.
Plants and Fruits
387.6 KB
: Plants and Fruits.mp3
66.
Contents
975.6 KB
: Contents.mp3
67.
The Two Prostrations of Forgetfulness
1.7 MB
: The Two Prostrations of Forgetfulness.mp3
68.
Your Prayer - Contents
1.1 MB
: Your Prayer - Contents.mp3
69.
Things Which Break the Fast
2.9 MB
: Things Which Break the Fast.mp3
70.
What to do if One is Unable to Use Water
813.7 KB
: What to do if One is Unable to Use Water.mp3
71.
The Position of Women in Islam
3.4 MB
: The Position of Women in Islam.mp3
72.
The Prayer
969.9 KB
: The Prayer.mp3
73.
How to Pray-02
20.7 KB
: How to Pray-02.mp3
74.
Land Animals
2.4 MB
: Land Animals.mp3
75.
Marriage in Islam
2.4 MB
: Marriage in Islam.mp3
76.
The Position of the Family in Islam
3.9 MB
: The Position of the Family in Islam.mp3
77.
The Husbands Rights
1.9 MB
: The Husbands Rights.mp3
78.
Zakaat - Contents
1.1 MB
: Zakaat - Contents.mp3
79.
What are the conditions that must be met
2.9 MB
: What are the conditions that must be met.mp3
80.
Your Pilgrimage - Contents
1.1 MB
: Your Pilgrimage - Contents.mp3
81.
The Ability to Perfom Hajj
1.2 MB
: The Ability to Perfom Hajj.mp3
82.
Acts Which Invalidate The Prayer
570.9 KB
: Acts Which Invalidate The Prayer.mp3
83.
No Place for a Struggle Between Sexes
1.7 MB
: No Place for a Struggle Between Sexes.mp3
84.
The General Rule Regarding Clothing
1.7 MB
: The General Rule Regarding Clothing.mp3
85.
A Woman Needs a Mahram
529.7 KB
: A Woman Needs a Mahram.mp3
86.
The Spouses Rights and Obligations
698.8 KB
: The Spouses Rights and Obligations.mp3
87.
Parents Rights
2.7 MB
: Parents Rights.mp3
88.
Performing the Prayer
12.9 MB
: Performing the Prayer.mp3
89.
Ritual Impurity
965.8 KB
: Ritual Impurity.mp3
90.
Contents
1 MB
: Contents.mp3
91.
The Ultimate Objectives of Zakaat
1.7 MB
: The Ultimate Objectives of Zakaat.mp3
92.
Some War Ethics in Islam
1.7 MB
: Some War Ethics in Islam.mp3
93.
Visting Madeenah
4 MB
: Visting Madeenah.mp3
94.
How to Pray
1.9 MB
: How to Pray.mp3
95.
The Festival of Sacrifice
4.2 MB
: The Festival of Sacrifice.mp3
96.
Times It Is Not Permissible for Supererogatory Prayers
1.2 MB
: Times It Is Not Permissible for Supererogatory Prayers.mp3
97.
Responding to the Adhaan
1 MB
: Responding to the Adhaan.mp3
98.
Those Who Are Exempt from Fasting
2.2 MB
: Those Who Are Exempt from Fasting.mp3
99.
Types of Gambling
1.2 MB
: Types of Gambling.mp3
100.
Divorce
2.2 MB
: Divorce.mp3
101.
Islamic Slaughter
1.2 MB
: Islamic Slaughter.mp3
102.
Humility and Attentiveness in Prayer
797.3 KB
: Humility and Attentiveness in Prayer.mp3
103.
Benevolence and Generosity
2.4 MB
: Benevolence and Generosity.mp3
104.
The Ultimate Goals of Hajj
3.7 MB
: The Ultimate Goals of Hajj.mp3
105.
Injustice and Wrongfully Taking Others’ Property
4.2 MB
: Injustice and Wrongfully Taking Others’ Property.mp3
106.
Categories of Women in Relation to a Man
3.7 MB
: Categories of Women in Relation to a Man.mp3
107.
Childrens Rights
1.8 MB
: Childrens Rights.mp3
108.
Hajj
4 MB
: Hajj.mp3
109.
Some Aspects of the Prophets Life and Morals
430.1 KB
: Some Aspects of the Prophets Life and Morals.mp3
110.
Sincere Repentance
4 MB
: Sincere Repentance.mp3
111.
The Islamic Ruling on Ribaa
728.1 KB
: The Islamic Ruling on Ribaa.mp3
112.
Acts Which Are Disliked During the Prayer
931.3 KB
: Acts Which Are Disliked During the Prayer.mp3
113.
Forbidden Types of Clothing
4.7 MB
: Forbidden Types of Clothing.mp3
114.
The Meaning of Hajj
1.5 MB
: The Meaning of Hajj.mp3
115.
Examples of Business Ethics
4.2 MB
: Examples of Business Ethics.mp3
116.
The Wifes Rights
8.1 MB
: The Wifes Rights.mp3
117.
Virtues of Hajj
1.5 MB
: Virtues of Hajj.mp3
118.
Means of Observing Khushoo in Prayer
4 MB
: Means of Observing Khushoo in Prayer.mp3
119.
Your New Life - Contents
857.9 KB
: Your New Life - Contents.mp3
120.
Types of Wealth Upon Which Zakaat is Due
3.8 MB
: Types of Wealth Upon Which Zakaat is Due.mp3
121.
The Congregational Prayer
5.3 MB
: The Congregational Prayer.mp3
122.
How to Pray - the second Rak’ah
2.8 MB
: How to Pray - the second Rak’ah.mp3
123.
The Friday Prayer
448.3 KB
: The Friday Prayer.mp3
124.
Umrah
932.8 KB
: Umrah.mp3
125.
Your Moral Character - Contents
6.8 MB
: Your Moral Character - Contents.mp3
126.
Punishment for Ribaa
2 MB
: Punishment for Ribaa.mp3
127.
Is it Recommended to Change Ones Name
1.6 MB
: Is it Recommended to Change Ones Name.mp3
128.
Distinguishing Features of Noble Character
8.2 MB
: Distinguishing Features of Noble Character.mp3
129.
Inviting Family and Relatives to Islam
2.3 MB
: Inviting Family and Relatives to Islam.mp3
130.
The Recommended Voluntary Prayers
2.5 MB
: The Recommended Voluntary Prayers.mp3
131.
Rules Governing the Relationship Between a Man and Women
4.1 MB
: Rules Governing the Relationship Between a Man and Women.mp3
132.
Sweetness of Faith
862.8 KB
: Sweetness of Faith.mp3
133.
Your Financial Transactions
1.6 MB
: Your Financial Transactions.mp3
134.
The Call to Prayer
889.3 KB
: The Call to Prayer.mp3
135.
Childrens Religion
2 MB
: Childrens Religion.mp3
136.
Detrimental Effects of Gambling
1.4 MB
: Detrimental Effects of Gambling.mp3
137.
Detrimental Effects of Ribaa
2.2 MB
: Detrimental Effects of Ribaa.mp3
138.
Mercy
4.4 MB
: Mercy.mp3
139.
Gambling
1.7 MB
: Gambling.mp3
140.
All Types of Transactions are Generally Allowed
1.4 MB
: All Types of Transactions are Generally Allowed.mp3
141.
The Manner of Reciting the Adhaan and the Iqaamah
2.1 MB
: The Manner of Reciting the Adhaan and the Iqaamah.mp3
142.
Humility
1.8 MB
: Humility.mp3
143.
The Five Pillars of Islam
1.5 MB
: The Five Pillars of Islam.mp3
144.
Islam Must Be Judged by its Sublime Principles
1.2 MB
: Islam Must Be Judged by its Sublime Principles.mp3
145.
What is the ruling
1.3 MB
: What is the ruling.mp3
146.
Calling Others to Islam
3.7 MB
: Calling Others to Islam.mp3
147.
Showing Greatness to Allah for His Guidance
2.9 MB
: Showing Greatness to Allah for His Guidance.mp3
148.
Requirements of the Correct Manner of Inviting to Islam
2.5 MB
: Requirements of the Correct Manner of Inviting to Islam.mp3
149.
Testimony of Faith - Meaning and Requirements
4.7 MB
: Testimony of Faith - Meaning and Requirements.mp3
150.
Usury - Ribaa
2.5 MB
: Usury - Ribaa.mp3
151.
How to Convert to Islam
1.6 MB
: How to Convert to Islam.mp3
152.
Islam Covers All Aspects of Life
1.2 MB
: Islam Covers All Aspects of Life.mp3
153.
The Purpose of Human Existence
1.3 MB
: The Purpose of Human Existence.mp3
154.
Justice
1.4 MB
: Justice.mp3
155.
Virtues of Friday
887.7 KB
: Virtues of Friday.mp3
156.
Deception through Ignorance and Uncertainty
1.6 MB
: Deception through Ignorance and Uncertainty.mp3
157.
Who Must Perform the Friday Prayer
500.1 KB
: Who Must Perform the Friday Prayer.mp3
158.
Conclusion
4.6 MB
: Conclusion.mp3
Go to the Top