Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương 4:Nhịn Chay Ramadan

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương 4:Nhịn Chay Ramadan
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Nhóm học giả Islam
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương 4: Nhịn Chay Ramadan: Việc thấu hiểu về bộ luật Islam và thông suốt mọi giáo lý là mục đích cao cả trong tôn giáo, và tôn giáo không đòi hỏi mỗi tín đồ phải học hỏi nhiều bằng chứng xác thực để thấu hiểu bộ luật Islam này mà chỉ cần họ học hỏi đầy đủ mỗi giáo lý để thông suốt được cung cách tôn thờ Allah đúng thực theo yêu cầu. Và một dấu hiệu tốt đẹp của một tín đồ Muslim có được là y được Allah ban cho trí nhận thức được bộ toàn bộ giáo luật Islam, như Nabi – cầu xin bình an & phúc lành cho Người - đã nói: “Một khi Allah muốn một bề tôi nào tốt đẹp thì Ngài cho y sự thấu hiểu về bộ luật tôn giáo.”
Thêm vào ngày: 2014-06-28
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/716251
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Al-Fiqh (Giáo Lý) Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Nhịn Chay Ramadan
1.1 MB
: Al-Fiqh (Giáo Lý) Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Nhịn Chay Ramadan.pdf
2.
Al-Fiqh (Giáo Lý) Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Nhịn Chay Ramadan
6.9 MB
: Al-Fiqh (Giáo Lý) Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Nhịn Chay Ramadan.doc
Xem thêm ( 7 )
Go to the Top