Giáo Luật Nhịn Chay Trích Từ Al-Fiqh Al-Muyasir

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Giáo Luật Nhịn Chay Trích Từ Al-Fiqh Al-Muyasir
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Giáo Luật Nhịn Chay Trích Từ Al-Fiqh Al-Muyasir: Bài thuyết giảng trình bày về giáo lý nhịn chay bắt buộc mỗi người Muslim phải biết, được trích từ quyển Al-Fiqh (Giáo Lý) Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và kiểm duyệt.
Thêm vào ngày: 2014-06-28
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/716232
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Giáo Luật Nhịn Chay Trích Từ Al-Fiqh Al-Muyasir
26.8 MB
: Giáo Luật Nhịn Chay Trích Từ Al-Fiqh Al-Muyasir.mp3
Go to the Top