රැවටීම සහ වංචා කිරීම ඉතාමත් දරුණු පාපයකි

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: රැවටීම සහ වංචා කිරීම ඉතාමත් දරුණු පාපයකි
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: රැවටීම සහ වංචා කිරීම වැනි පහත් ක්රි යාව ශිෂ්ට සම්පන්න පුද්ගලයෙකුට නොගැළපෙන පිළිකුල් සහගත ලක්ෂණයකි. අන් අය වැරදි මාර්ගයේ යොමු කරනු පිණිස සත්යරය දැනුවත්වම විකෘති කිරීම අවංකභාවයේ වටිනාකමට එරෙහි ක්රි යාවකි.
එකතු කළ දිනය: 2014-06-28
Short Link: http://IslamHouse.com/716225
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
රැවටීම සහ වංචා කිරීම ඉතාමත් දරුණු පාපයකි
148.7 KB
Open: රැවටීම සහ වංචා කිරීම ඉතාමත් දරුණු පාපයකි.pdf
2.
රැවටීම සහ වංචා කිරීම ඉතාමත් දරුණු පාපයකි
3.1 MB
Open: රැවටීම සහ වංචා කිරීම ඉතාමත් දරුණු පාපයකි.doc
Go to the Top