ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍
ഭാഷ: തായ്‌
എഴുതിയ വ്യക്തി: സ്വാഫി ഉസ്മാന്‍
പരിശോധകര്‍: സ്വാഫി ഉസ്മാന്‍
പ്രസാധകര്‍: ഇഖ്റഅ് ഫത്വാനി ലൈബ്രറി
സംക്ഷിപ്തം: പ്രസ്തുത നോമ്പിലെ നബിചര്യകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2007-12-30
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/70411
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: തായ്‌ - അറബി - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍ - ഉസ്ബക്‌ - ഇംഗ്ലീഷ്
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
ถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาล
127.4 KB
: ถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาล.pdf
2.
ถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาล
345 KB
: ถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาล.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

การปฏิบัติอิบาดะฮฺที่นอกเหนือจากศาสนกิจที่วาญิบ โดยความสมัครใจของผู้ปฏิบัติ เป็นการเสริมหนุนให้อามัลของบ่าวผู้หนึ่งสมบูรณ์ขึ้นและเป็นเหตุให้อัลลอฮฺรักบ่าวผู้นั้น เช่นที่ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวถึงดำรัสของอัลลอฮฺในหะดีษกุดซีย์บทหนึ่งซึ่งมีความว่า บ่าวของฉันหมั่นเข้าใกล้ชิดฉันด้วยการปฏิบัติสิ่งสุนัต จนกระทั่งฉันได้รักเขา (รายงานโดยอัล-บุคอรี 6137) ดังนั้น จึงควรที่มุสลิมต้องเอาใจใส่และหมั่นปฏิบัติอามัลต่างๆ ตามแนวทาง(ซุนนะฮฺ)ของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เพื่อยกระดับตัวเองให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺและเป็นที่รักของพระองค์

การถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลเป็นศาสนกิจตามซุนนะฮฺของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ประการหนึ่ง ไม่ใช่ศาสนกิจภาคบังคับ ทว่าเป็นสิ่งที่ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้ส่งเสริมให้ประชาชาติของท่านปฏิบัติ ดังหะดีษที่เล่าโดยอบู อัยยูบ อัล-อันศอรีย์ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ จากท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ว่า ผู้ใดที่ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน แล้วเขาได้ถือศีลอดต่ออีกหกวันในเดือนเชาวาล นั่นเสมือนกับว่าเขาได้ถือศีลอดถึงหนึ่งปี (รายงานโดยมุสลิม 1164)

เหล่าอุละมาอ์ได้ให้เหตุผลว่า ที่เป็นเช่นนั้นเพราะการทำความดีจะถูกคูณด้วยสิบ การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนหนึ่งเดือนจะเท่ากับสิบเดือน การถือศีลอดอีกหกวันในเดือนเชาวาลจะเท่ากับหกสิบวันหรือสองเดือนที่เหลือ ดังนั้นก็จะเป็นการถือศีลอดครบหนึ่งปีอย่างสมบูรณ์ (ดู บทอธิบายของอิมาม อัน-นะวะวีย์ ต่อเศาะฮีหฺมุสลิม 8:56)

นอกจากนี้การถือศีลอดในเดือนเชาวาลยังเป็นการช่วยซ่อมแซมความบกพร่องที่เกิดขึ้นระหว่างการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนอีกด้วย (อัล-มุนัจญิด. มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ, www.islam-qa.com)

การถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลสามารถปฏิบัติได้อย่างเปิดกว้าง เช่น

          - ถือศีลอดทันทีหลังวันอีด โดยถือศีลอดติดต่อกันหกวันโดยไม่แยก

          - ถือศีลอดหกวันติดต่อกัน แต่ไม่ถือศีลอดทันทีหลังวันอีด

          - ถือศีลอดหกวันโดยแยกวัน อาจจะเริ่มทันทีหลังวันอีดหรือไม่ก็ได้ และไม่กำหนดวันว่าจะต้องห่างกันครั้งละกี่วัน ฯลฯ

ท่านอิมาม  อัน-นะวะวีย์ได้กล่าวว่า เหล่าสหายของเราเห็นว่า ทางที่ดีที่สุดคือให้ถือศีลอดติดต่อกันหกวันโดยเริ่มทันทีหลังวันอีด แต่หากแยกวันหรือไม่ถือศีลอดทันทีในช่วงต้นเดือนก็ยังได้ผลบุญเช่นเดียวกัน เพราะได้บรรลุตามความหมายในหะดีษที่ว่าให้ถือศีลอลหกวันในเดือนเชาวาล(หลังจากเราะมะฎอน) (อ้างแล้ว)

สำหรับผู้ที่ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนยังไม่ครบและมีภาระต้องถือศีลอดชด ให้เขาถือศีลอดชดของเดือนเราะมะฎอนในเสร็จสิ้นเสียก่อน แม้นว่าเขาต้องใช้เวลาในเดือนเชาวาลทั้งเดือนก็ตาม ทั้งนี้เพราะการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนเป็นวาญิบ และหากเขาตายไป เขาก็จะถูกสอบถามในเรื่องที่เป็นวาญิบนี้ ว่าได้ชดแล้วหรือยัง ... อีกประการหนึ่งก็คือ ผลบุญของการถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาได้ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนครบสมบูรณ์แล้วหรือไม่ (อัล-อะมีน อัล-หาจญ์ มุหัมมัด,  www.islamAdvice.com)

การถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลเป็นอีกซุนนะฮฺหนึ่งของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่มุสลิมทุกคนไม่ควรเพิกเฉยหรือละเลย เพราะเป็นซุนนะฮฺที่สามารถปฏิบัติได้ง่ายและมีผลบุญที่สูงยิ่ง ... ขออัลลอฮฺประทานเตาฟีก.

Go to the Top