റമദാനിലെ അവസാന പത്തുകള്‍

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: റമദാനിലെ അവസാന പത്തുകള്‍
ഭാഷ: ചൈന
എഴുതിയ വ്യക്തി: അബ്ദുല്‍ മുഹ്’സിന്‍ അല്‍ഖാസിം
പരിഭാഷകര്‍: അബൂ അബ്ദുല്ലാഹ് അഹ്’മദ് ബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അസ്സീനി
പരിശോധകര്‍: ലീ തഷ്നിഗ് ഷിയാ
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: റമദാനിലെ അവസാന പത്തുകളുടെയും ലൈലത്തുല്‍ ഖദറിന്‍റെയും ശ്രേഷ്ഠതകള്‍,ഖുര്‍’ആന്‍ പാരായണം,തറാവീഹ് നമസ്കാരം,സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ എന്നിവയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന പ്രസംഗം.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2007-12-29
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/70274
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - ബെങ്കാളി - തായ്‌ - ഉസ്ബക്‌ - ബോസ്നിയന്‍ - ഇംഗ്ലീഷ്
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
我们怎样利用斋月的后十天?
372.9 KB
: 我们怎样利用斋月的后十天?.pdf
2.
我们怎样利用斋月的后十天?
2.1 MB
: 我们怎样利用斋月的后十天?.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

一切赞颂全归真主,我们感谢他,向他求援助,求他恕饶我们,引领我们,保护我们不受自身劣性及恶习的伤害。真主引领谁,就没有谁能伤害他;真主使谁迷误,就没谁能引领他;我作证:除独一无二的真主外,绝无真正应受崇拜的主宰;我又作证:穆罕默德是真主的仆人及使者。愿清高伟大的真主赐福他和他的家属,以及众圣门弟子,并祝他们平安。

真主的仆人们啊!你们当真正地敬畏真主;敬畏真主是幸福的途径,放弃敬畏真主是通向悲惨的道路。

众穆斯林啊!我们的养主确已恩赐他的众仆各种恩惠和顺从的机会,清廉者们利用它贵重的日子,忏悔者们利用它最后的时机彼此追赶,吉祥的夜晚即将离去,在这尊贵月份的夜晚中,天堂的诸门已经敞开,火狱所有的门都被关闭,一切恶魔均被戴上桎梏,斋月的后十天是吉祥的夜晚之冠;当斋月的后十天进入时,我们的先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)夜间不睡觉,唤醒家人,勒紧腰带,努力办功。圣妻阿依莎(愿主喜悦她)的传述,她说:主的使者(愿主赐福之,并使其平安)在斋月中努力地办功,胜过其它所有的月份,而在斋月的后十天中所作的功课,更甚于其它的任何日子。[①]

在这十天中有诸夜之首,许多吉庆,珍贵的时刻,稍许的工作可以获得许多回赐,多多的善功能获得重复加倍的报赏。清高的真主说:那高贵的夜间,胜过一千个月。】[②]伟大的被造物由天而降出席那个夜晚。清高的真主说:众天使和精神在那个夜晚,奉他们养主的命令,为一切事务而降临。】[③]

那对于伊斯兰民族是一个和平、吉祥的夜晚;伊本凯西尔(愿主怜悯他)说:“在这一夜之中,由于它的吉庆多而众天使们频繁地降临。”天使们带着吉祥和慈悯一起降临,同样,他们在人们诵读《古兰经》的时候降临,他们环绕记念真主的圈子,放下翅膀保护求知的人们。

在斋月之中,我们伟大养主的经典——《古兰经》的降示,诵读它可以获得丰厚的报赏,谁诵读它,每一个字母对谁都是一件善功;它在复生日能为诵读者说情。在复生日,它将对诵读者说:“你当诵读《古兰经》,你登上天堂的台阶吧,你当如同在现世中一样吟诵《古兰经》,的确,你的归宿是在你所诵读的最后一节经文之处。

在斋月的后十天之中,你应当让自己的舌头因为诵读真主的经典而成为柔软的,你应当让自己的声音因为诵读它而湿润,以便你在后世获得两种说情:《古兰经》和斋戒的说情。

礼拜能使清廉者们心情愉快,使谦恭者们内心舒畅,在主命拜之后,最贵重的拜功就是夜间拜,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)鼓励圣门弟子们礼夜间拜。主的使者(愿主赐福之,并使其平安)曾对伊本欧麦尔(愿主喜悦他俩)说:“假如阿布杜拉能在夜间起来礼拜,他真是个优秀的人啊!”[④]在此之后,阿布杜拉·本·欧麦尔从没有放弃过夜间拜。

放弃夜间拜者是应受谴责的人,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)曾对阿布杜拉·本·阿姆鲁·本·阿税(愿主喜悦他俩)说:“阿布杜拉啊!你不要像某个人那样,他曾经礼夜间拜,然后又放弃夜间拜。”[⑤]

礼夜间拜是最贵重的功课之一,同时,也是进入天堂的因素之一。主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“人们啊!你们当互相致贺(说色俩目),供给穷人吃饭,联系骨肉,在人们睡觉时,你们当礼夜间拜,这样你们就可以平安地进入天堂。”[⑥]

‘赖麦丹’月的夜晚,是以着饶恕罪过向礼夜间拜者们报喜的夜晚。艾布呼莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“谁虔诚敬意地、渴望回赐地封了‘赖麦丹’月的斋,他从前所有的过错都得到了饶恕,既往不咎。”[⑦]

在每天夜里都有一段应答祈祷的时间,在这段时间中,天堂的诸门敞开,赐予尊贵;你当任意地在其间向真主祈求,赐予者是伟大的主;你当坚信祈祷被应答,众世界的养主是慷慨大方的主;你当向他诉讼委屈,他确是普慈特慈的主;你当抬起双手向他求助,他确是彻听、全观的主。贾比尔(愿主喜悦他)的传述,他说:我听主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“的确,在每天夜里有一段时间,任何一位穆斯林在其中向真主祈求今后两世的幸福,真主都会给予他。”[⑧]

夜末的微风是 %

Go to the Top