تحريم الظلم

مقالات البطاقة التعريفية
العنوان: تحريم الظلم
اللغة: تركي
تأريخ الإضافة: 2007-12-27
الرابط المختصر: http://IslamHouse.com/69930
:: هذا العنوان مصنف موضوعياً ضمن التصانيف الآتية ::
- هذه البطاقة مترجمة باللغات التالية: تركي - تايلندي - مليالم - بنغالي - بوسني
نبذة موسعة

Ebû Zer (r.a.)’dan rivayetle, Nebî (s.a.s.)’in Allah-u Azze ve Celle’den yaptığı rivayete göre şöyle buyurdu:

“Ey kullarım! Ben zulmü kendime haram kıldım ve sizlere de ha­ram kıldım. Dolayısıyla, asla zulmetmeyin. Ey kullarım! He­piniz delalet üzeresiniz, hidayet verdiğim hariç. Dolayısıyla Benden hidayeti isteyin Ben de vereyim.

Ey kullarım! Hepiniz açsınız, doyurduğum hariç. Dolayı­sıyla Benden doyurulmak isteyin Ben de doyurayım.

Ey kullarım! Hepiniz çıplaksınız, giydirdiğim hariç, dola­yısıyla Benden giydirilmek isteyin, giydireyim.

Ey kullarım! Hepiniz gece-gündüz günah işleyip duru­yorsunuz ve Ben de bütün günahları bağışlayanım. Dolayısıyla Benden istiğfar isteyin Ben de bağışlayayım.

Ey kullarım! Bana zarar verecek herhangi bir zarar ve­remezsiniz. Aynı şekilde fayda verecek bir iyilik de yapamaz­sınız.

Ey kullarım! Eğer sizin baştan sona hepiniz insanlarınız, cinleriniz, en takvalı kulun hâli üzere olmuş olsanız, bu Be­nim mülkümden bir şeyi artırmaz. Ey Kullarım! Eğer sizin baştan sona hepiniz insanlarınız, cinleriniz, en kötü kalpli kulun hâli üzere olmuş olsanız, bu Benim mülkümden bir şeyi eksiltmez.

Ey kullarım! Eğer sizin baştan sona hepiniz insanlarınız, cinleriniz bir hâl üzere olup, Benden bir şeyi isteseler, Ben de hepinizin istediğini versem, bunun Benim mülkümden eksil­teceği, bir iğnenin denize sokulup çıkarılması durumunda alacağı sudan fazla değildir.

Ey kullarım! Bunlar ancak sizin amelleriniz olup, sizin (hesabınıza) sayıyorum sonra da size karşılığını vereceğim. Dolayısıyla her kim bir hayır görürse Allah’a hamd etsin. Kim de bundan başkasını görürse ancak kendi nefsini kınasın.”[1]

Hadiste geçen: “Denize sokulup çıkarılması kadar iğne­nin alacağı sudan fazla değildir” sözü hakkında alimler şöyle derler: “Buradaki açıklama, anlatmaya, ifade edip fehm et­tirmeye yönelik bir açıklamadır. Yani asıl olarak sudan hiçbir şeyin azalmayacağı manasındadır. Başka bir hadiste buyurulduğu gibi: “Allah’ın eli cömerttir. Vermek ondan bir şeyi eksiltmez.” Çünkü Allah-u Azze ve Celle katında olana eksiklik gelmez. Eksiklik ancak sınırlı ve geçici olana gelir. Yüce Allah’ın vermesi onun ihsan ve rahmetindendir. Nite­kim bu ikisi Allah’ın ezeli iki sıfatı olup, bunlara asla eksiklik gelmez.

İğnenin denizden aldığı ile misal verilmesi, bu misal ile verilende eksilme olayının hissedilmeyecek derecede olması dolayısıyladır. Hedef ise, görülen ile mukayese etmek mese­lenin zihinlerde anlaşılmasını sağlamaktır. Nitekim deniz, gözle görülen şeylerin en büyük ve geniş olanlarından birisi­dir. İğne ise en küçük olanlarındandır. Aynı şekilde iğnenin madeni, denize daldırılınca suyu tutmaz.” Allah (c.c.) en iyisini bilendir.

 

--------------------------------------------------------------------------------
 [1] Müslim (2577).

موضوعات متعلقة ( 6 )
Go to the Top