ส่งเสริมให้ถือศีลอดวันที่เก้าพร้อมกับวันอาชูรอ

ฟัตวา การ์ดของข้อมูล
หัวข้อ: ส่งเสริมให้ถือศีลอดวันที่เก้าพร้อมกับวันอาชูรอ
ภาษา: สเปน
มุฟตี: มุหัมมัด ศอลิหฺ อัล-มุนัจญิด
ผู้แปล: มุหัมมัด อีซา กอรเซีย
เผยแพร่โดย: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด
คำอธิบายโดยย่อ: ส่งเสริมให้ถือศีลอดวันที่เก้าพร้อมกับวันอาชูรอ ตอบโดยเชคมุนัจญิด
วันที่เพิ่ม: 2007-12-25
ลิงก์แบบย่อ: http://IslamHouse.com/69119
:: หัวข้อนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ ::
คำแปลของการ์ดข้อมูลในภาษาต่างๆ: สเปน - อาหรับ - เบ็งกอล - บอสเนีย - อังกฤษ - อุซเบก
ไฟล์แนบพร้อมข้อมูล ( 2 )
1.
La recomendación de ayunar Taasu’a’ junto con ‘Ashura
99.4 KB
: La recomendación de ayunar Taasu’a’ junto con ‘Ashura.pdf
2.
La recomendación de ayunar Taasu’a’ junto con ‘Ashura
1.9 MB
: La recomendación de ayunar Taasu’a’ junto con ‘Ashura.doc
คำอธิบายโดยละเอียด

Pregunta:

Quiero ayunar ‘Ashura este año, pero me dijeron que la Sunnah es ayunar también el día anterior (Taasu’a’). ¿En algún lugar dice que esto fue lo que enseñó el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él)?.

Respuesta:

Alabado sea Alá.

‘Abd-Allaah ibn ‘Abbaas (Allah se complazca de él) dijo: Cuando el Mensajero de Alá (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) ayunaba el día de ‘Ashura y le decía a la gente que ayunara, ellos decían: ‘Oh Mensajero de Alá, este es un día venerado por judíos y cristianos’. El Mensajero de Alá (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: ‘El año próximo, si Alá quiere, ayunaremos el noveno día también’. Pero al llegar el año siguiente, el Mensajero de Alá (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) ya había fallecido. Narrado por Muslim, 1916.

Al-Shaafi’i y sus discípulos, Ahmad, Ishaaq, y otros afirmaban que es de la Sunnah [recomendado] ayunar el noveno y el décimo día, porque el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) ayunó el décimo y tuvo la intención de ayunar el noveno.

En base a esto, hay dos maneras de ayunar ‘Ashura, siendo la más básica ayunar solamente el décimo día, pero es mejor ayunar también el noveno. Cuanto más ayune uno en el mes de Muharram, mejor.

Si uno tuviera que preguntar ¿cuál es la sabiduría detrás de ayunar el noveno día además del décimo?, la respuesta sería:

An-Nawawi (que Alá tenga piedad de él) dijo: Los eruditos de nuestro madhab (Shafi’i) y otros eruditos también, afirmaban que existen varias razones para recomendar ayunar el noveno día (Tasu’a’):

1 – La intención detrás de ese acto es diferenciarse de los judíos que limitan su ayuno al décimo día. Esto fue narrado de Ibn ‘Abbaas (Allah se complazca de él).

2 – La intención era unir el ayuno de ‘Ashura’ con otro día, ya que no está permitido ayunar solamente un viernes [pero sí se permite si uno ayuna el día anterior o el día después también].

3 – La idea es asegurarse que uno ayune el décimo día, en caso de que el avistamiento de la luna no haya sido preciso y que lo que la gente crea que es el noveno sea en realidad el décimo.

La más fuerte de estas razones es diferenciarse de la Gente del Libro. El Sheij al-Islam Ibn Taymiyah dijo: El Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) prohibía asemejarse a la Gente del Libro en muchos hadices. Por ejemplo, dijo con respecto a ‘Ashura: ‘Si vivo el año entrante, seguramente ayunaré el noveno’. Al-Fataawa al-Kubra, parte 6.

Ibn Hayar (que Alá tenga piedad de él) dijo, comentando el hadiz ‘Si vivo el año entrante, seguramente ayunaré el noveno día’: “Su interés por ayunar el noveno día puede entenderse como que no se limitaría a eso, sino que lo agregaría al décimo, ya sea para asegurarse, o para diferenciarse de judíos y cristianos, lo que es más probable de ser correcto; esto es lo que puede entenderse de las narraciones narradas por Muslim”. Fath al-Baari, 4/245.

Go to the Top