ഫിഖ്ഹുസ്സുന്ന,കിത്താബുല്‍ അസീസ് എന്നിവയുടെ വിവരണം.-അദ്ധ്യായം:നിക്കാഹ്,വിവാഹമോചനം

ആഡിയോസ് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഫിഖ്ഹുസ്സുന്ന,കിത്താബുല്‍ അസീസ് എന്നിവയുടെ വിവരണം.-അദ്ധ്യായം:നിക്കാഹ്,വിവാഹമോചനം
ഭാഷ: ഫ്രെഞ്ച്‌
പ്രഭാഷകന്‍: അബ്ദുല്‍ അസീം ബിന്‍ ബദവി
പരിഭാഷകര്‍: യൂസുഫ് അബൂ അനസ്
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: ഇസ്ലാമിലെ കര്‍മ്മശാസ്ത്ര വിധികള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ശൈഖ് അബ്ദുല്‍ അളീം ബദവിയുടെ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ക്ക് അബൂ അനസ് തയ്യാറാക്കിയ വിവരണം.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2007-12-22
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/68714
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഫ്രെഞ്ച്‌ - അറബി - ബോസ്നിയന്‍ - ബെങ്കാളി - തായ്‌ - ഉസ്ബക്‌ - ഇംഗ്ലീഷ്
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 13 )
1.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°1
22.1 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°1.mp3
2.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°2
28.7 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°2.mp3
3.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°3
20.5 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°3.mp3
4.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°4
20.2 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°4.mp3
5.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°5
20.2 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°5.mp3
6.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°6
20.5 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°6.mp3
7.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°7
20.2 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°7.mp3
8.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°8
20.6 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°8.mp3
9.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°9
21.8 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°9.mp3
10.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°10
21.3 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°10.mp3
11.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°11
12.1 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°11.mp3
12.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°12
17.1 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°12.mp3
13.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°13
23.7 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du mariage et du divorce, cours n°13.mp3
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

 

Description de chaque cours du chapitre du mariage et du divorce

 

 

 1. Cours n°1: Chapitre des aumônes surérogatoires (en relation avec le chapitre de la zakat)– Le Livre du mariage – La définition du mariage – Chapitre du statut du mariage- Comment choisir son épouse ou son époux ?
 2. Cours n°2: Chapitre de l'autorisation de voir la femme que l'on désire épouser- les règles à respecter lors de la demande en mariage- les piliers et les conditions de l'acte de mariage- L'obligation de demander l'autorisation de la femme et d'avoir son accord avant de la marier.
 3. Cours n°3: Chapitre du discours à prononcer avant l'acte de mariage – Comment féliciter les nouveaux mariés? – Les règles régissant la dot – Le moment où il est préférable de consommer le mariage- Les comportements à respecter avant et pendant la consommation du mariage.
 4. Cours n°4: Chapitre des comportements à respecter avant et pendant la consommation du mariage- L'obligation du repas de noce- La composition du repas de noce – L'obligation de répondre à l'invitation au repas de noce– Les cas dans lesquels il est interdit de répondre à l'invitation – L'autorisation aux femmes d'utiliser le tambourin et de chanter pour répandre l'annonce du mariage- L'obligation d'offrir à son épouse une vie conjugale agréable.
 5. Cours n°5: Chapitre de l'obligation d'offrir à son épouse une vie conjugale agréable -L'obligation d'être juste avec ses épouses dans les choses matérielles- Le nombre de femmes autorisées au mariage en islam- Les femmes qui nous sont interdites pour cause de lien de parenté- Les femmes qui nous sont interdites pour cause de lien par alliance – Les femmes qui nous sont interdites pour cause d'allaitement.
 6. Cours n°6: Chapitre de la définition de l'allaitement qui rend une personne interdite au mariage à une autre- Les femmes interdites temporairement au mariage avec un homme - Les mariages invalides.
 7. Cours n°7: Chapitre du mariage de jouissance (Al-Mout'ah) – Statut du mariage avec l'intention de divorcer – Les droits de la femme sur l'homme.
 8. Cours n°8: Chapitre des droits de la femme sur l'homme – Les droits de l'homme sur la femme.
 9. Cours n°9: Chapitre des droits de l'homme sur la femme- Chapitre du jugement de celui qui s'interdit son épouse- Chapitre de celui qui jure de ne pas avoir de rapports intimes avec son épouse.
 10. Cours n°10 : Chapitre du Dhihar (Comparer son épouse au dos de sa mère)- Son jugement- Chapitre du divorce- Les différentes formules de prononciation du divorce- Le divorce prenant effet immédiatement- Le divorce sous conditions.
 11. Cours n°11: Chapitre du divorce conforme à la sounna- Le divorce innové - Statut du divorce prononcé trois fois en une seule phrase, ou dans une seule assise- Le divorce qui autorise au mari de reprendre son épouse – Le divorce qui ne permet pas au mari de reprendre son épouse.
 12. Cours n°12: Chapitre du « Khoul' » - Définition du « Khoul' » -  Le « Khoul' » est une annulation de l'acte de mariage et n'est pas considéré comme un divorce – La période d'attente en cas de « Khoul' » - Chapitre de la « 'Idda » ou délai de viduité ( Période d'attente de non-mariage après un divorce ou un décès)- Sa définition – Les différentes sortes de « 'Idda » - Les comportements que doit respecter la veuve pendant la « 'Idda » – Les comportements que doit respecter la femme divorcée pendant la « 'Idda ».
വീണ്ടും കാണുക ( 1 )
Go to the Top