அப்துல் அஸீஸ் பின் அப்துல்லா பின் பாஸ்

ஆசிரியர்கள் Card Assembly
தலைப்பு: அப்துல் அஸீஸ் பின் அப்துல்லா பின் பாஸ்
சுருக்கம்: المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس ادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
சேர்க்கப்பட்ட தினம்: 2006-03-16
Short Link: http://IslamHouse.com/6870
Go to the Top