Những Điều Làm Mất Hiệu Lực Của Nhịn Chay Thời Hiện Đại

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Những Điều Làm Mất Hiệu Lực Của Nhịn Chay Thời Hiện Đại
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Nayif bin Ahmad bin Aly Al-Hamd
Dịch thuật: Amir Mustapha bin Yusuf
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Những Điều Làm Mất Hiệu Lực Của Nhịn Chay Thời Hiện Đại: Tác giả nói: “Tôi đã đọc qua cuốn sách (Những điều làm mất hiệu lực của sự nhịn chay thời bây giờ) của Sheikh tiến sĩ Ahmad bin Muhammad Al-Khaleel thì tôi nhận thấy nó là một cuốn sách hữu ích mà Sheikh - cầu xin Allah bảo vệ ông ta - đã tập trung trong đó một loạt các vấn đề về y học hiện tại (những điều gặp phải), và nó là những điều làm mất hiệu lực của nhịn chay hay không. Và nhận thấy vì sự quan trọng của những vấn đề này và đã được nhiều người hỏi về nó. Do đó tôi đã tóm lược nó lại, đồng thời giải thích thêm để được dễ hiểu, hy vọng Allah  cho nó mang lại nhiều hữu ích cho tất cả mọi người.”
Thêm vào ngày: 2014-06-19
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/678906
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Những Điều Làm Mất Hiệu Lực Của Nhịn Chay Thời Hiện Đại
835.2 KB
: Những Điều Làm Mất Hiệu Lực Của Nhịn Chay Thời Hiện Đại.pdf
2.
Những Điều Làm Mất Hiệu Lực Của Nhịn Chay Thời Hiện Đại
5.6 MB
: Những Điều Làm Mất Hiệu Lực Của Nhịn Chay Thời Hiện Đại.doc
Go to the Top