Những Sai Lầm Trong tháng Ramadan Cần Chỉnh Sửa

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Những Sai Lầm Trong tháng Ramadan Cần Chỉnh Sửa
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Mus-a’d Anwar
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Những Sai Lầm Trong tháng Ramadan Cần Chỉnh Sửa: Bài viết nêu ra hai mươi bảy điểm sai lầm mà người nhịn chay thường mắc phải trong tháng Ramadan hồng phúc, bắt buộc họ phải thay đổi để họ tôn thờ Allah đúng theo chân lý và để họ đạt được ân phước vĩ đại từ Đấng Chủ Tể toàn vũ trụ và muôn loài.
Thêm vào ngày: 2014-06-19
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/678883
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Những Sai Lầm Trong tháng Ramadan Cần Chỉnh Sửa
902.2 KB
: Những Sai Lầm Trong tháng Ramadan Cần Chỉnh Sửa.pdf
2.
Những Sai Lầm Trong tháng Ramadan Cần Chỉnh Sửa
6.8 MB
: Những Sai Lầm Trong tháng Ramadan Cần Chỉnh Sửa.doc
Go to the Top