deftere jangaande nde jangoowo mishaari raashid al afaasi wondude e pirtugol e demngal edousi

alkuraan teduda o kartal renda
tiitoonde: deftere jangaande nde jangoowo mishaari raashid al afaasi wondude e pirtugol e demngal edousi
huunde rabbinaande: deftere jangaande nde jangoowo mishaari raashid al afaasi wondude e pirtugol e demngal edousi
taariika naatnugol: 2014-06-18
naatirde sowaande: http://IslamHouse.com/678380
jahdooje ( 114 )
1.
simoore fatiha
596.4 KB
Open: simoore fatiha .mp3
2.
simoore baqara
80.7 MB
Open: simoore baqara.mp3
3.
simoore ali imraan
50.1 MB
Open: simoore ali imraan.mp3
4.
simoore nisaa
52.1 MB
Open: simoore nisaa.mp3
5.
simoore maaida
40.2 MB
Open: simoore maaida .mp3
6.
simmore anaam
46.6 MB
Open: simmore anaam.mp3
7.
simoore aaraaf
50.6 MB
Open: simoore aaraaf.mp3
8.
simoore anfaal
19.4 MB
Open: simoore anfaal.mp3
9.
simoore tawba
38.6 MB
Open: simoore tawba.mp3
10.
simoore yuunus
27.9 MB
Open: simoore yuunus.mp3
11.
simoore huud
29.7 MB
Open: simoore huud .mp3
12.
simoore yuusuf
26.7 MB
Open: simoore yuusuf.mp3
13.
simoore ibrahiim
12.8 MB
Open: simoore ibrahiim.mp3
14.
simoore ibrahiim
13.5 MB
Open: simoore ibrahiim.mp3
15.
simoore hijr
10.7 MB
Open: simoore hijr .mp3
16.
simoore nahl
28.1 MB
Open: simoore nahl.mp3
17.
simoore israa
22.4 MB
Open: simoore israa.mp3
18.
simoore kahf
21.5 MB
Open:  simoore kahf.mp3
19.
simoore mariam
15.1 MB
Open: simoore mariam .mp3
20.
simoore ɗaaha
19.8 MB
Open: simoore ɗaaha .mp3
21.
simoore anbiyaa
18.1 MB
Open: simoore anbiyaa.mp3
22.
simoore haji
20 MB
Open: simoore haji   .mp3
23.
simoore muuminuun
16.7 MB
Open: simoore muuminuun .mp3
24.
simoore nuur
20.3 MB
Open: simoore nuur .mp3
25.
simoore furqaan
13.3 MB
Open: simoore furqaan .mp3
26.
simoore shuaraa
22.3 MB
Open: simoore shuaraa.mp3
27.
simoore naml
18.5 MB
Open: simoore naml .mp3
28.
simoore shuaraa
22.1 MB
Open: simoore shuaraa.mp3
29.
simoore ankabuut
14.7 MB
Open: simoore ankabuut .mp3
30.
simoore ankabuut
13.2 MB
Open: simoore ankabuut .mp3
31.
simoore ruum
8.5 MB
Open: simoore ruum.mp3
32.
simoore luqmaan
6.1 MB
Open: simoore luqmaan.mp3
33.
simoore sajda
20.8 MB
Open: simoore sajda.mp3
34.
simoore ahjaab
14.3 MB
Open: simoore ahjaab.mp3
35.
simoore saba
12.7 MB
Open: simoore saba.mp3
36.
simoore faaɗir
12.1 MB
Open: simoore faaɗir.mp3
37.
simoore yaasiin
16.9 MB
Open: simoore yaasiin.mp3
38.
simoore saafaat
13 MB
Open: simoore saafaat.mp3
39.
simoore saad
18.6 MB
Open: simoore saad.mp3
40.
simoore jumar
18.2 MB
Open: simoore jumar.mp3
41.
simoore gaafir
12.6 MB
Open: simoore gaafir.mp3
42.
simoore fusilat
12.7 MB
Open: simoore fusilat .mp3
43.
simoore suuraa
13.6 MB
Open: simoore suuraa.mp3
44.
simoore jukhruf
6.3 MB
Open: simoore jukhruf .mp3
45.
simoore dukhaan
7.5 MB
Open: simoore dukhaan.mp3
46.
simoore jaashiya
10.1 MB
Open: simoore jaashiya.mp3
47.
simoore ahqaaf
8.6 MB
Open: simoore ahqaaf.mp3
48.
simoore muhamad
8.5 MB
Open: simoore muhamad.mp3
49.
simoore fathi
5.7 MB
Open: simoore fathi.mp3
50.
simoore hujuraati
6.2 MB
Open: simoore hujuraati.mp3
51.
simoore qaaf
6.4 MB
Open: simoore qaaf.mp3
52.
simoore jaariyaati
4.4 MB
Open: simoore jaariyaati.mp3
53.
simoore ɗuur
5.8 MB
Open: simoore ɗuur.mp3
54.
simoore najmi
6 MB
Open: simoore najmi.mp3
55.
simoore qamar
6.7 MB
Open: simoore qamar.mp3
56.
simoore rahmaan
7.4 MB
Open: simoore rahmaan.mp3
57.
simoore waaqia
8.9 MB
Open: simoore waaqia.mp3
58.
simoore hadiid
7.3 MB
Open: simoore hadiid.mp3
59.
simoore mujaadala
7 MB
Open: simoore mujaadala.mp3
60.
simoore hashri
5.3 MB
Open: simoore hashri.mp3
61.
simoore mumtahana
3.2 MB
Open: simoore mumtahana.mp3
62.
simoore saffi
2.5 MB
Open: simoore saffi .mp3
63.
simoore jumua
3 MB
Open: simoore jumua .mp3
64.
simmore munaafiquun
3.8 MB
Open: simmore munaafiquun .mp3
65.
simoore tagaabun
4 MB
Open: simoore tagaabun .mp3
66.
simoore ɗalaaq
3.9 MB
Open: simoore ɗalaaq.mp3
67.
simoore tahriim
5.3 MB
Open: simoore tahriim.mp3
68.
simmore mulk
5.4 MB
Open: simmore mulk.mp3
69.
simoore qalam
4.5 MB
Open: simoore qalam.mp3
70.
simoore haaqqa
3.6 MB
Open: simoore haaqqa.mp3
71.
simoore ma’aarij
3.5 MB
Open: simoore ma’aarij.mp3
72.
simoore nuuh
4.3 MB
Open: simoore nuuh.mp3
73.
simoore jinn
2.9 MB
Open: simoore jinn.mp3
74.
simoore mujammil
4 MB
Open: simoore mujammil.mp3
75.
simoore mudassir
2.4 MB
Open: simoore mudassir.mp3
76.
simoore qiyaama
3.9 MB
Open: simoore qiyaama.mp3
77.
simoore insaan
3.6 MB
Open: simoore insaan.mp3
78.
simoore mursalaati
3.2 MB
Open: simoore mursalaati.mp3
79.
simoore naba
3.1 MB
Open: simoore naba.mp3
80.
simoore naajiaati
2.5 MB
Open: simoore naajiaati.mp3
81.
simoore abasa
1.8 MB
Open: simoore abasa.mp3
82.
simoore takwiir
1.5 MB
Open: simoore takwiir.mp3
83.
simoore infiɗaar
3.2 MB
Open: simoore infiɗaar.mp3
84.
simoore infiɗaar
1.8 MB
Open: simoore infiɗaar.mp3
85.
simoore inshiqaaq
2 MB
Open: simoore inshiqaaq .mp3
86.
simoore buruuj
1.2 MB
Open: simoore buruuj.mp3
87.
simoor ɗaariq
1.4 MB
Open: simoor ɗaariq .mp3
88.
simoore aalaa
1.6 MB
Open: simoore aalaa.mp3
89.
simoore gaasiya
2.3 MB
Open: simoore gaasiya.mp3
90.
simoore fajr
1.4 MB
Open: simoore fajr.mp3
91.
simoore balad
1 MB
Open: simoore balad .mp3
92.
simoore shams
1.5 MB
Open: simoore shams.mp3
93.
simoore layl
871.8 KB
Open: simoore layl.mp3
94.
simoore duhaa
506.9 KB
Open: simoore duhaa.mp3
95.
simoore sharhi
689.6 KB
Open: simoore sharhi.mp3
96.
simoore tiin
1.4 MB
Open: simoore tiin .mp3
97.
simoore alaq
479.2 KB
Open: simoore alaq .mp3
98.
simoore qadr
1.4 MB
Open: simoore qadr.mp3
99.
simoore bayyina
736.9 KB
Open: simoore bayyina.mp3
100.
simoore jaljala
836.6 KB
Open: simoore jaljala.mp3
101.
simoore aadiyaayti
678.5 KB
Open: simoore aadiyaayti.mp3
102.
simoore qaaria
688.9 KB
Open: simoore qaaria.mp3
103.
simoore takaashur
315.1 KB
Open: simoore takaashur.mp3
104.
simoore asr
643.2 KB
Open: simoore asr.mp3
105.
simoore humaja
490.9 KB
Open: simoore humaja.mp3
106.
simoore fiil
424.7 KB
Open: simoore fiil.mp3
107.
simoore qurays
514.4 KB
Open: simoore qurays.mp3
108.
simoore maauun
312.8 KB
Open: simoore maauun.mp3
109.
simoore kawsar
517.7 KB
Open: simoore kawsar.mp3
110.
simoore kaafiruun
354.7 KB
Open: simoore kaafiruun.mp3
111.
simoore nasr
438.1 KB
Open: simoore nasr.mp3
112.
simoore masad
261.8 KB
Open: simoore masad.mp3
113.
simoore ikhlaas
388.9 KB
Open: simoore ikhlaas.mp3
114.
simoore falaq
449.9 KB
Open: simoore falaq.mp3
laar hangkadi ( 2 )
Go to the Top