deftere quraan jangaande nde jangoowa ahmad nouaynii

alkuraan teduda o kartal renda
tiitoonde: deftere quraan jangaande nde jangoowa ahmad nouaynii
huunde rabbinaande: deftere quraan jangaande nde jangoowa ahmad nouaynii
mp3 128 kbps.
taariika naatnugol: 2014-06-17
naatirde sowaande: http://IslamHouse.com/667030
jahdooje ( 50 )
1.
simoore fatiha
786.2 KB
Open: simoore fatiha .mp3
2.
simoore baqara
119.4 MB
Open: simoore baqara.mp3
3.
simoore anbiyaa
65.3 MB
Open: simoore anbiyaa.mp3
4.
simoore haji
59 MB
Open: simoore haji   .mp3
5.
simoore muuminuun
48.5 MB
Open: simoore muuminuun .mp3
6.
simoore nuur
55.6 MB
Open: simoore nuur .mp3
7.
simoore furqaan
59.5 MB
Open: simoore furqaan .mp3
8.
simoore shuaraa
20.8 MB
Open: simoore shuaraa.mp3
9.
simoore naml
39 MB
Open: simoore naml .mp3
10.
simoore shuaraa
29.4 MB
Open: simoore shuaraa.mp3
11.
simoore ankabuut
33.2 MB
Open: simoore ankabuut .mp3
12.
simoore ankabuut
28.7 MB
Open: simoore ankabuut .mp3
13.
simoore dukhaan
12.9 MB
Open: simoore dukhaan.mp3
14.
simoore jaashiya
13.9 MB
Open: simoore jaashiya.mp3
15.
simoore ahqaaf
10.5 MB
Open: simoore ahqaaf.mp3
16.
simoore muhamad
29.4 MB
Open: simoore muhamad.mp3
17.
simoore tagaabun
22.4 MB
Open: simoore tagaabun .mp3
18.
simoore ɗalaaq
21.2 MB
Open: simoore ɗalaaq.mp3
19.
simoore tahriim
17.5 MB
Open: simoore tahriim.mp3
20.
simmore mulk
17 MB
Open: simmore mulk.mp3
21.
simoore qalam
17.3 MB
Open: simoore qalam.mp3
22.
simoore haaqqa
17.1 MB
Open: simoore haaqqa.mp3
23.
simoore ma’aarij
14.9 MB
Open: simoore ma’aarij.mp3
24.
simoore nuuh
21.3 MB
Open: simoore nuuh.mp3
25.
simoore jinn
13.2 MB
Open: simoore jinn.mp3
26.
simoore mujammil
18.3 MB
Open: simoore mujammil.mp3
27.
simoore mudassir
18 MB
Open: simoore mudassir.mp3
28.
simoore qiyaama
25.4 MB
Open: simoore qiyaama.mp3
29.
simoore insaan
16.1 MB
Open: simoore insaan.mp3
30.
simoore mursalaati
13.4 MB
Open: simoore mursalaati.mp3
31.
simoore naba
8.4 MB
Open: simoore naba.mp3
32.
simoore naajiaati
6.2 MB
Open: simoore naajiaati.mp3
33.
simoore abasa
19.8 MB
Open: simoore abasa.mp3
34.
simoore takwiir
12.3 MB
Open: simoore takwiir.mp3
35.
simoore infiɗaar
11.4 MB
Open: simoore infiɗaar.mp3
36.
simoore infiɗaar
10.4 MB
Open: simoore infiɗaar.mp3
37.
simoore inshiqaaq
17 MB
Open: simoore inshiqaaq .mp3
38.
simoore buruuj
9.9 MB
Open: simoore buruuj.mp3
39.
simoor ɗaariq
21.2 MB
Open: simoor ɗaariq .mp3
40.
simoore aalaa
21.8 MB
Open: simoore aalaa.mp3
41.
simoore gaasiya
11.6 MB
Open: simoore gaasiya.mp3
42.
simoore fajr
12 MB
Open: simoore fajr.mp3
43.
simoore balad
12.5 MB
Open: simoore balad .mp3
44.
simoore shams
5.2 MB
Open: simoore shams.mp3
45.
simoore alaq
7 MB
Open: simoore alaq .mp3
46.
simoore jaljala
9.2 MB
Open: simoore jaljala.mp3
47.
simoore qaaria
8.2 MB
Open: simoore qaaria.mp3
48.
simoore kawsar
8.3 MB
Open: simoore kawsar.mp3
49.
simoore kaafiruun
5.5 MB
Open: simoore kaafiruun.mp3
50.
simoore naasi
6.2 MB
Open: simoore naasi.mp3
Go to the Top