ജുസ്’ഉ തബാറകയുടെ വിവരണം

ആഡിയോസ് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ജുസ്’ഉ തബാറകയുടെ വിവരണം
ഭാഷ: ഉസ്ബക്‌
പ്രഭാഷകന്‍: അബ്ദുല്‍ വലി ആശൂര്‍ അലി
പ്രസാധകര്‍: www.islamnuri.com
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2007-12-12
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/66529
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഉസ്ബക്‌ - അറബി - ബെങ്കാളി - ഉര്‍ദു - തായ്‌ - ബോസ്നിയന്‍ - ഇംഗ്ലീഷ് - തുര്‍കിഷ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 19 )
1.
uz_mulk_surasining_tafsiri_1.mp3
12.4 MB
: uz_mulk_surasining_tafsiri_1.mp3.mp3
2.
uz_muli_surasining_tafsiri_2.mp3
10 MB
: uz_muli_surasining_tafsiri_2.mp3.mp3
3.
uz_qalam1.mp3
9.6 MB
: uz_qalam1.mp3.mp3
4.
uz_qalam2.mp3
8.9 MB
: uz_qalam2.mp3.mp3
5.
uz_alhaqqo_surasining_tafsiri_1.mp3
10 MB
: uz_alhaqqo_surasining_tafsiri_1.mp3.mp3
6.
uz_alhaqqo_2.mp3
6.3 MB
: uz_alhaqqo_2.mp3.mp3
7.
uz_al_maorij_surasining_tafsiri_1.mp3
11.9 MB
: uz_al_maorij_surasining_tafsiri_1.mp3.mp3
8.
uz_al_maorij_surasinin_gtafsiri_2.mp3
9.9 MB
: uz_al_maorij_surasinin_gtafsiri_2.mp3.mp3
9.
uz_nuh_surasining_tafsiri_1.mp3
8.8 MB
: uz_nuh_surasining_tafsiri_1.mp3.mp3
10.
uz_nuh_surasining_tafsiri_2.mp3
10.4 MB
: uz_nuh_surasining_tafsiri_2.mp3.mp3
11.
uz_jin_surasining_tafsiri.mp3
11.9 MB
: uz_jin_surasining_tafsiri.mp3.mp3
12.
uz_muzzammil_surasining_tafsiri.mp3
13.8 MB
: uz_muzzammil_surasining_tafsiri.mp3.mp3
13.
uz_muddassir_surasining_tafsiri_1.mp3
8.6 MB
: uz_muddassir_surasining_tafsiri_1.mp3.mp3
14.
uz_muddassir_surasining_tafsiri_2.mp3
10.7 MB
: uz_muddassir_surasining_tafsiri_2.mp3.mp3
15.
uz_qiyomat_surasining_tafsiri_1.mp3
10.6 MB
: uz_qiyomat_surasining_tafsiri_1.mp3.mp3
16.
uz_qiyomat_surasining_tafsiri_2.mp3
4.5 MB
: uz_qiyomat_surasining_tafsiri_2.mp3.mp3
17.
uz_Inson_surasining_tafsiri_1.mp3
11.6 MB
: uz_Inson_surasining_tafsiri_1.mp3.mp3
18.
uz_inson_surasining_tafsiri_2.mp3
8.8 MB
: uz_inson_surasining_tafsiri_2.mp3.mp3
19.
uz_mursalot_surasining_tafsiri.mp3
12.2 MB
: uz_mursalot_surasining_tafsiri.mp3.mp3
Go to the Top