സൂറത്തുല്‍ അഅ്‌റാഫിന്‍റെ വിവരണം

ആഡിയോസ് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: സൂറത്തുല്‍ അഅ്‌റാഫിന്‍റെ വിവരണം
ഭാഷ: ഉസ്ബക്‌
പ്രഭാഷകന്‍: അബ്ദുല്‍ വലി ആശൂര്‍ അലി
പ്രസാധകര്‍: www.islamnuri.com
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2007-12-12
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/66524
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഉസ്ബക്‌ - അറബി - ബെങ്കാളി - ഉര്‍ദു - തായ്‌ - ബോസ്നിയന്‍ - ഇംഗ്ലീഷ് - തുര്‍കിഷ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 20 )
1.
1- Аудио тасма
10.8 MB
: 1- Аудио тасма.mp3
2.
2- Аудио тасма
12.7 MB
: 2- Аудио тасма.mp3
3.
3- Аудио тасма
10 MB
: 3- Аудио тасма.mp3
4.
4- Аудио тасма
9.5 MB
: 4- Аудио тасма.mp3
5.
5- Аудио тасма
11.2 MB
: 5- Аудио тасма.mp3
6.
6- Аудио тасма
11 MB
: 6- Аудио тасма.mp3
7.
7- Аудио тасма
10.9 MB
: 7- Аудио тасма.mp3
8.
8- Аудио тасма
11 MB
: 8- Аудио тасма.mp3
9.
9-Аудио тасма
11.1 MB
: 9-Аудио тасма.mp3
10.
10-Аудио тасма
10.6 MB
: 10-Аудио тасма.mp3
11.
11-Аудио тасма
10.8 MB
: 11-Аудио тасма.mp3
12.
12-Аудио тасма
11.7 MB
: 12-Аудио тасма.mp3
13.
13-Аудио тасма
9.9 MB
: 13-Аудио тасма.mp3
14.
14-Аудио тасма
11.8 MB
: 14-Аудио тасма.mp3
15.
15-Аудио тасма
11.5 MB
: 15-Аудио тасма.mp3
16.
16-Аудио тасма
10.3 MB
: 16-Аудио тасма.mp3
17.
17-Аудио тасма
11.9 MB
: 17-Аудио тасма.mp3
18.
18-Аудио тасма
14.7 MB
: 18-Аудио тасма.mp3
19.
19-Аудио тасма
15 MB
: 19-Аудио тасма.mp3
20.
20-Аудио тасма
51.1 MB
: 20-Аудио тасма.mp3
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 8 )
Go to the Top