ഖിറാ‍അത്തു മത്’നു തുഹ്‘ഫത്തു സംനൂദിയ്യ-ഖുര്‍’ആന്‍ പാരായണ നിയമങ്ങള്‍

ആഡിയോസ് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഖിറാ‍അത്തു മത്’നു തുഹ്‘ഫത്തു സംനൂദിയ്യ-ഖുര്‍’ആന്‍ പാരായണ നിയമങ്ങള്‍
ഭാഷ: അറബി
പ്രഭാഷകന്‍: ഇബ്രാഹീം സംനൂദി - മുഷാരി ഇബ്നു റാഷിദ് അല്‍അഫാസി
സംക്ഷിപ്തം: ഖിറാ‍അത്തു മത്’നു തുഹ്‘ഫത്തു സംനൂദിയ്യ-ഖുര്‍’ആന്‍ പാരായണ നിയമങ്ങള്‍:-കവിതാരൂപത്തിലുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ശൈഖ് ഇബ്’റാഹീം അലി സംനൂദിയാണ്.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2007-12-11
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/66364
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: അറബി - ബെങ്കാളി - ഉര്‍ദു - ഉസ്ബക്‌ - തായ്‌ - ബോസ്നിയന്‍ - ജാപനീസ്‌ - ഫ്രെഞ്ച്‌ - സ്പാനിഷ്‌ - ഇംഗ്ലീഷ്
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 33 )
1.
المقدمة
3.2 MB
: المقدمة.mp3
2.
باب التجويد
748.2 KB
: باب التجويد.mp3
3.
باب معنى اللحن وأقسامه
575.9 KB
: باب معنى اللحن وأقسامه.mp3
4.
باب الاستعاذة والبسملة
986.5 KB
: باب الاستعاذة والبسملة.mp3
5.
مخارج الحروف والحركات الأصلية
1.4 MB
: مخارج الحروف والحركات الأصلية.mp3
6.
باب ألقاب الحروف
652.9 KB
: باب ألقاب الحروف.mp3
7.
باب صفات الحروف اللازمة المشهورة
995.1 KB
: باب صفات الحروف اللازمة المشهورة.mp3
8.
باب تقسيم الصفات
320.7 KB
: باب تقسيم الصفات.mp3
9.
باب تقسيم الحروف
402.1 KB
: باب تقسيم الحروف.mp3
10.
باب صفات الحروف العارضة
527.5 KB
: باب صفات الحروف العارضة.mp3
11.
باب الترقيق والتفخيم
1 MB
: باب الترقيق والتفخيم.mp3
12.
باب التحذير والتحسين
1.4 MB
: باب التحذير والتحسين.mp3
13.
باب المتماثلان والمتجانسان والمتقاربان والمتباعدان
939.4 KB
: باب المتماثلان والمتجانسان والمتقاربان والمتباعدان.mp3
14.
باب الإدغام
302.5 KB
: باب الإدغام.mp3
15.
باب تقسيم الإدغام
237.1 KB
: باب تقسيم الإدغام.mp3
16.
باب النون الساكنة والتنوين
581.5 KB
: باب النون الساكنة والتنوين.mp3
17.
باب الميم الساكنة
372.8 KB
: باب الميم الساكنة.mp3
18.
باب اللامات السواكن
416.1 KB
: باب اللامات السواكن.mp3
19.
باب أقسام المد
567.4 KB
: باب أقسام المد.mp3
20.
باب أحكام المد
951.4 KB
: باب أحكام المد.mp3
21.
باب مراتب المدود
341.1 KB
: باب مراتب المدود.mp3
22.
باب وجوه العوارض المنفردة
727 KB
: باب وجوه العوارض المنفردة.mp3
23.
باب تحديد حفص في نوعي المد
773.5 KB
: باب تحديد حفص في نوعي المد.mp3
24.
باب هاء الكناية
303.4 KB
: باب هاء الكناية.mp3
25.
باب كيفية الوقف على أواخر الكلم
428.1 KB
: باب كيفية الوقف على أواخر الكلم.mp3
26.
باب الحذف والإثبات
1.4 MB
: باب الحذف والإثبات.mp3
27.
باب المقطوع والموصول
2.1 MB
: باب المقطوع والموصول.mp3
28.
باب التاءات المفتوحة
1.2 MB
: باب التاءات المفتوحة.mp3
29.
باب تقسيم الوقف
686.7 KB
: باب تقسيم الوقف.mp3
30.
باب الوقف الاختياري والقطع والسكت
830.7 KB
: باب الوقف الاختياري والقطع والسكت.mp3
31.
باب كيفية الابتداء بهمزة الوصل
753.4 KB
: باب كيفية الابتداء بهمزة الوصل.mp3
32.
باب ما يراعى لحفص
548.9 KB
: باب ما يراعى لحفص.mp3
33.
الخاتمة
2 MB
: الخاتمة.mp3
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 1 )
Go to the Top