Msahafu Mwalimu wa msomaji shekh Mahmoud Khalil Alhuswari kwa upokezi wa Qalun kutoka kwa Nafiy

Qurani Tukufu Kadi ya maelezo ya watu wote
Anuwani: Msahafu Mwalimu wa msomaji shekh Mahmoud Khalil Alhuswari kwa upokezi wa Qalun kutoka kwa Nafiy
Maelezo kwa ufupi.: Msahafu Mwalimu wa msomaji shekh Mahmoud Khalil Alhuswari kwa upokezi wa Qalun kutoka kwa Nafiy,
ambayo imerekodiwa kwa teknologia nakwakiwango chajuu chasauti.
yenye kufanana na toleo la Radio ya Misri
Tarehe ya kuongezwa: 2014-06-15
kiungo kwa ufupi: http://IslamHouse.com/657316
Viambatanisho ( 113 )
1.
Suratutu Al-Fatiha
803.6 KB
Open: Suratutu Al-Fatiha.mp3
2.
Suratu Al-Baqara
160.6 MB
Open: Suratu Al-Baqara.mp3
3.
Suratu Aal-Imran
90.5 MB
Open: Suratu Aal-Imran.mp3
4.
Suratu Al-Nisaa
103.7 MB
Open: Suratu Al-Nisaa.mp3
5.
Al-Maaidah
78.9 MB
Open: Al-Maaidah .mp3
6.
Al-An aam
90.1 MB
Open:  Al-An aam.mp3
7.
Al-Anfaal
35.2 MB
Open: Al-Anfaal.mp3
8.
At-Tawba
71.1 MB
Open: At-Tawba.mp3
9.
Yunus
46.4 MB
Open: Yunus.mp3
10.
Hud
49.1 MB
Open: Hud.mp3
11.
Yusuf
46.5 MB
Open: Yusuf.mp3
12.
Ar-Raad
21.8 MB
Open: Ar-Raad.mp3
13.
Ibrahim
22.9 MB
Open: Ibrahim.mp3
14.
Al-Hijr
18.6 MB
Open: Al-Hijr.mp3
15.
An-Nahhl
49.5 MB
Open: An-Nahhl.mp3
16.
Al-Israai
39.2 MB
Open: Al-Israai.mp3
17.
Al-Kahf
39.2 MB
Open: Al-Kahf.mp3
18.
Maryam
23 MB
Open: Maryam.mp3
19.
Taha
36 MB
Open: Taha.mp3
20.
Al-Anbiyaa
34.9 MB
Open: Al-Anbiyaa.mp3
21.
Al-Hajj
35.4 MB
Open: Al-Hajj.mp3
22.
Al-Muuminuun
28.7 MB
Open: Al-Muuminuun.mp3
23.
An-Nuur
39 MB
Open: An-Nuur.mp3
24.
Al-Furqaan
24.3 MB
Open: Al-Furqaan.mp3
25.
Ash-Shuaraa
35.1 MB
Open: Ash-Shuaraa.mp3
26.
An-Naml
30.2 MB
Open: An-Naml.mp3
27.
Al-Qasas
37.3 MB
Open: Al-Qasas.mp3
28.
Al-Ankabuut
26.7 MB
Open: Al-Ankabuut.mp3
29.
Ar-Rum
23.1 MB
Open: Ar-Rum.mp3
30.
Luqman
14.3 MB
Open: Luqman.mp3
31.
As-Sajdah
10.4 MB
Open: As-Sajdah.mp3
32.
Al-Ahzab
37.6 MB
Open: Al-Ahzab.mp3
33.
Sabaa
24.5 MB
Open: Sabaa.mp3
34.
Faatir
22.9 MB
Open: Faatir.mp3
35.
Yaasin
20.3 MB
Open: Yaasin.mp3
36.
As-Swafat
25.8 MB
Open: As-Swafat.mp3
37.
Swaad
20.5 MB
Open: Swaad.mp3
38.
Az-Zumar
30.9 MB
Open: Az-Zumar.mp3
39.
Ghafir
32 MB
Open: Ghafir.mp3
40.
Fusilat
22.3 MB
Open: Fusilat.mp3
41.
Ash-Shuura
19.8 MB
Open: Ash-Shuura.mp3
42.
Az-Zukhruf
22.6 MB
Open: Az-Zukhruf.mp3
43.
Ad-Dukhan
10.8 MB
Open: Ad-Dukhan.mp3
44.
Al-Jaathiya
13.9 MB
Open: Al-Jaathiya.mp3
45.
Al-Ahqaaf
17.6 MB
Open: Al-Ahqaaf.mp3
46.
Muhammad
16.8 MB
Open: Muhammad.mp3
47.
Al-Fat-hi
14.9 MB
Open: Al-Fat-hi.mp3
48.
Al-Hujuraat
10.9 MB
Open: Al-Hujuraat.mp3
49.
Qaf
10.7 MB
Open: Qaf.mp3
50.
Adh-Dhaariyaat
9.6 MB
Open: Adh-Dhaariyaat.mp3
51.
At-Tuur
9.3 MB
Open: At-Tuur.mp3
52.
An-Najm
10.5 MB
Open: An-Najm.mp3
53.
Al-Qamar
10.1 MB
Open: Al-Qamar.mp3
54.
Ar-Rahman
12.8 MB
Open: Ar-Rahman.mp3
55.
Al-Waaqiah
12.9 MB
Open: Al-Waaqiah.mp3
56.
Al-Hadiid
15.6 MB
Open: Al-Hadiid.mp3
57.
Al-Mujaadalah
13.3 MB
Open: Al-Mujaadalah.mp3
58.
Al-Hashri
13.7 MB
Open: Al-Hashri.mp3
59.
Al-Mumtahinah
10.6 MB
Open: Al-Mumtahinah.mp3
60.
As-Swaf
6.5 MB
Open: As-Swaf.mp3
61.
Al-Jumua
5.1 MB
Open: Al-Jumua.mp3
62.
Al-Munafiquun
5.5 MB
Open: Al-Munafiquun.mp3
63.
At-Taghaabun
7.3 MB
Open: At-Taghaabun.mp3
64.
At-Twalaaq
7.1 MB
Open: At-Twalaaq.mp3
65.
At-Tahriim
7.4 MB
Open: At-Tahriim.mp3
66.
Al-Mulku
9.1 MB
Open: Al-Mulku.mp3
67.
Al-Qalam
9 MB
Open: Al-Qalam.mp3
68.
Al-Haaqah
7.6 MB
Open: Al-Haaqah.mp3
69.
Al-Maarij
6.4 MB
Open: Al-Maarij.mp3
70.
Nuuh
6.4 MB
Open: Nuuh.mp3
71.
Al-Jinn
7.4 MB
Open: Al-Jinn.mp3
72.
Al-Muzammil
5.6 MB
Open: Al-Muzammil.mp3
73.
Al-Mudathir
7.5 MB
Open: Al-Mudathir.mp3
74.
Al-Qiyamah
4.3 MB
Open: Al-Qiyamah.mp3
75.
Al-Insaan
7.1 MB
Open: Al-Insaan.mp3
76.
Al-Mursalaat
6 MB
Open: Al-Mursalaat.mp3
77.
An-Nabai
5.9 MB
Open: An-Nabai.mp3
78.
Al-Naziaat
5.6 MB
Open: Al-Naziaat.mp3
79.
A’basa
4.4 MB
Open: A’basa.mp3
80.
At-Takwiir
3.2 MB
Open: At-Takwiir.mp3
81.
Al-Infitwar
2.5 MB
Open: Al-Infitwar.mp3
82.
Al-Mutwaf-Fifiin
5.6 MB
Open: Al-Mutwaf-Fifiin.mp3
83.
Al-Inshiqaaq
3.5 MB
Open: Al-Inshiqaaq.mp3
84.
Al-Buruuj
3.2 MB
Open: Al-Buruuj.mp3
85.
At-Twaariq
2 MB
Open: At-Twaariq.mp3
86.
Al-A’laa
2.3 MB
Open: Al-A’laa.mp3
87.
Al-Ghaashiyah
3 MB
Open: Al-Ghaashiyah.mp3
88.
Al-Fajr
4.3 MB
Open: Al-Fajr.mp3
89.
Al-Balad
2.3 MB
Open: Al-Balad.mp3
90.
Ash-Shams
1.9 MB
Open: Ash-Shams.mp3
91.
Al-Layl
2.5 MB
Open: Al-Layl.mp3
92.
Adh-Dhuhaa
1.4 MB
Open: Adh-Dhuhaa.mp3
93.
Ash-Sharh
843.2 KB
Open: Ash-Sharh.mp3
94.
At-Tyn
1.1 MB
Open: At-Tyn.mp3
95.
Al-Alaq
2.1 MB
Open: Al-Alaq.mp3
96.
Al-Qadr
915.8 KB
Open: Al-Qadr.mp3
97.
Al-Bayyinah
2.8 MB
Open: Al-Bayyinah.mp3
98.
Az-Zilzal
1.2 MB
Open: Az-Zilzal.mp3
99.
Al-Aadiyaat
1.3 MB
Open: Al-Aadiyaat.mp3
100.
Al-Qaariah
1.2 MB
Open: Al-Qaariah.mp3
101.
At-Takaathur
1 MB
Open: At-Takaathur.mp3
102.
Al-Asri
589.7 KB
Open: Al-Asri.mp3
103.
Al-Humazah
1.2 MB
Open: Al-Humazah.mp3
104.
Al-Fiil
812.1 KB
Open: Al-Fiil.mp3
105.
Quraish
667.6 KB
Open: Quraish.mp3
106.
Al-Maaun
833 KB
Open: Al-Maaun.mp3
107.
Al-Kawthar
418.3 KB
Open: Al-Kawthar.mp3
108.
Al-Kaafirun
762.8 KB
Open: Al-Kaafirun.mp3
109.
An-Nsr
646.8 KB
Open: An-Nsr.mp3
110.
Al-Masad
695 KB
Open: Al-Masad.mp3
111.
Al-Ikhlas
443.1 KB
Open: Al-Ikhlas.mp3
112.
Al-Falaq
640.3 KB
Open: Al-Falaq.mp3
113.
An-Naas
715.4 KB
Open: An-Naas.mp3
Go to the Top