Msahafu ulio somwa na msomaji Shekh Nasir Al Qatami

Qurani Tukufu Kadi ya maelezo ya watu wote
Anuwani: Msahafu ulio somwa na msomaji Shekh Nasir Al Qatami
Maelezo kwa ufupi.: Msahafu ulio somwa na msomaji Shekh Nasir Al Qatami kwaupokezi wa hafsi kutoka Asim, Ambae anasifika kwakuwa na sauti nzuri ambayo imerekodiwa kwa teknologia nakwakiwango chajuu chasauti,
umerecodiwa katika swala ya tarawehe na kisimamo,na sauti zilizo nyingi nizazamani hazija enea kwenye Internet,ukitowa aya za mwanzo za suratu albaqraa.
Tarehe ya kuongezwa: 2014-06-15
kiungo kwa ufupi: http://IslamHouse.com/657309
Viambatanisho ( 113 )
1.
Suratutu Al-Fatiha
532.2 KB
Open: Suratutu Al-Fatiha.mp3
2.
Suratu Al-Baqara
86.5 MB
Open: Suratu Al-Baqara.mp3
3.
Suratu Aal-Imran
51.7 MB
Open: Suratu Aal-Imran.mp3
4.
Suratu Al-Nisaa
50.5 MB
Open: Suratu Al-Nisaa.mp3
5.
Al-Maaidah
39.2 MB
Open: Al-Maaidah .mp3
6.
Al-An aam
43 MB
Open:  Al-An aam.mp3
7.
Al-Anfaal
17.4 MB
Open: Al-Anfaal.mp3
8.
At-Tawba
35.9 MB
Open: At-Tawba.mp3
9.
Yunus
26.1 MB
Open: Yunus.mp3
10.
Hud
28.8 MB
Open: Hud.mp3
11.
Yusuf
25.3 MB
Open: Yusuf.mp3
12.
Ar-Raad
12.2 MB
Open: Ar-Raad.mp3
13.
Ibrahim
13.2 MB
Open: Ibrahim.mp3
14.
Al-Hijr
9.8 MB
Open: Al-Hijr.mp3
15.
An-Nahhl
26.7 MB
Open: An-Nahhl.mp3
16.
Al-Israai
21.5 MB
Open: Al-Israai.mp3
17.
Al-Kahf
21.2 MB
Open: Al-Kahf.mp3
18.
Maryam
14 MB
Open: Maryam.mp3
19.
Taha
17.4 MB
Open: Taha.mp3
20.
Al-Anbiyaa
17.9 MB
Open: Al-Anbiyaa.mp3
21.
Al-Hajj
19.2 MB
Open: Al-Hajj.mp3
22.
Al-Muuminuun
16.2 MB
Open: Al-Muuminuun.mp3
23.
An-Nuur
19.1 MB
Open: An-Nuur.mp3
24.
Al-Furqaan
12.8 MB
Open: Al-Furqaan.mp3
25.
Ash-Shuaraa
19.1 MB
Open: Ash-Shuaraa.mp3
26.
An-Naml
15.5 MB
Open: An-Naml.mp3
27.
Al-Qasas
19.8 MB
Open: Al-Qasas.mp3
28.
Al-Ankabuut
14 MB
Open: Al-Ankabuut.mp3
29.
Ar-Rum
11.6 MB
Open: Ar-Rum.mp3
30.
Luqman
6.8 MB
Open: Luqman.mp3
31.
As-Sajdah
5.3 MB
Open: As-Sajdah.mp3
32.
Al-Ahzab
17.2 MB
Open: Al-Ahzab.mp3
33.
Sabaa
11.6 MB
Open: Sabaa.mp3
34.
Faatir
10.6 MB
Open: Faatir.mp3
35.
Yaasin
11.1 MB
Open: Yaasin.mp3
36.
As-Swafat
13.2 MB
Open: As-Swafat.mp3
37.
Swaad
10.9 MB
Open: Swaad.mp3
38.
Az-Zumar
18.7 MB
Open: Az-Zumar.mp3
39.
Ghafir
17.1 MB
Open: Ghafir.mp3
40.
Fusilat
11.6 MB
Open: Fusilat.mp3
41.
Ash-Shuura
11.2 MB
Open: Ash-Shuura.mp3
42.
Az-Zukhruf
11.8 MB
Open: Az-Zukhruf.mp3
43.
Ad-Dukhan
5.9 MB
Open: Ad-Dukhan.mp3
44.
Al-Jaathiya
4.7 MB
Open: Al-Jaathiya.mp3
45.
Al-Ahqaaf
8.8 MB
Open: Al-Ahqaaf.mp3
46.
Muhammad
8.4 MB
Open: Muhammad.mp3
47.
Al-Fat-hi
7.3 MB
Open: Al-Fat-hi.mp3
48.
Al-Hujuraat
4.5 MB
Open: Al-Hujuraat.mp3
49.
Qaf
5.8 MB
Open: Qaf.mp3
50.
Adh-Dhaariyaat
5.1 MB
Open: Adh-Dhaariyaat.mp3
51.
At-Tuur
4.3 MB
Open: At-Tuur.mp3
52.
An-Najm
4.4 MB
Open: An-Najm.mp3
53.
Al-Qamar
4.1 MB
Open: Al-Qamar.mp3
54.
Ar-Rahman
6.5 MB
Open: Ar-Rahman.mp3
55.
Al-Waaqiah
6.2 MB
Open: Al-Waaqiah.mp3
56.
Al-Hadiid
8.6 MB
Open: Al-Hadiid.mp3
57.
Al-Mujaadalah
6.7 MB
Open: Al-Mujaadalah.mp3
58.
Al-Hashri
7 MB
Open: Al-Hashri.mp3
59.
Al-Mumtahinah
4.9 MB
Open: Al-Mumtahinah.mp3
60.
As-Swaf
3.2 MB
Open: As-Swaf.mp3
61.
Al-Jumua
2.4 MB
Open: Al-Jumua.mp3
62.
Al-Munafiquun
2.8 MB
Open: Al-Munafiquun.mp3
63.
At-Taghaabun
4 MB
Open: At-Taghaabun.mp3
64.
At-Twalaaq
3.8 MB
Open: At-Twalaaq.mp3
65.
At-Tahriim
3.4 MB
Open: At-Tahriim.mp3
66.
Al-Mulku
4.7 MB
Open: Al-Mulku.mp3
67.
Al-Qalam
4.4 MB
Open: Al-Qalam.mp3
68.
Al-Haaqah
4.2 MB
Open: Al-Haaqah.mp3
69.
Al-Maarij
3.2 MB
Open: Al-Maarij.mp3
70.
Nuuh
3.1 MB
Open: Nuuh.mp3
71.
Al-Jinn
3.5 MB
Open: Al-Jinn.mp3
72.
Al-Muzammil
2.8 MB
Open: Al-Muzammil.mp3
73.
Al-Mudathir
3.4 MB
Open: Al-Mudathir.mp3
74.
Al-Qiyamah
2.9 MB
Open: Al-Qiyamah.mp3
75.
Al-Insaan
4.1 MB
Open: Al-Insaan.mp3
76.
Al-Mursalaat
3.1 MB
Open: Al-Mursalaat.mp3
77.
An-Nabai
3 MB
Open: An-Nabai.mp3
78.
Al-Naziaat
2.8 MB
Open: Al-Naziaat.mp3
79.
A’basa
2.3 MB
Open: A’basa.mp3
80.
At-Takwiir
1.4 MB
Open: At-Takwiir.mp3
81.
Al-Infitwar
1.2 MB
Open: Al-Infitwar.mp3
82.
Al-Mutwaf-Fifiin
2.6 MB
Open: Al-Mutwaf-Fifiin.mp3
83.
Al-Inshiqaaq
1.5 MB
Open: Al-Inshiqaaq.mp3
84.
Al-Buruuj
1.8 MB
Open: Al-Buruuj.mp3
85.
At-Twaariq
957.1 KB
Open: At-Twaariq.mp3
86.
Al-A’laa
1 MB
Open: Al-A’laa.mp3
87.
Al-Ghaashiyah
1.3 MB
Open: Al-Ghaashiyah.mp3
88.
Al-Fajr
2 MB
Open: Al-Fajr.mp3
89.
Al-Balad
1.1 MB
Open: Al-Balad.mp3
90.
Ash-Shams
863.1 KB
Open: Ash-Shams.mp3
91.
Al-Layl
1.2 MB
Open: Al-Layl.mp3
92.
Adh-Dhuhaa
686.8 KB
Open: Adh-Dhuhaa.mp3
93.
Ash-Sharh
406.4 KB
Open: Ash-Sharh.mp3
94.
At-Tyn
642.7 KB
Open: At-Tyn.mp3
95.
Al-Alaq
931.7 KB
Open: Al-Alaq.mp3
96.
Al-Qadr
490.6 KB
Open: Al-Qadr.mp3
97.
Al-Bayyinah
1.3 MB
Open: Al-Bayyinah.mp3
98.
Az-Zilzal
766.1 KB
Open: Az-Zilzal.mp3
99.
Al-Aadiyaat
722 KB
Open: Al-Aadiyaat.mp3
100.
Al-Qaariah
803.7 KB
Open: Al-Qaariah.mp3
101.
At-Takaathur
692.9 KB
Open: At-Takaathur.mp3
102.
Al-Asri
303.8 KB
Open: Al-Asri.mp3
103.
Al-Humazah
580 KB
Open: Al-Humazah.mp3
104.
Al-Fiil
512.3 KB
Open: Al-Fiil.mp3
105.
Quraish
415.2 KB
Open: Quraish.mp3
106.
Al-Maaun
542.9 KB
Open: Al-Maaun.mp3
107.
Al-Kawthar
245.7 KB
Open: Al-Kawthar.mp3
108.
Al-Kaafirun
428.7 KB
Open: Al-Kaafirun.mp3
109.
An-Nsr
353.1 KB
Open: An-Nsr.mp3
110.
Al-Masad
385 KB
Open: Al-Masad.mp3
111.
Al-Ikhlas
253.6 KB
Open: Al-Ikhlas.mp3
112.
Al-Falaq
370.9 KB
Open: Al-Falaq.mp3
113.
An-Naas
526.7 KB
Open: An-Naas.mp3
Go to the Top