Msahafu ulio somwa na msomaji Shekh Ali bin Abdurahmani Alhudhayfi Pamoja na tafsiri ya Maana ya Aya kwa lugha ya kiormo

Qurani Tukufu Kadi ya maelezo ya watu wote
Anuwani: Msahafu ulio somwa na msomaji Shekh Ali bin Abdurahmani Alhudhayfi Pamoja na tafsiri ya Maana ya Aya kwa lugha ya kiormo
Msomaji: Ali bin Abdul Rahman Hudhaifi
Maelezo kwa ufupi.: Msahafu ulio somwa na msomaji Shekh Ali bin Abdurahmani Alhudhayfi Pamoja na tafsiri ya Maana ya Aya kwa lugha ya kiormo, ambayo imerekodiwa kwa teknologia nakwakiwango chajuu chasauti.
Tarehe ya kuongezwa: 2014-06-15
kiungo kwa ufupi: http://IslamHouse.com/657308
Viambatanisho ( 113 )
1.
Suratutu Al-Fatiha
3.4 MB
Open: Suratutu Al-Fatiha.mp3
2.
Suratu Al-Baqara
221.7 MB
Open: Suratu Al-Baqara.mp3
3.
Suratu Aal-Imran
118.1 MB
Open: Suratu Aal-Imran.mp3
4.
Suratu Al-Nisaa
101.7 MB
Open: Suratu Al-Nisaa.mp3
5.
Al-Maaidah
91.8 MB
Open: Al-Maaidah .mp3
6.
Al-An aam
88.9 MB
Open:  Al-An aam.mp3
7.
Al-Anfaal
40.5 MB
Open: Al-Anfaal.mp3
8.
At-Tawba
67.8 MB
Open: At-Tawba.mp3
9.
Yunus
49.9 MB
Open: Yunus.mp3
10.
Hud
55.1 MB
Open: Hud.mp3
11.
Yusuf
54 MB
Open: Yusuf.mp3
12.
Ar-Raad
24.7 MB
Open: Ar-Raad.mp3
13.
Ibrahim
23 MB
Open: Ibrahim.mp3
14.
Al-Hijr
21.2 MB
Open: Al-Hijr.mp3
15.
An-Nahhl
51.6 MB
Open: An-Nahhl.mp3
16.
Al-Israai
53.4 MB
Open: Al-Israai.mp3
17.
Al-Kahf
46.2 MB
Open: Al-Kahf.mp3
18.
Maryam
12.6 MB
Open: Maryam.mp3
19.
Taha
29.9 MB
Open: Taha.mp3
20.
Al-Anbiyaa
44.5 MB
Open: Al-Anbiyaa.mp3
21.
Al-Hajj
53.3 MB
Open: Al-Hajj.mp3
22.
Al-Muuminuun
15.3 MB
Open: Al-Muuminuun.mp3
23.
An-Nuur
44 MB
Open: An-Nuur.mp3
24.
Al-Furqaan
32.4 MB
Open: Al-Furqaan.mp3
25.
Ash-Shuaraa
42.3 MB
Open: Ash-Shuaraa.mp3
26.
An-Naml
36.1 MB
Open: An-Naml.mp3
27.
Al-Qasas
41 MB
Open: Al-Qasas.mp3
28.
Al-Ankabuut
28.8 MB
Open: Al-Ankabuut.mp3
29.
Ar-Rum
25.8 MB
Open: Ar-Rum.mp3
30.
Luqman
15 MB
Open: Luqman.mp3
31.
As-Sajdah
12.1 MB
Open: As-Sajdah.mp3
32.
Al-Ahzab
44.9 MB
Open: Al-Ahzab.mp3
33.
Sabaa
26.7 MB
Open: Sabaa.mp3
34.
Faatir
24.1 MB
Open: Faatir.mp3
35.
Yaasin
27.6 MB
Open: Yaasin.mp3
36.
As-Swafat
32.7 MB
Open: As-Swafat.mp3
37.
Swaad
26.5 MB
Open: Swaad.mp3
38.
Az-Zumar
38.5 MB
Open: Az-Zumar.mp3
39.
Ghafir
34.5 MB
Open: Ghafir.mp3
40.
Fusilat
25.4 MB
Open: Fusilat.mp3
41.
Ash-Shuura
27.5 MB
Open: Ash-Shuura.mp3
42.
Az-Zukhruf
30.9 MB
Open: Az-Zukhruf.mp3
43.
Ad-Dukhan
13.6 MB
Open: Ad-Dukhan.mp3
44.
Al-Jaathiya
12.7 MB
Open: Al-Jaathiya.mp3
45.
Al-Ahqaaf
19.5 MB
Open: Al-Ahqaaf.mp3
46.
Muhammad
18.3 MB
Open: Muhammad.mp3
47.
Al-Fat-hi
25 MB
Open: Al-Fat-hi.mp3
48.
Al-Hujuraat
13.9 MB
Open: Al-Hujuraat.mp3
49.
Qaf
13.9 MB
Open: Qaf.mp3
50.
Adh-Dhaariyaat
16.8 MB
Open: Adh-Dhaariyaat.mp3
51.
At-Tuur
12.9 MB
Open: At-Tuur.mp3
52.
An-Najm
16 MB
Open: An-Najm.mp3
53.
Al-Qamar
14.6 MB
Open: Al-Qamar.mp3
54.
Ar-Rahman
14.8 MB
Open: Ar-Rahman.mp3
55.
Al-Waaqiah
16 MB
Open: Al-Waaqiah.mp3
56.
Al-Hadiid
20.9 MB
Open: Al-Hadiid.mp3
57.
Al-Mujaadalah
15.8 MB
Open: Al-Mujaadalah.mp3
58.
Al-Hashri
14.8 MB
Open: Al-Hashri.mp3
59.
Al-Mumtahinah
12.6 MB
Open: Al-Mumtahinah.mp3
60.
As-Swaf
7.1 MB
Open: As-Swaf.mp3
61.
Al-Jumua
7 MB
Open: Al-Jumua.mp3
62.
Al-Munafiquun
7.2 MB
Open: Al-Munafiquun.mp3
63.
At-Taghaabun
8.7 MB
Open: At-Taghaabun.mp3
64.
At-Twalaaq
8.4 MB
Open: At-Twalaaq.mp3
65.
At-Tahriim
9.9 MB
Open: At-Tahriim.mp3
66.
Al-Mulku
11.1 MB
Open: Al-Mulku.mp3
67.
Al-Qalam
13.1 MB
Open: Al-Qalam.mp3
68.
Al-Haaqah
10.3 MB
Open: Al-Haaqah.mp3
69.
Al-Maarij
8.1 MB
Open: Al-Maarij.mp3
70.
Nuuh
7.3 MB
Open: Nuuh.mp3
71.
Al-Jinn
9.4 MB
Open: Al-Jinn.mp3
72.
Al-Muzammil
7.1 MB
Open: Al-Muzammil.mp3
73.
Al-Mudathir
10.1 MB
Open: Al-Mudathir.mp3
74.
Al-Qiyamah
6.4 MB
Open: Al-Qiyamah.mp3
75.
Al-Insaan
11.4 MB
Open: Al-Insaan.mp3
76.
Al-Mursalaat
7.5 MB
Open: Al-Mursalaat.mp3
77.
An-Nabai
8.1 MB
Open: An-Nabai.mp3
78.
Al-Naziaat
8 MB
Open: Al-Naziaat.mp3
79.
A’basa
5.5 MB
Open: A’basa.mp3
80.
At-Takwiir
5.5 MB
Open: At-Takwiir.mp3
81.
Al-Infitwar
4 MB
Open: Al-Infitwar.mp3
82.
Al-Mutwaf-Fifiin
6.6 MB
Open: Al-Mutwaf-Fifiin.mp3
83.
Al-Inshiqaaq
4.4 MB
Open: Al-Inshiqaaq.mp3
84.
Al-Buruuj
4.5 MB
Open: Al-Buruuj.mp3
85.
At-Twaariq
3.8 MB
Open: At-Twaariq.mp3
86.
Al-A’laa
5 MB
Open: Al-A’laa.mp3
87.
Al-Ghaashiyah
4.4 MB
Open: Al-Ghaashiyah.mp3
88.
Al-Fajr
6.4 MB
Open: Al-Fajr.mp3
89.
Al-Balad
4.3 MB
Open: Al-Balad.mp3
90.
Ash-Shams
3.8 MB
Open: Ash-Shams.mp3
91.
Al-Layl
3.6 MB
Open: Al-Layl.mp3
92.
Adh-Dhuhaa
3.1 MB
Open: Adh-Dhuhaa.mp3
93.
Ash-Sharh
2.7 MB
Open: Ash-Sharh.mp3
94.
At-Tyn
2.6 MB
Open: At-Tyn.mp3
95.
Al-Alaq
5.6 MB
Open: Al-Alaq.mp3
96.
Al-Qadr
2.1 MB
Open: Al-Qadr.mp3
97.
Al-Bayyinah
3.6 MB
Open: Al-Bayyinah.mp3
98.
Az-Zilzal
1.9 MB
Open: Az-Zilzal.mp3
99.
Al-Aadiyaat
1.7 MB
Open: Al-Aadiyaat.mp3
100.
Al-Qaariah
2.6 MB
Open: Al-Qaariah.mp3
101.
At-Takaathur
2 MB
Open: At-Takaathur.mp3
102.
Al-Asri
1.4 MB
Open: Al-Asri.mp3
103.
Al-Humazah
1.9 MB
Open: Al-Humazah.mp3
104.
Al-Fiil
2.3 MB
Open: Al-Fiil.mp3
105.
Quraish
1.8 MB
Open: Quraish.mp3
106.
Al-Maaun
1.1 MB
Open: Al-Maaun.mp3
107.
Al-Kawthar
1.1 MB
Open: Al-Kawthar.mp3
108.
Al-Kaafirun
1.4 MB
Open: Al-Kaafirun.mp3
109.
An-Nsr
1.1 MB
Open: An-Nsr.mp3
110.
Al-Masad
2.4 MB
Open: Al-Masad.mp3
111.
Al-Ikhlas
2.9 MB
Open: Al-Ikhlas.mp3
112.
Al-Falaq
1.9 MB
Open: Al-Falaq.mp3
113.
An-Naas
2.2 MB
Open: An-Naas.mp3
Angalia ( 2 )
Go to the Top