musxafka la tartiiliyay ee qaariga Mustafa Ismaaciil

Quraanka kariimka furaha macluumaadka
cinwaan: musxafka la tartiiliyay ee qaariga Mustafa Ismaaciil
Akhriye : mustafe ismaaciil
Taariikhda lagu daray: 2014-06-14
xidhiidhiye gaaban : http://IslamHouse.com/641912
Ku lifaaqan ( 114 )
1.
سورة الفاتحة
664.9 KB
Open: سورة الفاتحة.mp3
2.
suurada Albaqara
111.3 MB
Open: suurada Albaqara.mp3
3.
Suurada Aal Cimraan
60.7 MB
Open: Suurada Aal Cimraan.mp3
4.
Suurada An-nisaa
75.5 MB
Open: Suurada An-nisaa.mp3
5.
Suurada Almaa’ida
48.4 MB
Open: Suurada Almaa’ida.mp3
6.
Suurada Al-Ancaam
56.6 MB
Open: Suurada Al-Ancaam.mp3
7.
Suurada Al-Acraaf
72.7 MB
Open: Suurada Al-Acraaf.mp3
8.
Suurada Al-Acraaf
28.5 MB
Open: Suurada Al-Acraaf.mp3
9.
Suurada Al-Anfaal
50.6 MB
Open: Suurada Al-Anfaal.mp3
10.
Suurada At-tawbah
36.6 MB
Open: Suurada At-tawbah.mp3
11.
Suurada Yuunis
46.1 MB
Open: Suurada Yuunis.mp3
12.
Suurada Huud
42.3 MB
Open: Suurada Huud.mp3
13.
Suurada yuusuf
20.4 MB
Open: Suurada yuusuf.mp3
14.
Suurada Ar-racad
20.3 MB
Open: Suurada Ar-racad.mp3
15.
Suurada ibraahim
14.5 MB
Open: Suurada ibraahim .mp3
16.
Suurada Al-Xijri
41.3 MB
Open: Suurada Al-Xijri.mp3
17.
Suurada An-naxli
34.8 MB
Open: Suurada An-naxli.mp3
18.
Suurada Al-Israa
37.8 MB
Open: Suurada Al-Israa.mp3
19.
Suurada Al-Kahfi
23.5 MB
Open: Suurada Al-Kahfi.mp3
20.
Suurada Maryam
24.5 MB
Open: Suurada Maryam.mp3
21.
Suurada Dhaaha
21 MB
Open: Suurada Dhaaha.mp3
22.
Suurada Al-Anbiyaa
23.8 MB
Open: Suurada Al-Anbiyaa.mp3
23.
Suurada Al-xajj
20.6 MB
Open: Suurada Al-xajj.mp3
24.
Suurada Al-Mu’minuun
25.6 MB
Open: Suurada Al-Mu’minuun.mp3
25.
Suurada An-nuur
18.4 MB
Open: Suurada An-nuur.mp3
26.
Suurada Al-Furqaan
28.2 MB
Open: Suurada Al-Furqaan.mp3
27.
Suurada Ash-shucaraa
24.9 MB
Open: Suurada Ash-shucaraa.mp3
28.
Suurada An-namli
31.1 MB
Open: Suurada An-namli.mp3
29.
suurada Al-Qasas
21.5 MB
Open: suurada Al-Qasas.mp3
30.
Suurada Al-Cankabuut
16.5 MB
Open: Suurada Al-Cankabuut .mp3
31.
Suurada Ar-ruum
10.7 MB
Open: Suurada Ar-ruum.mp3
32.
Suurada Luqmaan
7.8 MB
Open: Suurada Luqmaan.mp3
33.
Suurada As-sajdah
29.3 MB
Open: Suurada As-sajdah.mp3
34.
Suurada Al-Axzaab
18.9 MB
Open: Suurada Al-Axzaab.mp3
35.
Suurada Saba’a
17.5 MB
Open: Suurada Saba’a .mp3
36.
Suurada Faadhir
15.8 MB
Open: Suurada Faadhir.mp3
37.
Suurada Yaasiin
18.7 MB
Open: Suurada Yaasiin.mp3
38.
Suurada As-saafaat
14.5 MB
Open: Suurada As-saafaat .mp3
39.
Suurada Saad
24.2 MB
Open: Suurada Saad.mp3
40.
Suurada Saad
27.4 MB
Open: Suurada Saad.mp3
41.
Suurada Az-zumar
18.9 MB
Open: Suurada Az-zumar.mp3
42.
Suurada Az-zumar
20.5 MB
Open: Suurada Az-zumar.mp3
43.
Suurada Ghaafir
19.2 MB
Open: Suurada Ghaafir .mp3
44.
Suurada fussilat
8.2 MB
Open: Suurada fussilat .mp3
45.
Suurada Ash-shuuraa
11.2 MB
Open: Suurada Ash-shuuraa.mp3
46.
Suurada Az-zukhruf
13.9 MB
Open: Suurada Az-zukhruf.mp3
47.
Suurada Az-zukhruf
13.1 MB
Open: Suurada Az-zukhruf.mp3
48.
Suurada Ad-dukhaan
13.8 MB
Open: Suurada Ad-dukhaan.mp3
49.
Suurada Al-Jaathiya
8.4 MB
Open: Suurada  Al-Jaathiya.mp3
50.
Suurada Al-Axqaaf
7.7 MB
Open: Suurada Al-Axqaaf.mp3
51.
Suurada Muxammed
8.1 MB
Open: Suurada Muxammed.mp3
52.
Suurada Muxammed
6.9 MB
Open: Suurada Muxammed.mp3
53.
Suurada Al-fatxi
7.9 MB
Open: Suurada Al-fatxi.mp3
54.
Suurada Muxammed
8.2 MB
Open: Suurada Muxammed.mp3
55.
Suurada Al-xujraat
9.5 MB
Open: Suurada Al-xujraat.mp3
56.
Suurada qaaf
9.7 MB
Open: Suurada qaaf.mp3
57.
Suurada Ad-daariyaat
13.3 MB
Open: Suurada Ad-daariyaat.mp3
58.
Suurada Adh-dhuur
11.3 MB
Open: Suurada Adh-dhuur.mp3
59.
Suurada An-najmi
11 MB
Open: Suurada An-najmi.mp3
60.
Suurada Al-Qamar
9 MB
Open: Suurada Al-Qamar.mp3
61.
Suurada Ar-raxmaan
5.2 MB
Open: Suurada Ar-raxmaan .mp3
62.
Suurada Al-Waaqicah
3.9 MB
Open: Suurada Al-Waaqicah.mp3
63.
Suurada Al-Xadiid
4.5 MB
Open: Suurada Al-Xadiid.mp3
64.
Suurada Al-mujaadalah
5.8 MB
Open: Suurada Al-mujaadalah.mp3
65.
suurada al-xashr
5.4 MB
Open: suurada al-xashr.mp3
66.
Suurada Al-mumtaxinah
4.8 MB
Open: Suurada Al-mumtaxinah.mp3
67.
Suurada As-saf
5.8 MB
Open: Suurada As-saf.mp3
68.
Suurada Al-jumucah
5.7 MB
Open: Suurada Al-jumucah.mp3
69.
Al-Munaafiquun
5.4 MB
Open: Al-Munaafiquun .mp3
70.
Taqaabun
4.8 MB
Open: Taqaabun.mp3
71.
suurada Adh-Dhalaq
4.7 MB
Open: suurada Adh-Dhalaq.mp3
72.
Suurada At-Taxriim
5.5 MB
Open: Suurada At-Taxriim.mp3
73.
Suurada Al-mulk
3.9 MB
Open: Suurada Al-mulk.mp3
74.
Suurada Al-Qalam
5.3 MB
Open: Suurada Al-Qalam.mp3
75.
Suurada Al-xaaqqah
3.5 MB
Open: Suurada Al-xaaqqah.mp3
76.
Suurada Al-Macaarij
5.5 MB
Open: Suurada Al-Macaarij.mp3
77.
suurada Nuux
4.4 MB
Open: suurada Nuux .mp3
78.
Suurada Al-jinn
4.2 MB
Open: Suurada Al-jinn.mp3
79.
Suurada Al-muzzammil
4.3 MB
Open: Suurada Al-muzzammil.mp3
80.
Suurada Al-muzzammil
3.4 MB
Open: Suurada Al-muzzammil.mp3
81.
Suurada Al-Muddaththir
2.3 MB
Open: Suurada Al-Muddaththir.mp3
82.
Suurada Al-Qiyaamah
1.8 MB
Open: Suurada Al-Qiyaamah .mp3
83.
Suurada Al-Qiyaamah
3.8 MB
Open: Suurada Al-Qiyaamah .mp3
84.
Suurada Al-Insaan
2.3 MB
Open: Suurada Al-Insaan.mp3
85.
Suurada Al-Mursalaat
2.4 MB
Open: Suurada Al-Mursalaat.mp3
86.
Suurada An-nab’a
1.6 MB
Open: Suurada An-nab’a.mp3
87.
Suurada An-naazicaat
1.7 MB
Open: Suurada An-naazicaat.mp3
88.
Suurada Cabasa
2.2 MB
Open: Suurada Cabasa.mp3
89.
Suurada At-takwiir
3.4 MB
Open: Suurada At-takwiir.mp3
90.
Suurada Al-infidhaar
2.4 MB
Open: Suurada Al-infidhaar.mp3
91.
Suurada Al-mudhaffifiin
1.8 MB
Open: Suurada Al-mudhaffifiin.mp3
92.
Suurada Al-inshiqaaq
2.2 MB
Open: Suurada Al-inshiqaaq.mp3
93.
Suurada Al-inshiqaaq
1.2 MB
Open: Suurada Al-inshiqaaq.mp3
94.
Suurada Al-Mursalaat
840.8 KB
Open: Suurada Al-Mursalaat.mp3
95.
Suurada Al-Buruuj
1 MB
Open: Suurada Al-Buruuj .mp3
96.
Suurada Adh-Dhaariq
2.1 MB
Open: Suurada Adh-Dhaariq.mp3
97.
Suurada Al-Aclaa
786.2 KB
Open: Suurada Al-Aclaa.mp3
98.
Suurada Al-Ghaashiyah
2.2 MB
Open: Suurada Al-Ghaashiyah.mp3
99.
Suurada Al-Fajri
1 MB
Open: Suurada Al-Fajri.mp3
100.
Suurada Al-Balad
1.1 MB
Open: Suurada Al-Balad.mp3
101.
Suurada Ash-Shamsi
954.4 KB
Open: Suurada Ash-Shamsi .mp3
102.
Suurada Al-layl
812.3 KB
Open: Suurada Al-layl .mp3
103.
Suurada Ad-Duxaa
432.3 KB
Open: Suurada Ad-Duxaa.mp3
104.
Suurada Ash-sharx
990.2 KB
Open: Suurada Ash-sharx.mp3
105.
Suurada At-Tiin
703.1 KB
Open: Suurada At-Tiin.mp3
106.
Suurada Al-Calaq
598.1 KB
Open: Suurada Al-Calaq.mp3
107.
Suurada Al-Qadr
811.5 KB
Open: Suurada Al-Qadr.mp3
108.
Suurada Al-Bayyinah
383.1 KB
Open: Suurada Al-Bayyinah.mp3
109.
Suurada Az-Zalzala
704.4 KB
Open: Suurada Az-Zalzala .mp3
110.
Suurada Al-Caadiyaat
571.6 KB
Open: Suurada Al-Caadiyaat.mp3
111.
Suurada Al-Qaaricah
660 KB
Open: Suurada Al-Qaaricah.mp3
112.
Suurada At-Takaathur
415.2 KB
Open: Suurada At-Takaathur.mp3
113.
Suurada Al-Casr
615.6 KB
Open: Suurada Al-Casr.mp3
114.
Suurada Al-Humazah
701.1 KB
Open: Suurada Al-Humazah.mp3
La soco ( 1 )
Go to the Top