musxafka Xaramka Makka ee sanadka 1432H

Quraanka kariimka furaha macluumaadka
cinwaan: musxafka Xaramka Makka ee sanadka 1432H
Akhriye : C/laahi bin Cawaad Aljuhani - C/raxman binu C/caziiz As-sudaysi - Maahir bin Xamad Almucayqili - Sacuud binu ibraahim Ash-shuraym
Taariikhda lagu daray: 2014-06-14
xidhiidhiye gaaban : http://IslamHouse.com/641889
Ku lifaaqan ( 228 )
1.
سورة الفاتحة
759 KB
Open: سورة الفاتحة.mp3
2.
suurada Albaqara
45 MB
Open: suurada Albaqara.mp3
3.
Suurada Aal Cimraan
27.5 MB
Open: Suurada Aal Cimraan.mp3
4.
Suurada An-nisaa
27.5 MB
Open: Suurada An-nisaa.mp3
5.
Suurada Almaa’ida
20.6 MB
Open: Suurada Almaa’ida.mp3
6.
Suurada Al-Ancaam
23.2 MB
Open: Suurada Al-Ancaam.mp3
7.
Suurada Al-Acraaf
24.1 MB
Open: Suurada Al-Acraaf.mp3
8.
Suurada Al-Acraaf
9.7 MB
Open: Suurada Al-Acraaf.mp3
9.
Suurada Al-Anfaal
20.5 MB
Open: Suurada Al-Anfaal.mp3
10.
Suurada At-tawbah
16.6 MB
Open: Suurada At-tawbah.mp3
11.
Suurada Yuunis
14.9 MB
Open: Suurada Yuunis.mp3
12.
Suurada Huud
13.5 MB
Open: Suurada Huud.mp3
13.
Suurada yuusuf
7.2 MB
Open: Suurada yuusuf.mp3
14.
Suurada Ar-racad
7.4 MB
Open: Suurada Ar-racad.mp3
15.
Suurada ibraahim
5.6 MB
Open: Suurada ibraahim .mp3
16.
Suurada Al-Xijri
16.7 MB
Open: Suurada Al-Xijri.mp3
17.
Suurada An-naxli
11.3 MB
Open: Suurada An-naxli.mp3
18.
Suurada Al-Israa
11.8 MB
Open: Suurada Al-Israa.mp3
19.
Suurada Al-Kahfi
9.6 MB
Open: Suurada Al-Kahfi.mp3
20.
Suurada Maryam
13.4 MB
Open: Suurada Maryam.mp3
21.
Suurada Dhaaha
9.1 MB
Open: Suurada Dhaaha.mp3
22.
Suurada Al-Anbiyaa
12.4 MB
Open: Suurada Al-Anbiyaa.mp3
23.
Suurada Al-xajj
8.8 MB
Open: Suurada Al-xajj.mp3
24.
Suurada Al-Mu’minuun
10.6 MB
Open: Suurada Al-Mu’minuun.mp3
25.
Suurada An-nuur
6.5 MB
Open: Suurada An-nuur.mp3
26.
Suurada Al-Furqaan
10.6 MB
Open: Suurada Al-Furqaan.mp3
27.
Suurada Ash-shucaraa
8.9 MB
Open: Suurada Ash-shucaraa.mp3
28.
Suurada An-namli
11.8 MB
Open: Suurada An-namli.mp3
29.
suurada Al-Qasas
7.6 MB
Open: suurada Al-Qasas.mp3
30.
Suurada Al-Cankabuut
6.6 MB
Open: Suurada Al-Cankabuut .mp3
31.
Suurada Ar-ruum
4.2 MB
Open: Suurada Ar-ruum.mp3
32.
Suurada Luqmaan
3.1 MB
Open: Suurada Luqmaan.mp3
33.
Suurada As-sajdah
10.4 MB
Open: Suurada As-sajdah.mp3
34.
Suurada Al-Axzaab
6.1 MB
Open: Suurada Al-Axzaab.mp3
35.
Suurada Saba’a
6 MB
Open: Suurada Saba’a .mp3
36.
Suurada Faadhir
6 MB
Open: Suurada Faadhir.mp3
37.
Suurada Yaasiin
7.3 MB
Open: Suurada Yaasiin.mp3
38.
Suurada As-saafaat
5.7 MB
Open: Suurada As-saafaat .mp3
39.
Suurada Saad
9.4 MB
Open: Suurada Saad.mp3
40.
Suurada Saad
11.2 MB
Open: Suurada Saad.mp3
41.
Suurada Az-zumar
6.6 MB
Open: Suurada Az-zumar.mp3
42.
Suurada Az-zumar
7 MB
Open: Suurada Az-zumar.mp3
43.
Suurada Ghaafir
7.8 MB
Open: Suurada Ghaafir .mp3
44.
Suurada fussilat
3 MB
Open: Suurada fussilat .mp3
45.
Suurada Ash-shuuraa
4.9 MB
Open: Suurada Ash-shuuraa.mp3
46.
Suurada Az-zukhruf
4.9 MB
Open: Suurada Az-zukhruf.mp3
47.
Suurada Az-zukhruf
5.5 MB
Open: Suurada Az-zukhruf.mp3
48.
Suurada Ad-dukhaan
4.9 MB
Open: Suurada Ad-dukhaan.mp3
49.
Suurada Al-Jaathiya
3 MB
Open: Suurada  Al-Jaathiya.mp3
50.
Suurada Al-Axqaaf
4.1 MB
Open: Suurada Al-Axqaaf.mp3
51.
Suurada Muxammed
3.2 MB
Open: Suurada Muxammed.mp3
52.
Suurada Muxammed
2.8 MB
Open: Suurada Muxammed.mp3
53.
Suurada Al-fatxi
3.1 MB
Open: Suurada Al-fatxi.mp3
54.
Suurada Muxammed
4.4 MB
Open: Suurada Muxammed.mp3
55.
Suurada Al-xujraat
3.8 MB
Open: Suurada Al-xujraat.mp3
56.
Suurada qaaf
3.7 MB
Open: Suurada qaaf.mp3
57.
Suurada Ad-daariyaat
5.4 MB
Open: Suurada Ad-daariyaat.mp3
58.
Suurada Adh-dhuur
3.8 MB
Open: Suurada Adh-dhuur.mp3
59.
Suurada An-najmi
3.7 MB
Open: Suurada An-najmi.mp3
60.
Suurada Al-Qamar
3.2 MB
Open: Suurada Al-Qamar.mp3
61.
Suurada Ar-raxmaan
3 MB
Open: Suurada Ar-raxmaan .mp3
62.
Suurada Al-Waaqicah
1.7 MB
Open: Suurada Al-Waaqicah.mp3
63.
Suurada Al-Xadiid
1.8 MB
Open: Suurada Al-Xadiid.mp3
64.
Suurada Al-mujaadalah
2.2 MB
Open: Suurada Al-mujaadalah.mp3
65.
suurada al-xashr
2.5 MB
Open: suurada al-xashr.mp3
66.
Suurada Al-mumtaxinah
3.1 MB
Open: Suurada Al-mumtaxinah.mp3
67.
Suurada As-saf
2.9 MB
Open: Suurada As-saf.mp3
68.
Suurada Al-jumucah
3 MB
Open: Suurada Al-jumucah.mp3
69.
Al-Munaafiquun
2.7 MB
Open: Al-Munaafiquun .mp3
70.
Taqaabun
2.2 MB
Open: Taqaabun.mp3
71.
suurada Adh-Dhalaq
3 MB
Open: suurada Adh-Dhalaq.mp3
72.
Suurada At-Taxriim
2.4 MB
Open: Suurada At-Taxriim.mp3
73.
Suurada Al-mulk
1.8 MB
Open: Suurada Al-mulk.mp3
74.
Suurada Al-Qalam
2.2 MB
Open: Suurada Al-Qalam.mp3
75.
Suurada Al-xaaqqah
1.5 MB
Open: Suurada Al-xaaqqah.mp3
76.
Suurada Al-Macaarij
2.4 MB
Open: Suurada Al-Macaarij.mp3
77.
suurada Nuux
2.7 MB
Open: suurada Nuux .mp3
78.
Suurada Al-jinn
1.8 MB
Open: Suurada Al-jinn.mp3
79.
Suurada Al-muzzammil
1.7 MB
Open: Suurada Al-muzzammil.mp3
80.
Suurada Al-muzzammil
1.4 MB
Open: Suurada Al-muzzammil.mp3
81.
Suurada Al-Muddaththir
1.1 MB
Open: Suurada Al-Muddaththir.mp3
82.
Suurada Al-Qiyaamah
948.2 KB
Open: Suurada Al-Qiyaamah .mp3
83.
Suurada Al-Qiyaamah
1.7 MB
Open: Suurada Al-Qiyaamah .mp3
84.
Suurada Al-Insaan
1.1 MB
Open: Suurada Al-Insaan.mp3
85.
Suurada Al-Mursalaat
1.1 MB
Open: Suurada Al-Mursalaat.mp3
86.
Suurada An-nab’a
817.8 KB
Open: Suurada An-nab’a.mp3
87.
Suurada An-naazicaat
805.2 KB
Open: Suurada An-naazicaat.mp3
88.
Suurada Cabasa
974.4 KB
Open: Suurada Cabasa.mp3
89.
Suurada At-takwiir
1.3 MB
Open: Suurada At-takwiir.mp3
90.
Suurada Al-infidhaar
928.6 KB
Open: Suurada Al-infidhaar.mp3
91.
Suurada Al-mudhaffifiin
764.6 KB
Open: Suurada Al-mudhaffifiin.mp3
92.
Suurada Al-inshiqaaq
980.1 KB
Open: Suurada Al-inshiqaaq.mp3
93.
Suurada Al-inshiqaaq
699.2 KB
Open: Suurada Al-inshiqaaq.mp3
94.
Suurada Al-Mursalaat
508.8 KB
Open: Suurada Al-Mursalaat.mp3
95.
Suurada Al-Buruuj
632.3 KB
Open: Suurada Al-Buruuj .mp3
96.
Suurada Adh-Dhaariq
914.3 KB
Open: Suurada Adh-Dhaariq.mp3
97.
Suurada Al-Aclaa
515.1 KB
Open: Suurada Al-Aclaa.mp3
98.
Suurada Al-Ghaashiyah
1 MB
Open: Suurada Al-Ghaashiyah.mp3
99.
Suurada Al-Fajri
616.8 KB
Open: Suurada Al-Fajri.mp3
100.
Suurada Al-Balad
642.3 KB
Open: Suurada Al-Balad.mp3
101.
Suurada Ash-Shamsi
627.6 KB
Open: Suurada Ash-Shamsi .mp3
102.
Suurada Al-layl
609.4 KB
Open: Suurada Al-layl .mp3
103.
Suurada Ad-Duxaa
416.5 KB
Open: Suurada Ad-Duxaa.mp3
104.
Suurada Ash-sharx
545.1 KB
Open: Suurada Ash-sharx.mp3
105.
Suurada At-Tiin
488.6 KB
Open: Suurada At-Tiin.mp3
106.
Suurada Al-Calaq
489.6 KB
Open: Suurada Al-Calaq.mp3
107.
Suurada Al-Qadr
499.8 KB
Open: Suurada Al-Qadr.mp3
108.
Suurada Al-Bayyinah
383.5 KB
Open: Suurada Al-Bayyinah.mp3
109.
Suurada Az-Zalzala
458.6 KB
Open: Suurada Az-Zalzala .mp3
110.
Suurada Al-Caadiyaat
449.4 KB
Open: Suurada Al-Caadiyaat.mp3
111.
Suurada Al-Qaaricah
482.1 KB
Open: Suurada Al-Qaaricah.mp3
112.
Suurada At-Takaathur
377.4 KB
Open: Suurada At-Takaathur.mp3
113.
Suurada Al-Casr
451.2 KB
Open: Suurada Al-Casr.mp3
114.
Suurada Al-Humazah
461.2 KB
Open: Suurada Al-Humazah.mp3
115.
سورة الفاتحة
759 KB
Open: سورة الفاتحة.mp3
116.
suurada Albaqara
45 MB
Open: suurada Albaqara.mp3
117.
Suurada Aal Cimraan
27.5 MB
Open: Suurada Aal Cimraan.mp3
118.
Suurada An-nisaa
27.5 MB
Open: Suurada An-nisaa.mp3
119.
Suurada Almaa’ida
20.6 MB
Open: Suurada Almaa’ida.mp3
120.
Suurada Al-Ancaam
23.2 MB
Open: Suurada Al-Ancaam.mp3
121.
Suurada Al-Acraaf
24.1 MB
Open: Suurada Al-Acraaf.mp3
122.
Suurada Al-Acraaf
9.7 MB
Open: Suurada Al-Acraaf.mp3
123.
Suurada Al-Anfaal
20.5 MB
Open: Suurada Al-Anfaal.mp3
124.
Suurada At-tawbah
16.6 MB
Open: Suurada At-tawbah.mp3
125.
Suurada Yuunis
14.9 MB
Open: Suurada Yuunis.mp3
126.
Suurada Huud
13.5 MB
Open: Suurada Huud.mp3
127.
Suurada yuusuf
7.2 MB
Open: Suurada yuusuf.mp3
128.
Suurada Ar-racad
7.4 MB
Open: Suurada Ar-racad.mp3
129.
Suurada ibraahim
5.6 MB
Open: Suurada ibraahim .mp3
130.
Suurada Al-Xijri
16.7 MB
Open: Suurada Al-Xijri.mp3
131.
Suurada An-naxli
11.3 MB
Open: Suurada An-naxli.mp3
132.
Suurada Al-Israa
11.8 MB
Open: Suurada Al-Israa.mp3
133.
Suurada Al-Kahfi
9.6 MB
Open: Suurada Al-Kahfi.mp3
134.
Suurada Maryam
13.4 MB
Open: Suurada Maryam.mp3
135.
Suurada Dhaaha
9.1 MB
Open: Suurada Dhaaha.mp3
136.
Suurada Al-Anbiyaa
12.4 MB
Open: Suurada Al-Anbiyaa.mp3
137.
Suurada Al-xajj
8.8 MB
Open: Suurada Al-xajj.mp3
138.
Suurada Al-Mu’minuun
10.6 MB
Open: Suurada Al-Mu’minuun.mp3
139.
Suurada An-nuur
6.5 MB
Open: Suurada An-nuur.mp3
140.
Suurada Al-Furqaan
10.6 MB
Open: Suurada Al-Furqaan.mp3
141.
Suurada Ash-shucaraa
8.9 MB
Open: Suurada Ash-shucaraa.mp3
142.
Suurada An-namli
11.8 MB
Open: Suurada An-namli.mp3
143.
suurada Al-Qasas
7.6 MB
Open: suurada Al-Qasas.mp3
144.
Suurada Al-Cankabuut
6.6 MB
Open: Suurada Al-Cankabuut .mp3
145.
Suurada Ar-ruum
4.2 MB
Open: Suurada Ar-ruum.mp3
146.
Suurada Luqmaan
3.1 MB
Open: Suurada Luqmaan.mp3
147.
Suurada As-sajdah
10.4 MB
Open: Suurada As-sajdah.mp3
148.
Suurada Al-Axzaab
6.1 MB
Open: Suurada Al-Axzaab.mp3
149.
Suurada Saba’a
6 MB
Open: Suurada Saba’a .mp3
150.
Suurada Faadhir
6 MB
Open: Suurada Faadhir.mp3
151.
Suurada Yaasiin
7.3 MB
Open: Suurada Yaasiin.mp3
152.
Suurada As-saafaat
5.7 MB
Open: Suurada As-saafaat .mp3
153.
Suurada Saad
9.4 MB
Open: Suurada Saad.mp3
154.
Suurada Saad
11.2 MB
Open: Suurada Saad.mp3
155.
Suurada Az-zumar
6.6 MB
Open: Suurada Az-zumar.mp3
156.
Suurada Az-zumar
7 MB
Open: Suurada Az-zumar.mp3
157.
Suurada Ghaafir
7.8 MB
Open: Suurada Ghaafir .mp3
158.
Suurada fussilat
3 MB
Open: Suurada fussilat .mp3
159.
Suurada Ash-shuuraa
4.9 MB
Open: Suurada Ash-shuuraa.mp3
160.
Suurada Az-zukhruf
4.9 MB
Open: Suurada Az-zukhruf.mp3
161.
Suurada Az-zukhruf
5.5 MB
Open: Suurada Az-zukhruf.mp3
162.
Suurada Ad-dukhaan
4.9 MB
Open: Suurada Ad-dukhaan.mp3
163.
Suurada Al-Jaathiya
3 MB
Open: Suurada  Al-Jaathiya.mp3
164.
Suurada Al-Axqaaf
4.1 MB
Open: Suurada Al-Axqaaf.mp3
165.
Suurada Muxammed
3.2 MB
Open: Suurada Muxammed.mp3
166.
Suurada Muxammed
2.8 MB
Open: Suurada Muxammed.mp3
167.
Suurada Al-fatxi
3.1 MB
Open: Suurada Al-fatxi.mp3
168.
Suurada Muxammed
4.4 MB
Open: Suurada Muxammed.mp3
169.
Suurada Al-xujraat
3.8 MB
Open: Suurada Al-xujraat.mp3
170.
Suurada qaaf
3.7 MB
Open: Suurada qaaf.mp3
171.
Suurada Ad-daariyaat
5.4 MB
Open: Suurada Ad-daariyaat.mp3
172.
Suurada Adh-dhuur
3.8 MB
Open: Suurada Adh-dhuur.mp3
173.
Suurada An-najmi
3.7 MB
Open: Suurada An-najmi.mp3
174.
Suurada Al-Qamar
3.2 MB
Open: Suurada Al-Qamar.mp3
175.
Suurada Ar-raxmaan
3 MB
Open: Suurada Ar-raxmaan .mp3
176.
Suurada Al-Waaqicah
1.7 MB
Open: Suurada Al-Waaqicah.mp3
177.
Suurada Al-Xadiid
1.8 MB
Open: Suurada Al-Xadiid.mp3
178.
Suurada Al-mujaadalah
2.2 MB
Open: Suurada Al-mujaadalah.mp3
179.
suurada al-xashr
2.5 MB
Open: suurada al-xashr.mp3
180.
Suurada Al-mumtaxinah
3.1 MB
Open: Suurada Al-mumtaxinah.mp3
181.
Suurada As-saf
2.9 MB
Open: Suurada As-saf.mp3
182.
Suurada Al-jumucah
3 MB
Open: Suurada Al-jumucah.mp3
183.
Al-Munaafiquun
2.7 MB
Open: Al-Munaafiquun .mp3
184.
Taqaabun
2.2 MB
Open: Taqaabun.mp3
185.
suurada Adh-Dhalaq
3 MB
Open: suurada Adh-Dhalaq.mp3
186.
Suurada At-Taxriim
2.4 MB
Open: Suurada At-Taxriim.mp3
187.
Suurada Al-mulk
1.8 MB
Open: Suurada Al-mulk.mp3
188.
Suurada Al-Qalam
2.2 MB
Open: Suurada Al-Qalam.mp3
189.
Suurada Al-xaaqqah
1.5 MB
Open: Suurada Al-xaaqqah.mp3
190.
Suurada Al-Macaarij
2.4 MB
Open: Suurada Al-Macaarij.mp3
191.
suurada Nuux
2.7 MB
Open: suurada Nuux .mp3
192.
Suurada Al-jinn
1.8 MB
Open: Suurada Al-jinn.mp3
193.
Suurada Al-muzzammil
1.7 MB
Open: Suurada Al-muzzammil.mp3
194.
Suurada Al-muzzammil
1.4 MB
Open: Suurada Al-muzzammil.mp3
195.
Suurada Al-Muddaththir
1.1 MB
Open: Suurada Al-Muddaththir.mp3
196.
Suurada Al-Qiyaamah
948.2 KB
Open: Suurada Al-Qiyaamah .mp3
197.
Suurada Al-Qiyaamah
1.7 MB
Open: Suurada Al-Qiyaamah .mp3
198.
Suurada Al-Insaan
1.1 MB
Open: Suurada Al-Insaan.mp3
199.
Suurada Al-Mursalaat
1.1 MB
Open: Suurada Al-Mursalaat.mp3
200.
Suurada An-nab’a
817.8 KB
Open: Suurada An-nab’a.mp3
201.
Suurada An-naazicaat
805.2 KB
Open: Suurada An-naazicaat.mp3
202.
Suurada Cabasa
974.4 KB
Open: Suurada Cabasa.mp3
203.
Suurada At-takwiir
1.3 MB
Open: Suurada At-takwiir.mp3
204.
Suurada Al-infidhaar
928.6 KB
Open: Suurada Al-infidhaar.mp3
205.
Suurada Al-mudhaffifiin
764.6 KB
Open: Suurada Al-mudhaffifiin.mp3
206.
Suurada Al-inshiqaaq
980.1 KB
Open: Suurada Al-inshiqaaq.mp3
207.
Suurada Al-inshiqaaq
699.2 KB
Open: Suurada Al-inshiqaaq.mp3
208.
Suurada Al-Mursalaat
508.8 KB
Open: Suurada Al-Mursalaat.mp3
209.
Suurada Al-Buruuj
632.3 KB
Open: Suurada Al-Buruuj .mp3
210.
Suurada Adh-Dhaariq
914.3 KB
Open: Suurada Adh-Dhaariq.mp3
211.
Suurada Al-Aclaa
515.1 KB
Open: Suurada Al-Aclaa.mp3
212.
Suurada Al-Ghaashiyah
1 MB
Open: Suurada Al-Ghaashiyah.mp3
213.
Suurada Al-Fajri
616.8 KB
Open: Suurada Al-Fajri.mp3
214.
Suurada Al-Balad
642.3 KB
Open: Suurada Al-Balad.mp3
215.
Suurada Ash-Shamsi
627.6 KB
Open: Suurada Ash-Shamsi .mp3
216.
Suurada Al-layl
609.4 KB
Open: Suurada Al-layl .mp3
217.
Suurada Ad-Duxaa
416.5 KB
Open: Suurada Ad-Duxaa.mp3
218.
Suurada Ash-sharx
545.1 KB
Open: Suurada Ash-sharx.mp3
219.
Suurada At-Tiin
488.6 KB
Open: Suurada At-Tiin.mp3
220.
Suurada Al-Calaq
489.6 KB
Open: Suurada Al-Calaq.mp3
221.
Suurada Al-Qadr
499.8 KB
Open: Suurada Al-Qadr.mp3
222.
Suurada Al-Bayyinah
383.5 KB
Open: Suurada Al-Bayyinah.mp3
223.
Suurada Az-Zalzala
458.6 KB
Open: Suurada Az-Zalzala .mp3
224.
Suurada Al-Caadiyaat
449.4 KB
Open: Suurada Al-Caadiyaat.mp3
225.
Suurada Al-Qaaricah
482.1 KB
Open: Suurada Al-Qaaricah.mp3
226.
Suurada At-Takaathur
377.4 KB
Open: Suurada At-Takaathur.mp3
227.
Suurada Al-Casr
451.2 KB
Open: Suurada Al-Casr.mp3
228.
Suurada Al-Humazah
461.2 KB
Open: Suurada Al-Humazah.mp3
La soco ( 1 )
Go to the Top