Musxafka la tartiiliyay ee qaariga Sudaysi iyo Shuraym, oo lagu turjumay luqada Kurdiga

Quraanka kariimka furaha macluumaadka
cinwaan: Musxafka la tartiiliyay ee qaariga Sudaysi iyo Shuraym, oo lagu turjumay luqada Kurdiga
Akhriye : C/raxman binu C/caziiz As-sudaysi - Fatxi Maxamed Jaalid Hari - Sacuud binu ibraahim Ash-shuraym
Taariikhda lagu daray: 2014-06-13
xidhiidhiye gaaban : http://IslamHouse.com/641634
Ku lifaaqan ( 95 )
1.
سورة الفاتحة
333 KB
Open: سورة الفاتحة.mp3
2.
suurada Albaqara
44 MB
Open: suurada Albaqara.mp3
3.
Suurada Aal Cimraan
23.3 MB
Open: Suurada Aal Cimraan.mp3
4.
Suurada An-nisaa
25.4 MB
Open: Suurada An-nisaa.mp3
5.
Suurada Almaa’ida
18.8 MB
Open: Suurada Almaa’ida.mp3
6.
Suurada Al-Ancaam
20.9 MB
Open: Suurada Al-Ancaam.mp3
7.
Suurada Al-Acraaf
23.2 MB
Open: Suurada Al-Acraaf.mp3
8.
Suurada Al-Acraaf
8.7 MB
Open: Suurada Al-Acraaf.mp3
9.
Suurada Al-Anfaal
16.8 MB
Open: Suurada Al-Anfaal.mp3
10.
Suurada At-tawbah
12.3 MB
Open: Suurada At-tawbah.mp3
11.
Suurada Yuunis
12.8 MB
Open: Suurada Yuunis.mp3
12.
Suurada Huud
12.1 MB
Open: Suurada Huud.mp3
13.
Suurada yuusuf
6.1 MB
Open: Suurada yuusuf.mp3
14.
Suurada Ar-racad
6.4 MB
Open: Suurada Ar-racad.mp3
15.
Suurada ibraahim
4.4 MB
Open: Suurada ibraahim .mp3
16.
Suurada Al-Xijri
12.3 MB
Open: Suurada Al-Xijri.mp3
17.
Suurada An-naxli
10.4 MB
Open: Suurada An-naxli.mp3
18.
Suurada Al-Israa
10.7 MB
Open: Suurada Al-Israa.mp3
19.
Suurada Al-Kahfi
6 MB
Open: Suurada Al-Kahfi.mp3
20.
Suurada Maryam
9.7 MB
Open: Suurada Maryam.mp3
21.
Suurada Dhaaha
7.7 MB
Open: Suurada Dhaaha.mp3
22.
Suurada Al-Anbiyaa
9.1 MB
Open: Suurada Al-Anbiyaa.mp3
23.
Suurada Al-xajj
6.9 MB
Open: Suurada Al-xajj.mp3
24.
Suurada Al-Mu’minuun
9.2 MB
Open: Suurada Al-Mu’minuun.mp3
25.
Suurada An-nuur
6.1 MB
Open: Suurada An-nuur.mp3
26.
Suurada Al-Furqaan
8.7 MB
Open: Suurada Al-Furqaan.mp3
27.
Suurada Ash-shucaraa
8 MB
Open: Suurada Ash-shucaraa.mp3
28.
Suurada An-namli
9.2 MB
Open: Suurada An-namli.mp3
29.
suurada Al-Qasas
6.2 MB
Open: suurada Al-Qasas.mp3
30.
Suurada Al-Cankabuut
5 MB
Open: Suurada Al-Cankabuut .mp3
31.
Suurada Ar-ruum
3.5 MB
Open: Suurada Ar-ruum.mp3
32.
Suurada Luqmaan
2.8 MB
Open: Suurada Luqmaan.mp3
33.
Suurada As-sajdah
9 MB
Open: Suurada As-sajdah.mp3
34.
Suurada Al-Axzaab
6.2 MB
Open: Suurada Al-Axzaab.mp3
35.
Suurada Saba’a
5.5 MB
Open: Suurada Saba’a .mp3
36.
Suurada Faadhir
5.4 MB
Open: Suurada Faadhir.mp3
37.
Suurada Yaasiin
6.5 MB
Open: Suurada Yaasiin.mp3
38.
Suurada As-saafaat
5.4 MB
Open: Suurada As-saafaat .mp3
39.
Suurada Saad
8.6 MB
Open: Suurada Saad.mp3
40.
Suurada Saad
8.7 MB
Open: Suurada Saad.mp3
41.
Suurada Az-zumar
6.1 MB
Open: Suurada Az-zumar.mp3
42.
Suurada Az-zumar
5.4 MB
Open: Suurada Az-zumar.mp3
43.
Suurada Ghaafir
6.6 MB
Open: Suurada Ghaafir .mp3
44.
Suurada fussilat
2.7 MB
Open: Suurada fussilat .mp3
45.
Suurada Ash-shuuraa
3.5 MB
Open: Suurada Ash-shuuraa.mp3
46.
Suurada Az-zukhruf
4.8 MB
Open: Suurada Az-zukhruf.mp3
47.
Suurada Az-zukhruf
4.3 MB
Open: Suurada Az-zukhruf.mp3
48.
Suurada Ad-dukhaan
3.7 MB
Open: Suurada Ad-dukhaan.mp3
49.
Suurada Al-Jaathiya
2.7 MB
Open: Suurada  Al-Jaathiya.mp3
50.
Suurada Al-Axqaaf
2.9 MB
Open: Suurada Al-Axqaaf.mp3
51.
Suurada Muxammed
3.1 MB
Open: Suurada Muxammed.mp3
52.
Suurada Muxammed
2.3 MB
Open: Suurada Muxammed.mp3
53.
Suurada Al-fatxi
2.5 MB
Open: Suurada Al-fatxi.mp3
54.
Suurada Muxammed
2.5 MB
Open: Suurada Muxammed.mp3
55.
Suurada Al-xujraat
3.5 MB
Open: Suurada Al-xujraat.mp3
56.
Suurada qaaf
3.1 MB
Open: Suurada qaaf.mp3
57.
Suurada Ad-daariyaat
4 MB
Open: Suurada Ad-daariyaat.mp3
58.
Suurada Adh-dhuur
3.4 MB
Open: Suurada Adh-dhuur.mp3
59.
Suurada An-najmi
3.6 MB
Open: Suurada An-najmi.mp3
60.
Suurada Al-Qamar
2.9 MB
Open: Suurada Al-Qamar.mp3
61.
Suurada Ar-raxmaan
1.7 MB
Open: Suurada Ar-raxmaan .mp3
62.
Suurada Al-Waaqicah
1.4 MB
Open: Suurada Al-Waaqicah.mp3
63.
Suurada Al-Xadiid
1.5 MB
Open: Suurada Al-Xadiid.mp3
64.
Suurada Al-mujaadalah
1.8 MB
Open: Suurada Al-mujaadalah.mp3
65.
suurada al-xashr
2.5 MB
Open: suurada al-xashr.mp3
66.
Suurada Al-mumtaxinah
2.2 MB
Open: Suurada Al-mumtaxinah.mp3
67.
Suurada As-saf
2.1 MB
Open: Suurada As-saf.mp3
68.
Suurada Al-jumucah
2.1 MB
Open: Suurada Al-jumucah.mp3
69.
Al-Munaafiquun
1.8 MB
Open: Al-Munaafiquun .mp3
70.
Taqaabun
2 MB
Open: Taqaabun.mp3
71.
suurada Adh-Dhalaq
1.8 MB
Open: suurada Adh-Dhalaq.mp3
72.
Suurada At-Taxriim
2.2 MB
Open: Suurada At-Taxriim.mp3
73.
Suurada Al-mulk
1.6 MB
Open: Suurada Al-mulk.mp3
74.
Suurada Al-Qalam
2 MB
Open: Suurada Al-Qalam.mp3
75.
Suurada Al-xaaqqah
1.3 MB
Open: Suurada Al-xaaqqah.mp3
76.
Suurada Al-Macaarij
1.7 MB
Open: Suurada Al-Macaarij.mp3
77.
suurada Nuux
1.4 MB
Open: suurada Nuux .mp3
78.
Suurada Al-jinn
1.4 MB
Open: Suurada Al-jinn.mp3
79.
Suurada Al-muzzammil
1.4 MB
Open: Suurada Al-muzzammil.mp3
80.
Suurada Al-muzzammil
1.1 MB
Open: Suurada Al-muzzammil.mp3
81.
Suurada Al-Muddaththir
599.8 KB
Open: Suurada Al-Muddaththir.mp3
82.
Suurada Al-Qiyaamah
1 MB
Open: Suurada Al-Qiyaamah .mp3
83.
Suurada Al-Qiyaamah
1.4 MB
Open: Suurada Al-Qiyaamah .mp3
84.
Suurada Al-Insaan
917.5 KB
Open: Suurada Al-Insaan.mp3
85.
Suurada Al-Mursalaat
881.6 KB
Open: Suurada Al-Mursalaat.mp3
86.
Suurada An-nab’a
551.8 KB
Open: Suurada An-nab’a.mp3
87.
Suurada An-naazicaat
672 KB
Open: Suurada An-naazicaat.mp3
88.
Suurada Cabasa
822.4 KB
Open: Suurada Cabasa.mp3
89.
Suurada At-takwiir
1.2 MB
Open: Suurada At-takwiir.mp3
90.
Suurada Al-infidhaar
655.7 KB
Open: Suurada Al-infidhaar.mp3
91.
Suurada Al-mudhaffifiin
566.5 KB
Open: Suurada Al-mudhaffifiin.mp3
92.
Suurada Al-inshiqaaq
680.4 KB
Open: Suurada Al-inshiqaaq.mp3
93.
Suurada Al-inshiqaaq
439.4 KB
Open: Suurada Al-inshiqaaq.mp3
94.
Suurada Al-Mursalaat
288.1 KB
Open: Suurada Al-Mursalaat.mp3
95.
Suurada Al-Buruuj
352.4 KB
Open: Suurada Al-Buruuj .mp3
Go to the Top