Msahafu wa msikiti mtukufu wa Mkkah mwaka 1431 H

Qurani Tukufu Kadi ya maelezo ya watu wote
Anuwani: Msahafu wa msikiti mtukufu wa Mkkah mwaka 1431 H
Msomaji: Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Sudais - Abdullah bin Awad Juhani - Maher bin Hamad Almaikulai - Saud bin Ibrahim Al-Shuraim
Maelezo kwa ufupi.: Msahafu ulio somwa na kurecodiwa katika swala ya Tarawehe mwaka 1431H,katika msikiti mtukufu wa Makkah,alie swalisha watu katika swala ya tarawehe mwaka huo ni Shekh Saoud Shureim,na Sheikh Abdul Rehman Al Sudais,na Shekh Maahir Al muaqily,na Shekh Abdallah bin Awaad Al juhany.
unaweza kusikiliza Msahafu wa mwaka 1428 H kwa kiungo hiki:http://old.islamhouse.com/p/86340
ao msahafu wa mwaka 1430 kwa kiungo hiki: http://old.islamhouse.com/p/265872
Tarehe ya kuongezwa: 2014-06-13
kiungo kwa ufupi: http://IslamHouse.com/641370
Viambatanisho ( 113 )
1.
Suratutu Al-Fatiha
678.1 KB
Open: Suratutu Al-Fatiha.mp3
2.
Suratu Al-Baqara
87.3 MB
Open: Suratu Al-Baqara.mp3
3.
Suratu Aal-Imran
50.7 MB
Open: Suratu Aal-Imran.mp3
4.
Suratu Al-Nisaa
55.8 MB
Open: Suratu Al-Nisaa.mp3
5.
Al-Maaidah
41.2 MB
Open: Al-Maaidah .mp3
6.
Al-An aam
42.4 MB
Open:  Al-An aam.mp3
7.
Al-Anfaal
18.9 MB
Open: Al-Anfaal.mp3
8.
At-Tawba
39 MB
Open: At-Tawba.mp3
9.
Yunus
26.8 MB
Open: Yunus.mp3
10.
Hud
27.4 MB
Open: Hud.mp3
11.
Yusuf
27.5 MB
Open: Yusuf.mp3
12.
Ar-Raad
14.3 MB
Open: Ar-Raad.mp3
13.
Ibrahim
13.3 MB
Open: Ibrahim.mp3
14.
Al-Hijr
9.2 MB
Open: Al-Hijr.mp3
15.
An-Nahhl
26.7 MB
Open: An-Nahhl.mp3
16.
Al-Israai
22.9 MB
Open: Al-Israai.mp3
17.
Al-Kahf
22.3 MB
Open: Al-Kahf.mp3
18.
Maryam
12.5 MB
Open: Maryam.mp3
19.
Taha
17.8 MB
Open: Taha.mp3
20.
Al-Anbiyaa
19.5 MB
Open: Al-Anbiyaa.mp3
21.
Al-Hajj
19.4 MB
Open: Al-Hajj.mp3
22.
Al-Muuminuun
14.8 MB
Open: Al-Muuminuun.mp3
23.
An-Nuur
19.7 MB
Open: An-Nuur.mp3
24.
Al-Furqaan
14.6 MB
Open: Al-Furqaan.mp3
25.
Ash-Shuaraa
20.6 MB
Open: Ash-Shuaraa.mp3
26.
An-Naml
17 MB
Open: An-Naml.mp3
27.
Al-Qasas
19.9 MB
Open: Al-Qasas.mp3
28.
Al-Ankabuut
14.6 MB
Open: Al-Ankabuut.mp3
29.
Ar-Rum
11.6 MB
Open: Ar-Rum.mp3
30.
Luqman
8.2 MB
Open: Luqman.mp3
31.
As-Sajdah
5.7 MB
Open: As-Sajdah.mp3
32.
Al-Ahzab
19.4 MB
Open: Al-Ahzab.mp3
33.
Sabaa
11 MB
Open: Sabaa.mp3
34.
Faatir
11.2 MB
Open: Faatir.mp3
35.
Yaasin
11.2 MB
Open: Yaasin.mp3
36.
As-Swafat
14.1 MB
Open: As-Swafat.mp3
37.
Swaad
10.6 MB
Open: Swaad.mp3
38.
Az-Zumar
17.8 MB
Open: Az-Zumar.mp3
39.
Ghafir
18.1 MB
Open: Ghafir.mp3
40.
Fusilat
11.7 MB
Open: Fusilat.mp3
41.
Ash-Shuura
11.8 MB
Open: Ash-Shuura.mp3
42.
Az-Zukhruf
13.1 MB
Open: Az-Zukhruf.mp3
43.
Ad-Dukhan
5.6 MB
Open: Ad-Dukhan.mp3
44.
Al-Jaathiya
7.5 MB
Open: Al-Jaathiya.mp3
45.
Al-Ahqaaf
9.1 MB
Open: Al-Ahqaaf.mp3
46.
Muhammad
9.4 MB
Open: Muhammad.mp3
47.
Al-Fat-hi
8.6 MB
Open: Al-Fat-hi.mp3
48.
Al-Hujuraat
5.3 MB
Open: Al-Hujuraat.mp3
49.
Qaf
5.4 MB
Open: Qaf.mp3
50.
Adh-Dhaariyaat
5.3 MB
Open: Adh-Dhaariyaat.mp3
51.
At-Tuur
5.1 MB
Open: At-Tuur.mp3
52.
An-Najm
5.2 MB
Open: An-Najm.mp3
53.
Al-Qamar
5.7 MB
Open: Al-Qamar.mp3
54.
Ar-Rahman
7.2 MB
Open: Ar-Rahman.mp3
55.
Al-Waaqiah
6.9 MB
Open: Al-Waaqiah.mp3
56.
Al-Hadiid
8.5 MB
Open: Al-Hadiid.mp3
57.
Al-Mujaadalah
6.5 MB
Open: Al-Mujaadalah.mp3
58.
Al-Hashri
6.3 MB
Open: Al-Hashri.mp3
59.
Al-Mumtahinah
5.1 MB
Open: Al-Mumtahinah.mp3
60.
As-Swaf
3.4 MB
Open: As-Swaf.mp3
61.
Al-Jumua
2.6 MB
Open: Al-Jumua.mp3
62.
Al-Munafiquun
2.6 MB
Open: Al-Munafiquun.mp3
63.
At-Taghaabun
3.3 MB
Open: At-Taghaabun.mp3
64.
At-Twalaaq
3.9 MB
Open: At-Twalaaq.mp3
65.
At-Tahriim
3.5 MB
Open: At-Tahriim.mp3
66.
Al-Mulku
3.9 MB
Open: Al-Mulku.mp3
67.
Al-Qalam
3.8 MB
Open: Al-Qalam.mp3
68.
Al-Haaqah
3.7 MB
Open: Al-Haaqah.mp3
69.
Al-Maarij
3.1 MB
Open: Al-Maarij.mp3
70.
Nuuh
3.2 MB
Open: Nuuh.mp3
71.
Al-Jinn
3.6 MB
Open: Al-Jinn.mp3
72.
Al-Muzammil
2.7 MB
Open: Al-Muzammil.mp3
73.
Al-Mudathir
3.4 MB
Open: Al-Mudathir.mp3
74.
Al-Qiyamah
2.2 MB
Open: Al-Qiyamah.mp3
75.
Al-Insaan
3.5 MB
Open: Al-Insaan.mp3
76.
Al-Mursalaat
2.8 MB
Open: Al-Mursalaat.mp3
77.
An-Nabai
3.3 MB
Open: An-Nabai.mp3
78.
Al-Naziaat
3 MB
Open: Al-Naziaat.mp3
79.
A’basa
2.4 MB
Open: A’basa.mp3
80.
At-Takwiir
1.6 MB
Open: At-Takwiir.mp3
81.
Al-Infitwar
1.4 MB
Open: Al-Infitwar.mp3
82.
Al-Mutwaf-Fifiin
2.9 MB
Open: Al-Mutwaf-Fifiin.mp3
83.
Al-Inshiqaaq
1.8 MB
Open: Al-Inshiqaaq.mp3
84.
Al-Buruuj
2 MB
Open: Al-Buruuj.mp3
85.
At-Twaariq
1.1 MB
Open: At-Twaariq.mp3
86.
Al-A’laa
1.2 MB
Open: Al-A’laa.mp3
87.
Al-Ghaashiyah
1.5 MB
Open: Al-Ghaashiyah.mp3
88.
Al-Fajr
2.3 MB
Open: Al-Fajr.mp3
89.
Al-Balad
1.3 MB
Open: Al-Balad.mp3
90.
Ash-Shams
1 MB
Open: Ash-Shams.mp3
91.
Al-Layl
1.4 MB
Open: Al-Layl.mp3
92.
Adh-Dhuhaa
777.7 KB
Open: Adh-Dhuhaa.mp3
93.
Ash-Sharh
465.1 KB
Open: Ash-Sharh.mp3
94.
At-Tyn
641 KB
Open: At-Tyn.mp3
95.
Al-Alaq
1.2 MB
Open: Al-Alaq.mp3
96.
Al-Qadr
511.6 KB
Open: Al-Qadr.mp3
97.
Al-Bayyinah
1.4 MB
Open: Al-Bayyinah.mp3
98.
Az-Zilzal
681.4 KB
Open: Az-Zilzal.mp3
99.
Al-Aadiyaat
709.6 KB
Open: Al-Aadiyaat.mp3
100.
Al-Qaariah
655.7 KB
Open: Al-Qaariah.mp3
101.
At-Takaathur
628.8 KB
Open: At-Takaathur.mp3
102.
Al-Asri
272 KB
Open: Al-Asri.mp3
103.
Al-Humazah
610.4 KB
Open: Al-Humazah.mp3
104.
Al-Fiil
492.4 KB
Open: Al-Fiil.mp3
105.
Quraish
444.2 KB
Open: Quraish.mp3
106.
Al-Maaun
539.8 KB
Open: Al-Maaun.mp3
107.
Al-Kawthar
282.6 KB
Open: Al-Kawthar.mp3
108.
Al-Kaafirun
430 KB
Open: Al-Kaafirun.mp3
109.
An-Nsr
402.2 KB
Open: An-Nsr.mp3
110.
Al-Masad
435.3 KB
Open: Al-Masad.mp3
111.
Al-Ikhlas
276.1 KB
Open: Al-Ikhlas.mp3
112.
Al-Falaq
381 KB
Open: Al-Falaq.mp3
113.
An-Naas
454.8 KB
Open: An-Naas.mp3
Go to the Top