Msahafu ulio somwa na Sheikh Aly bin Abdirahman Al Hudhaify pamoja na Tafsiriyake kwa lugha ya Uyghur

Qurani Tukufu Kadi ya maelezo ya watu wote
Anuwani: Msahafu ulio somwa na Sheikh Aly bin Abdirahman Al Hudhaify pamoja na Tafsiriyake kwa lugha ya Uyghur
Msomaji: Ali bin Abdul Rahman Hudhaifi
Maelezo kwa ufupi.: Msahafu ulio somwa na Sheikh Aly bin Abdirahman Al Hudhaify na Tafsiri ya aya zake iliyo tilewa na kituo cha Uyghur wajili ya kufanya Tarjama, kwa lugha ya Uyghur.
Tarehe ya kuongezwa: 2014-06-12
kiungo kwa ufupi: http://IslamHouse.com/639661
Viambatanisho ( 113 )
1.
Suratutu Al-Fatiha
256.7 KB
Open: Suratutu Al-Fatiha.mp3
2.
Suratu Al-Baqara
39.2 MB
Open: Suratu Al-Baqara.mp3
3.
Suratu Aal-Imran
22.7 MB
Open: Suratu Aal-Imran.mp3
4.
Suratu Al-Nisaa
24 MB
Open: Suratu Al-Nisaa.mp3
5.
Al-Maaidah
18.4 MB
Open: Al-Maaidah .mp3
6.
Al-An aam
19.7 MB
Open:  Al-An aam.mp3
7.
Al-Anfaal
10.2 MB
Open: Al-Anfaal.mp3
8.
At-Tawba
16.1 MB
Open: At-Tawba.mp3
9.
Yunus
11.6 MB
Open: Yunus.mp3
10.
Hud
12.1 MB
Open: Hud.mp3
11.
Yusuf
10.8 MB
Open: Yusuf.mp3
12.
Ar-Raad
5.5 MB
Open: Ar-Raad.mp3
13.
Ibrahim
5.3 MB
Open: Ibrahim.mp3
14.
Al-Hijr
4.6 MB
Open: Al-Hijr.mp3
15.
An-Nahhl
14.8 MB
Open: An-Nahhl.mp3
16.
Al-Israai
11.4 MB
Open: Al-Israai.mp3
17.
Al-Kahf
9.3 MB
Open: Al-Kahf.mp3
18.
Maryam
5.5 MB
Open: Maryam.mp3
19.
Taha
8.4 MB
Open: Taha.mp3
20.
Al-Anbiyaa
8 MB
Open: Al-Anbiyaa.mp3
21.
Al-Hajj
8.2 MB
Open: Al-Hajj.mp3
22.
Al-Muuminuun
8.6 MB
Open: Al-Muuminuun.mp3
23.
An-Nuur
8.3 MB
Open: An-Nuur.mp3
24.
Al-Furqaan
5.4 MB
Open: Al-Furqaan.mp3
25.
Ash-Shuaraa
8.8 MB
Open: Ash-Shuaraa.mp3
26.
An-Naml
7.7 MB
Open: An-Naml.mp3
27.
Al-Qasas
9.3 MB
Open: Al-Qasas.mp3
28.
Al-Ankabuut
6.7 MB
Open: Al-Ankabuut.mp3
29.
Ar-Rum
5.5 MB
Open: Ar-Rum.mp3
30.
Luqman
18.1 MB
Open: Luqman.mp3
31.
As-Sajdah
2.6 MB
Open: As-Sajdah.mp3
32.
Al-Ahzab
8.4 MB
Open: Al-Ahzab.mp3
33.
Sabaa
5.4 MB
Open: Sabaa.mp3
34.
Faatir
4.9 MB
Open: Faatir.mp3
35.
Yaasin
4.9 MB
Open: Yaasin.mp3
36.
As-Swafat
6.7 MB
Open: As-Swafat.mp3
37.
Swaad
6.8 MB
Open: Swaad.mp3
38.
Az-Zumar
7.5 MB
Open: Az-Zumar.mp3
39.
Ghafir
7.7 MB
Open: Ghafir.mp3
40.
Fusilat
5.4 MB
Open: Fusilat.mp3
41.
Ash-Shuura
5.8 MB
Open: Ash-Shuura.mp3
42.
Az-Zukhruf
6.1 MB
Open: Az-Zukhruf.mp3
43.
Ad-Dukhan
2.7 MB
Open: Ad-Dukhan.mp3
44.
Al-Jaathiya
3.3 MB
Open: Al-Jaathiya.mp3
45.
Al-Ahqaaf
23.5 MB
Open: Al-Ahqaaf.mp3
46.
Muhammad
3.7 MB
Open: Muhammad.mp3
47.
Al-Fat-hi
3.6 MB
Open: Al-Fat-hi.mp3
48.
Al-Hujuraat
2.4 MB
Open: Al-Hujuraat.mp3
49.
Qaf
2.4 MB
Open: Qaf.mp3
50.
Adh-Dhaariyaat
2.6 MB
Open: Adh-Dhaariyaat.mp3
51.
At-Tuur
2.2 MB
Open: At-Tuur.mp3
52.
An-Najm
2.4 MB
Open: An-Najm.mp3
53.
Al-Qamar
2.5 MB
Open: Al-Qamar.mp3
54.
Ar-Rahman
8.6 MB
Open: Ar-Rahman.mp3
55.
Al-Waaqiah
3.1 MB
Open: Al-Waaqiah.mp3
56.
Al-Hadiid
3.8 MB
Open: Al-Hadiid.mp3
57.
Al-Mujaadalah
3 MB
Open: Al-Mujaadalah.mp3
58.
Al-Hashri
3 MB
Open: Al-Hashri.mp3
59.
Al-Mumtahinah
2.4 MB
Open: Al-Mumtahinah.mp3
60.
As-Swaf
1.5 MB
Open: As-Swaf.mp3
61.
Al-Jumua
1.3 MB
Open: Al-Jumua.mp3
62.
Al-Munafiquun
1.3 MB
Open: Al-Munafiquun.mp3
63.
At-Taghaabun
1.7 MB
Open: At-Taghaabun.mp3
64.
At-Twalaaq
2 MB
Open: At-Twalaaq.mp3
65.
At-Tahriim
1.8 MB
Open: At-Tahriim.mp3
66.
Al-Mulku
2.3 MB
Open: Al-Mulku.mp3
67.
Al-Qalam
2.3 MB
Open: Al-Qalam.mp3
68.
Al-Haaqah
1.9 MB
Open: Al-Haaqah.mp3
69.
Al-Maarij
1.6 MB
Open: Al-Maarij.mp3
70.
Nuuh
1.5 MB
Open: Nuuh.mp3
71.
Al-Jinn
1.8 MB
Open: Al-Jinn.mp3
72.
Al-Muzammil
1.4 MB
Open: Al-Muzammil.mp3
73.
Al-Mudathir
2 MB
Open: Al-Mudathir.mp3
74.
Al-Qiyamah
1.2 MB
Open: Al-Qiyamah.mp3
75.
Al-Insaan
1.8 MB
Open: Al-Insaan.mp3
76.
Al-Mursalaat
1.5 MB
Open: Al-Mursalaat.mp3
77.
An-Nabai
1.3 MB
Open: An-Nabai.mp3
78.
Al-Naziaat
1.5 MB
Open: Al-Naziaat.mp3
79.
A’basa
1.1 MB
Open: A’basa.mp3
80.
At-Takwiir
799.5 KB
Open: At-Takwiir.mp3
81.
Al-Infitwar
620.4 KB
Open: Al-Infitwar.mp3
82.
Al-Mutwaf-Fifiin
1.3 MB
Open: Al-Mutwaf-Fifiin.mp3
83.
Al-Inshiqaaq
809.1 KB
Open: Al-Inshiqaaq.mp3
84.
Al-Buruuj
766.9 KB
Open: Al-Buruuj.mp3
85.
At-Twaariq
488.9 KB
Open: At-Twaariq.mp3
86.
Al-A’laa
545.7 KB
Open: Al-A’laa.mp3
87.
Al-Ghaashiyah
638.5 KB
Open: Al-Ghaashiyah.mp3
88.
Al-Fajr
967.8 KB
Open: Al-Fajr.mp3
89.
Al-Balad
559.6 KB
Open: Al-Balad.mp3
90.
Ash-Shams
469.6 KB
Open: Ash-Shams.mp3
91.
Al-Layl
541.3 KB
Open: Al-Layl.mp3
92.
Adh-Dhuhaa
315 KB
Open: Adh-Dhuhaa.mp3
93.
Ash-Sharh
210.8 KB
Open: Ash-Sharh.mp3
94.
At-Tyn
282.3 KB
Open: At-Tyn.mp3
95.
Al-Alaq
542.5 KB
Open: Al-Alaq.mp3
96.
Al-Qadr
200.7 KB
Open: Al-Qadr.mp3
97.
Al-Bayyinah
612.7 KB
Open: Al-Bayyinah.mp3
98.
Az-Zilzal
286.7 KB
Open: Az-Zilzal.mp3
99.
Al-Aadiyaat
324.5 KB
Open: Al-Aadiyaat.mp3
100.
Al-Qaariah
284.4 KB
Open: Al-Qaariah.mp3
101.
At-Takaathur
248.5 KB
Open: At-Takaathur.mp3
102.
Al-Asri
122 KB
Open: Al-Asri.mp3
103.
Al-Humazah
969.2 KB
Open: Al-Humazah.mp3
104.
Al-Fiil
660.9 KB
Open: Al-Fiil.mp3
105.
Quraish
166.4 KB
Open: Quraish.mp3
106.
Al-Maaun
195.3 KB
Open: Al-Maaun.mp3
107.
Al-Kawthar
107.8 KB
Open: Al-Kawthar.mp3
108.
Al-Kaafirun
226.7 KB
Open: Al-Kaafirun.mp3
109.
An-Nsr
145.3 KB
Open: An-Nsr.mp3
110.
Al-Masad
172.7 KB
Open: Al-Masad.mp3
111.
Al-Ikhlas
107.9 KB
Open: Al-Ikhlas.mp3
112.
Al-Falaq
150 KB
Open: Al-Falaq.mp3
113.
An-Naas
180.5 KB
Open: An-Naas.mp3
Go to the Top