अब्दुल कबीर अल् हदीदी

ठूलठूला विद्हरू सामर्गीको विवरण,
शीर्षक: अब्दुल कबीर अल् हदीदी
संक्षिप्त विवरण: मगरिबको सुवैरह प्रांतमा सन् १९६३ मा जन्मनु भयो, पिवत्र कुरअानको हाफिज हुनुहुन्छ, विज्ञान संस्थाबाट सार्टिफिकेट प्राप्त गर्नु भयो, र दारुल बैजामा इमाम खतीब हुनुहुन्छ, र उहाँको विभिन्न पाठन सुदर्शित भइसकेको छ र उहाँले तोहफतुल हदीदी फि कवाअेदुत्तजवीद नामक पुस्तकको लेखक हुनुहुन्छ ।
थपने मिति: 2014-06-09
संक्षिप्त सम्पर्क: http://IslamHouse.com/625100
Go to the Top