महमूद अश्शैमी

ठूलठूला विद्हरू सामर्गीको विवरण,
शीर्षक: महमूद अश्शैमी
संक्षिप्त विवरण: उहाँ महमूद मुहम्मद रेशाद अश्शैमी मिस्री हुनुहुन्छ, कुवैतको प्रसारण केन्द्रमा कुरअानको पाठनकर्ताको रूपमा नियुक्त हुनुहुन्छ, र मस्जिदे उमरको मुवज्जिन हुनुहुन्छ ।
थपने मिति: 2014-06-09
संक्षिप्त सम्पर्क: http://IslamHouse.com/625098
Go to the Top