Ân Phước & Giáo Lý Tháng Sha’baan

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Ân Phước & Giáo Lý Tháng Sha’baan
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Ân Phước & Giáo Lý Tháng Sha’baan: Bài thuyết giảng nêu lên sáu trọng điểm quan trọng của tháng, đồng thời nêu ra giáo lý từng quan điểm một. Bài thuyết giảng được trích từ bài thuyết giảng của nhà thông thái, học giả Shaikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen và bài thuyết giảng của Sheikh Abu Al-Zubair Abdul Azeez Buneet.
Thêm vào ngày: 2014-06-08
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/624979
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Ân Phước & Giáo Lý Tháng Sha’baan
13.6 MB
: Ân Phước & Giáo Lý Tháng Sha’baan.mp3
Xem thêm ( 1 )
Go to the Top