క్రమక్రమంగా జరిగిన ఇంగ్లీషు బైబిలు అభివృద్ధి

దాచటం విషయపు వివరణ
పేరు: క్రమక్రమంగా జరిగిన ఇంగ్లీషు బైబిలు అభివృద్ధి
భాష: ఇంగ్లీష్
సంక్షిప్త వివరణ: ఇంగ్లీషు బైబిల్ ఎలా తయారైంది, కాలక్రమంలో ఎలా అనేక మార్పులు చేర్పులు అందులో చోటు చేసుకున్నాయి అనే విషయాలు ఇక్కడ చర్చించబడినాయి. ఓ మిత్రులారా! మీరు ఒక్కసారైనా ఖుర్ఆన్ ఎందుకు చదవరు ? ఇది 1400 ఏళ్ళ నుండి, అవతరించిన అసలు అరబీ భాషలో సజీవంగా మన మధ్యన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పై 23 సంవత్సరాల ప్రవక్తత్వ కాలంలో అవతరించిన స్వచ్ఛమైన రూపంలోనే భద్రంగా ఉన్నది.
చేర్చబడిన తేదీ: 2014-06-07
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/623711
క్రింది విభజన ప్రకారం ఇది విషయపరంగా వర్గీకరించబడని వాటిని సంబోధిస్తున్నది
క్రింది భాషలలో ఇది అనువదించబడింది: ఇంగ్లీష్ - అరబిక్
దీనితో జతచేయబడిన విషయాలు ( 1 )
1.
650x799 JPG
714.4 KB
వివరణాత్మక వర్ణన

Go to the Top