ఖుర్ఆన్ మరియు మోడ్రెన్ సైన్సు

దాచటం విషయపు వివరణ
పేరు: ఖుర్ఆన్ మరియు మోడ్రెన్ సైన్సు
భాష: ఇంగ్లీష్
సంక్షిప్త వివరణ: ఖుర్ఆన్ మరియు మోడ్రెన్ సైన్సు - ఖుర్ఆన్ లోని కొన్ని వైజ్ఞానిక పరమైన వచనాలను ఈ కరపత్రం చర్చిస్తున్నది.
చేర్చబడిన తేదీ: 2014-06-07
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/623700
క్రింది విభజన ప్రకారం ఇది విషయపరంగా వర్గీకరించబడని వాటిని సంబోధిస్తున్నది
క్రింది భాషలలో ఇది అనువదించబడింది: ఇంగ్లీష్ - అరబిక్
దీనితో జతచేయబడిన విషయాలు ( 1 )
1.
The Quran and Modern Science
443.9 KB
వివరణాత్మక వర్ణన
Go to the Top