ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నమాజు విధానం - క్లప్తంగా

దాచటం విషయపు వివరణ
పేరు: ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నమాజు విధానం - క్లప్తంగా
భాష: ఇంగ్లీష్
రచయిత: గాజీ అల్ దాగిస్తానీ
సంక్షిప్త వివరణ: ప్రవక్ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఎలా నమాజు చేసేవారు అనే ముఖ్యాంశాలను ఈ కరపత్రం క్లుప్తంగా వివరిస్తున్నది. అంతేగాక ఒకవేళ నమాజులో పొరపాటు జరిగితే దానిని ఎలా సరిదిద్దుకోవాలి, జనాజా నమాజు ఎలా చేయాలి మొదలైన వన్నీ ఇంగ్లీషు భాషలో ఈ కరపత్రం వివరిస్తున్నది.
చేర్చబడిన తేదీ: 2014-06-07
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/623685
క్రింది విభజన ప్రకారం ఇది విషయపరంగా వర్గీకరించబడని వాటిని సంబోధిస్తున్నది
క్రింది భాషలలో ఇది అనువదించబడింది: ఇంగ్లీష్ - అరబిక్
దీనితో జతచేయబడిన విషయాలు ( 1 )
1.
x Description of the Prophet's Prayer in brief [ pamphlet ]
20 MB
Go to the Top