Ang pagbasa ng Qur'an ni Al-Qari Mustafa Ismael

Banal na Qur'an Ang Pang-kalahatang kard
Pamagat : Ang pagbasa ng Qur'an ni Al-Qari Mustafa Ismael
Ang tagabigkas: Mustafa Esmail
Maikling Paglalarawan: Ang pagbasa ng Qur'an ni Al-Qari Mustafa Ismael sa paraang pagbasa ni Haf's buhat kay Asim, maganda ang kaledad at tono; ito ay Mp3 128 Kb.
Petsa ng Pagdagdag: 2014-06-05
Maiksing kawing: http://IslamHouse.com/613989
Ang kard na ito ay isinalin sa mga sumusunod na wika: Arabic - Uyghur - Thailand - Kudish - Bengali - Uzbek - Albaniyano - English - Turkey - Vietnamese - French - Malayalam - Urdu - Hindi - Tajik - Bosniyano - Persiyano - Grego - Nepal - Dutch - Telugu - Serbyan - Uropa - Tamil - tsino - Indonesia - Somaliya - Bambara - Fulah - Soninke - Wolof - Akane - Swahili
Mga Nakakabit sa Pahina ( 114 )
1.
Suratul Fatiha
664.9 KB
: Suratul Fatiha.mp3
2.
Suratul Baqarah
111.3 MB
: Suratul Baqarah.mp3
3.
Kabanata ng Al-Imran
60.7 MB
: Kabanata ng Al-Imran.mp3
4.
Kabanata ng An-Nisah
75.5 MB
: Kabanata ng An-Nisah.mp3
5.
Kabanata ng Al-maidah
48.4 MB
: Kabanata ng Al-maidah.mp3
6.
Kabanata ng Al-An’am
56.6 MB
: Kabanata ng Al-An’am.mp3
7.
Kabanata ng Al-A’raf
72.7 MB
: Kabanata ng Al-A’raf.mp3
8.
Kabanata ng Al-Anfal
28.5 MB
: Kabanata ng Al-Anfal.mp3
9.
Kabanata ng At-TAwbah
50.6 MB
: Kabanata ng At-TAwbah.mp3
10.
Kabanata ng Yunos
36.6 MB
: Kabanata ng Yunos.mp3
11.
Kabanata ng Hud
46.1 MB
: Kabanata ng Hud.mp3
12.
kabanata ng Yusof
42.3 MB
: kabanata ng Yusof.mp3
13.
Kabanata ng Ar-Ra’ad
20.4 MB
: Kabanata ng Ar-Ra’ad.mp3
14.
Kabanata ng Ibrahim
20.3 MB
: Kabanata ng Ibrahim.mp3
15.
Kabanata ng Al-Hij’r
14.5 MB
: Kabanata ng Al-Hij’r.mp3
16.
Kabanata ng An-Nah’l
41.3 MB
: Kabanata ng An-Nah’l.mp3
17.
Kabanata ng Al -Israh
34.8 MB
: Kabanata ng Al -Israh.mp3
18.
kabanata ng Al-Kah’f
37.8 MB
: kabanata ng Al-Kah’f.mp3
19.
Kabanata ng Maryam
23.5 MB
: Kabanata ng Maryam.mp3
20.
Kabanata ng Taha
24.5 MB
: Kabanata ng Taha.mp3
21.
kabanata ng Al-Anbiyah
21 MB
: kabanata ng Al-Anbiyah.mp3
22.
Kabanata ng Al-Hajj
23.8 MB
: Kabanata ng Al-Hajj.mp3
23.
kabanata ng Al-Mu’minuon
20.6 MB
: kabanata ng Al-Mu’minuon.mp3
24.
kabanata ng An-Nur
25.6 MB
: kabanata ng An-Nur.mp3
25.
Kabanata ng Al-furqan
18.4 MB
: Kabanata ng Al-furqan.mp3
26.
Kabanata ng As-Shu’arah
28.2 MB
: Kabanata ng As-Shu’arah.mp3
27.
Kabanata ng An-Nam’l
24.9 MB
: Kabanata ng An-Nam’l.mp3
28.
Kabanata ng Al-Qasas
31.1 MB
: Kabanata ng Al-Qasas.mp3
29.
Kabanata ng Al-Ankabut
21.5 MB
: Kabanata ng Al-Ankabut.mp3
30.
kabanata ng Ar-Rum
16.5 MB
: kabanata ng Ar-Rum.mp3
31.
kabanata ng Luqman
10.7 MB
: kabanata ng Luqman.mp3
32.
kabanata ng As-saj’dah
7.8 MB
: kabanata ng As-saj’dah.mp3
33.
Kabanata ng Al-Ahzab
29.3 MB
: Kabanata ng Al-Ahzab.mp3
34.
kabanata ng saba’
18.9 MB
: kabanata ng saba’.mp3
35.
kabanata ng fatir
17.5 MB
: kabanata ng fatir.mp3
36.
kabanata ng Yasin
15.8 MB
: kabanata ng Yasin.mp3
37.
Kabanata ng As-saffat
18.7 MB
: Kabanata ng As-saffat.mp3
38.
kabanata ng Sad
14.5 MB
: kabanata ng Sad.mp3
39.
kabanata ng Az-Zumar
24.2 MB
: kabanata ng Az-Zumar.mp3
40.
Kabanata ng Gafir
27.4 MB
: Kabanata ng Gafir.mp3
41.
Kabanata ng Fussilat
18.9 MB
: Kabanata ng Fussilat.mp3
42.
Kabanata ng As-Shurah
20.5 MB
: Kabanata ng As-Shurah.mp3
43.
Kabanata ng Az-Zukhruf
19.2 MB
: Kabanata ng Az-Zukhruf.mp3
44.
Kabanata ng Ad-Dukhan
8.2 MB
: Kabanata ng Ad-Dukhan.mp3
45.
kabanata ng Al-Jathiyah
11.2 MB
: kabanata ng Al-Jathiyah.mp3
46.
kabanata ng Al-Ahqaf
13.9 MB
: kabanata ng Al-Ahqaf.mp3
47.
Kabanata ng Muhammad
13.1 MB
: Kabanata ng Muhammad.mp3
48.
Kabanata ng Al-Fat’h
13.8 MB
: Kabanata ng Al-Fat’h.mp3
49.
kabanata ng Al-Hujurat
8.4 MB
: kabanata ng Al-Hujurat.mp3
50.
kabanata ng Qaf
7.7 MB
: kabanata ng Qaf.mp3
51.
Kabanata ng Adh-Dhariyat
8.1 MB
: Kabanata ng Adh-Dhariyat.mp3
52.
Kabanata ng At-Tur
6.9 MB
: Kabanata ng At-Tur.mp3
53.
kabanata ng An-Naj’m
7.9 MB
: kabanata ng An-Naj’m.mp3
54.
kabanata ng Al-Qamar
8.2 MB
: kabanata ng Al-Qamar.mp3
55.
kabanata ng Ar-Rahman
9.5 MB
: kabanata ng Ar-Rahman.mp3
56.
Kabanata ng Al-Waqi’ah
9.7 MB
: Kabanata ng Al-Waqi’ah.mp3
57.
Kabanata ng Al-Hadid
13.3 MB
: Kabanata ng Al-Hadid.mp3
58.
Kabanata ng Al-Mujadalah
11.3 MB
: Kabanata ng Al-Mujadalah.mp3
59.
Kabanata ng Al-Hash’r
11 MB
: Kabanata ng Al-Hash’r.mp3
60.
Kabanata ng Al-Mumtahanah
9 MB
: Kabanata ng Al-Mumtahanah.mp3
61.
Kabanata ng As-Saff
5.2 MB
: Kabanata ng As-Saff.mp3
62.
Kabanata ng Al-Jumu’ah
3.9 MB
: Kabanata ng Al-Jumu’ah.mp3
63.
Kabanata ng Al-Munafiqun
4.5 MB
: Kabanata ng Al-Munafiqun.mp3
64.
Kabanata ng At-Tagabun
5.8 MB
: Kabanata ng At-Tagabun.mp3
65.
kabanata ng At-Talaq
5.4 MB
: kabanata ng At-Talaq.mp3
66.
Kabanata ng At-Tahreem
4.8 MB
: Kabanata ng At-Tahreem.mp3
67.
Kabanata ng Al-Mulk
5.8 MB
: Kabanata ng Al-Mulk.mp3
68.
Kabanata ng Al-Qalam
5.7 MB
: Kabanata ng Al-Qalam.mp3
69.
Kabanata ng Al-Haqqah
5.4 MB
: Kabanata ng Al-Haqqah.mp3
70.
Kabanata ng Al-Ma’arij
4.8 MB
: Kabanata ng Al-Ma’arij.mp3
71.
kabanata ng Nuh
4.7 MB
: kabanata ng Nuh.mp3
72.
Kabanata ng Al-Jinn
5.5 MB
: Kabanata ng Al-Jinn.mp3
73.
kabanata ng Al-Mujammil
3.9 MB
: kabanata ng Al-Mujammil.mp3
74.
Kabanata ng Al-Muddath-thir
5.3 MB
: Kabanata ng Al-Muddath-thir.mp3
75.
Kabanata ng Al-Qiyamah
3.5 MB
: Kabanata ng Al-Qiyamah.mp3
76.
Kabanata ng Al-Insan
5.5 MB
: Kabanata ng Al-Insan.mp3
77.
Kabanata ng Al-Mursalat
4.4 MB
: Kabanata ng Al-Mursalat.mp3
78.
Kabanata ng An-Naba’
4.2 MB
: Kabanata ng An-Naba’.mp3
79.
Kabanata ng An-Naji’at
4.3 MB
: Kabanata ng An-Naji’at.mp3
80.
kabanata ng Abasa
3.4 MB
: kabanata ng Abasa.mp3
81.
Kabanata ng At-Takweer
2.3 MB
: Kabanata ng At-Takweer.mp3
82.
Kabanata ng Al-Infitar
1.8 MB
: Kabanata ng Al-Infitar.mp3
83.
kabanata ng Al-Mutaffifeen
3.8 MB
: kabanata ng Al-Mutaffifeen.mp3
84.
Kabanata ng Al-Inshiqaq
2.3 MB
: Kabanata ng Al-Inshiqaq.mp3
85.
Kabanata ng Al-Buruj
2.4 MB
: Kabanata ng Al-Buruj.mp3
86.
kabanata ng At-Tariq
1.6 MB
: kabanata ng At-Tariq.mp3
87.
kabanata ng Al-A’ala
1.7 MB
: kabanata ng Al-A’ala.mp3
88.
kabanata ng Al-Gashiyah
2.2 MB
: kabanata ng Al-Gashiyah.mp3
89.
Kabanata ng Al-Faj’r
3.4 MB
: Kabanata ng Al-Faj’r.mp3
90.
kabanata ng Al-Balad
2.4 MB
: kabanata ng Al-Balad.mp3
91.
kabanata ng As-Sham’sh
1.8 MB
: kabanata ng As-Sham’sh.mp3
92.
Kabanata ng Al-Layl
2.2 MB
: Kabanata ng Al-Layl.mp3
93.
Kabanata ng Ad-Duha
1.2 MB
: Kabanata ng Ad-Duha.mp3
94.
Kabanata ng Ash-Shar’h
840.8 KB
: Kabanata ng Ash-Shar’h.mp3
95.
Kabanata ng At-Teen
1 MB
: Kabanata ng At-Teen.mp3
96.
Kabanata ng Al-’Alaq
2.1 MB
: Kabanata ng Al-’Alaq.mp3
97.
Kabanata ng Al-Qad’r
786.2 KB
: Kabanata ng Al-Qad’r.mp3
98.
Kabanata ng Al-Bayyinah
2.2 MB
: Kabanata ng Al-Bayyinah.mp3
99.
Kabanata ng Az-Zalzalah
1 MB
: Kabanata ng Az-Zalzalah.mp3
100.
Kabanata ng Al-’Adiyat
1.1 MB
: Kabanata ng Al-’Adiyat.mp3
101.
kabanata ng Al-Qari’ah
954.4 KB
: kabanata ng Al-Qari’ah.mp3
102.
Kabanata ng Al-Kawthar
812.3 KB
: Kabanata ng Al-Kawthar.mp3
103.
Kabanata ng Al-’As’r
432.3 KB
: Kabanata ng Al-’As’r.mp3
104.
Kabanata ng Al-Humazah
990.2 KB
: Kabanata ng Al-Humazah.mp3
105.
Kabanata ng Al-Feel
703.1 KB
: Kabanata ng Al-Feel.mp3
106.
kabanata ng Quraish
598.1 KB
: kabanata ng Quraish.mp3
107.
kabanata ng Al-Ma’un
811.5 KB
: kabanata ng Al-Ma’un.mp3
108.
kabanata ng Al-kawthar 2
383.1 KB
: kabanata ng Al-kawthar 2.mp3
109.
Kabanata ng Al-kafirun
704.4 KB
: Kabanata ng Al-kafirun.mp3
110.
Kabanata ng An-Nas’r
571.6 KB
: Kabanata ng An-Nas’r.mp3
111.
Kabanata ng Al-Masad
660 KB
: Kabanata ng Al-Masad.mp3
112.
Kabanata ng Al-Ikhlas
415.2 KB
: Kabanata ng Al-Ikhlas.mp3
113.
Kabanata ng Al-Falaq
615.6 KB
: Kabanata ng Al-Falaq.mp3
114.
Kabanata ng An-Nas
701.1 KB
: Kabanata ng An-Nas.mp3
tingnan din... ( 1 )
Go to the Top