Ang pagbasa ng Qur'an ng ilang mambabasa na may kasamang pagsasalin ng kahulugan nito sa wikang Melbaria

Banal na Qur'an Ang Pang-kalahatang kard
Pamagat : Ang pagbasa ng Qur'an ng ilang mambabasa na may kasamang pagsasalin ng kahulugan nito sa wikang Melbaria
Tagasalin: Abdulhamid Hayder Al-Madani - Kanhi Muhammad Barbur Al-Madani
Nagrepasu: Sufyan Abdussalam
Maikling Paglalarawan: Ang pagbasa ng pagsasalim ng mga kahulugan ng Qur'an sa wikang Melbaria na may kasamang pagbasa ng ilang mga mambabasa.
Petsa ng Pagdagdag: 2014-06-05
Maiksing kawing: http://IslamHouse.com/613988
Ang kard na ito ay isinalin sa mga sumusunod na wika: Arabic - Urdu - Bengali - Uyghur - Kudish - Vietnamese - Bosniyano - Thailand - Albaniyano - English - Turkey - French - Malayalam - Hindi - Tajik - Persiyano - Grego - Nepal - Uzbek - Dutch - Telugu - Tamil - tsino - Indonesia - Somaliya - Bambara - Fulah - Soninke - Wolof - Akane - Swahili
Mga Nakakabit sa Pahina ( 114 )
1.
Suratul Fatiha
376 KB
: Suratul Fatiha.mp3
2.
Suratul Baqarah
108.9 MB
: Suratul Baqarah.mp3
3.
Kabanata ng Al-Imran
28.1 MB
: Kabanata ng Al-Imran.mp3
4.
Kabanata ng An-Nisah
33 MB
: Kabanata ng An-Nisah.mp3
5.
Kabanata ng Al-maidah
22.1 MB
: Kabanata ng Al-maidah.mp3
6.
Kabanata ng Al-An’am
24.6 MB
: Kabanata ng Al-An’am.mp3
7.
Kabanata ng Al-A’raf
31.5 MB
: Kabanata ng Al-A’raf.mp3
8.
Kabanata ng Al-Anfal
10.3 MB
: Kabanata ng Al-Anfal.mp3
9.
Kabanata ng At-TAwbah
20.9 MB
: Kabanata ng At-TAwbah.mp3
10.
Kabanata ng Yunos
14.8 MB
: Kabanata ng Yunos.mp3
11.
Kabanata ng Hud
16.3 MB
: Kabanata ng Hud.mp3
12.
kabanata ng Yusof
14.4 MB
: kabanata ng Yusof.mp3
13.
Kabanata ng Ar-Ra’ad
7.5 MB
: Kabanata ng Ar-Ra’ad.mp3
14.
Kabanata ng Ibrahim
7.2 MB
: Kabanata ng Ibrahim.mp3
15.
Kabanata ng Al-Hij’r
6.7 MB
: Kabanata ng Al-Hij’r.mp3
16.
Kabanata ng An-Nah’l
16.6 MB
: Kabanata ng An-Nah’l.mp3
17.
Kabanata ng Al -Israh
13.5 MB
: Kabanata ng Al -Israh.mp3
18.
kabanata ng Al-Kah’f
12.8 MB
: kabanata ng Al-Kah’f.mp3
19.
Kabanata ng Maryam
9 MB
: Kabanata ng Maryam.mp3
20.
Kabanata ng Taha
12.1 MB
: Kabanata ng Taha.mp3
21.
kabanata ng Al-Anbiyah
10.3 MB
: kabanata ng Al-Anbiyah.mp3
22.
Kabanata ng Al-Hajj
10.6 MB
: Kabanata ng Al-Hajj.mp3
23.
kabanata ng Al-Mu’minuon
9.1 MB
: kabanata ng Al-Mu’minuon.mp3
24.
kabanata ng An-Nur
10.7 MB
: kabanata ng An-Nur.mp3
25.
Kabanata ng Al-furqan
7.6 MB
: Kabanata ng Al-furqan.mp3
26.
Kabanata ng As-Shu’arah
11.6 MB
: Kabanata ng As-Shu’arah.mp3
27.
Kabanata ng An-Nam’l
9.6 MB
: Kabanata ng An-Nam’l.mp3
28.
Kabanata ng Al-Qasas
12 MB
: Kabanata ng Al-Qasas.mp3
29.
Kabanata ng Al-Ankabut
7.9 MB
: Kabanata ng Al-Ankabut.mp3
30.
kabanata ng Ar-Rum
6.9 MB
: kabanata ng Ar-Rum.mp3
31.
kabanata ng Luqman
4.6 MB
: kabanata ng Luqman.mp3
32.
kabanata ng As-saj’dah
3.1 MB
: kabanata ng As-saj’dah.mp3
33.
Kabanata ng Al-Ahzab
11.1 MB
: Kabanata ng Al-Ahzab.mp3
34.
kabanata ng saba’
7 MB
: kabanata ng saba’.mp3
35.
kabanata ng fatir
6 MB
: kabanata ng fatir.mp3
36.
kabanata ng Yasin
6.6 MB
: kabanata ng Yasin.mp3
37.
Kabanata ng As-saffat
8.4 MB
: Kabanata ng As-saffat.mp3
38.
kabanata ng Sad
6.5 MB
: kabanata ng Sad.mp3
39.
kabanata ng Az-Zumar
9.9 MB
: kabanata ng Az-Zumar.mp3
40.
Kabanata ng Gafir
10.1 MB
: Kabanata ng Gafir.mp3
41.
Kabanata ng Fussilat
7.2 MB
: Kabanata ng Fussilat.mp3
42.
Kabanata ng As-Shurah
7.5 MB
: Kabanata ng As-Shurah.mp3
43.
Kabanata ng Az-Zukhruf
8.1 MB
: Kabanata ng Az-Zukhruf.mp3
44.
Kabanata ng Ad-Dukhan
3.4 MB
: Kabanata ng Ad-Dukhan.mp3
45.
kabanata ng Al-Jathiyah
771.7 KB
: kabanata ng Al-Jathiyah.mp3
46.
kabanata ng Al-Ahqaf
5.1 MB
: kabanata ng Al-Ahqaf.mp3
47.
Kabanata ng Muhammad
4.7 MB
: Kabanata ng Muhammad.mp3
48.
Kabanata ng Al-Fat’h
5.1 MB
: Kabanata ng Al-Fat’h.mp3
49.
kabanata ng Al-Hujurat
3.2 MB
: kabanata ng Al-Hujurat.mp3
50.
kabanata ng Qaf
3.6 MB
: kabanata ng Qaf.mp3
51.
Kabanata ng Adh-Dhariyat
3.3 MB
: Kabanata ng Adh-Dhariyat.mp3
52.
Kabanata ng At-Tur
3.2 MB
: Kabanata ng At-Tur.mp3
53.
kabanata ng An-Naj’m
3.5 MB
: kabanata ng An-Naj’m.mp3
54.
kabanata ng Al-Qamar
3.7 MB
: kabanata ng Al-Qamar.mp3
55.
kabanata ng Ar-Rahman
4.6 MB
: kabanata ng Ar-Rahman.mp3
56.
Kabanata ng Al-Waqi’ah
4.2 MB
: Kabanata ng Al-Waqi’ah.mp3
57.
Kabanata ng Al-Hadid
5.4 MB
: Kabanata ng Al-Hadid.mp3
58.
Kabanata ng Al-Mujadalah
4 MB
: Kabanata ng Al-Mujadalah.mp3
59.
Kabanata ng Al-Hash’r
4 MB
: Kabanata ng Al-Hash’r.mp3
60.
Kabanata ng Al-Mumtahanah
3.1 MB
: Kabanata ng Al-Mumtahanah.mp3
61.
Kabanata ng As-Saff
2 MB
: Kabanata ng As-Saff.mp3
62.
Kabanata ng Al-Jumu’ah
1.5 MB
: Kabanata ng Al-Jumu’ah.mp3
63.
Kabanata ng Al-Munafiqun
1.5 MB
: Kabanata ng Al-Munafiqun.mp3
64.
Kabanata ng At-Tagabun
2.1 MB
: Kabanata ng At-Tagabun.mp3
65.
kabanata ng At-Talaq
2.5 MB
: kabanata ng At-Talaq.mp3
66.
Kabanata ng At-Tahreem
2.2 MB
: Kabanata ng At-Tahreem.mp3
67.
Kabanata ng Al-Mulk
2.9 MB
: Kabanata ng Al-Mulk.mp3
68.
Kabanata ng Al-Qalam
3 MB
: Kabanata ng Al-Qalam.mp3
69.
Kabanata ng Al-Haqqah
2.6 MB
: Kabanata ng Al-Haqqah.mp3
70.
Kabanata ng Al-Ma’arij
2.2 MB
: Kabanata ng Al-Ma’arij.mp3
71.
kabanata ng Nuh
2.1 MB
: kabanata ng Nuh.mp3
72.
Kabanata ng Al-Jinn
2.5 MB
: Kabanata ng Al-Jinn.mp3
73.
kabanata ng Al-Mujammil
2 MB
: kabanata ng Al-Mujammil.mp3
74.
Kabanata ng Al-Muddath-thir
2.4 MB
: Kabanata ng Al-Muddath-thir.mp3
75.
Kabanata ng Al-Qiyamah
1.6 MB
: Kabanata ng Al-Qiyamah.mp3
76.
Kabanata ng Al-Insan
2.5 MB
: Kabanata ng Al-Insan.mp3
77.
Kabanata ng Al-Mursalat
2 MB
: Kabanata ng Al-Mursalat.mp3
78.
Kabanata ng An-Naba’
2 MB
: Kabanata ng An-Naba’.mp3
79.
Kabanata ng An-Naji’at
1.9 MB
: Kabanata ng An-Naji’at.mp3
80.
kabanata ng Abasa
1.5 MB
: kabanata ng Abasa.mp3
81.
Kabanata ng At-Takweer
1.1 MB
: Kabanata ng At-Takweer.mp3
82.
Kabanata ng Al-Infitar
877.1 KB
: Kabanata ng Al-Infitar.mp3
83.
kabanata ng Al-Mutaffifeen
1.8 MB
: kabanata ng Al-Mutaffifeen.mp3
84.
Kabanata ng Al-Inshiqaq
1.2 MB
: Kabanata ng Al-Inshiqaq.mp3
85.
Kabanata ng Al-Buruj
1.2 MB
: Kabanata ng Al-Buruj.mp3
86.
kabanata ng At-Tariq
737.8 KB
: kabanata ng At-Tariq.mp3
87.
kabanata ng Al-A’ala
801.4 KB
: kabanata ng Al-A’ala.mp3
88.
kabanata ng Al-Gashiyah
1 MB
: kabanata ng Al-Gashiyah.mp3
89.
Kabanata ng Al-Faj’r
1.4 MB
: Kabanata ng Al-Faj’r.mp3
90.
kabanata ng Al-Balad
798 KB
: kabanata ng Al-Balad.mp3
91.
kabanata ng As-Sham’sh
739.1 KB
: kabanata ng As-Sham’sh.mp3
92.
Kabanata ng Al-Layl
863.9 KB
: Kabanata ng Al-Layl.mp3
93.
Kabanata ng Ad-Duha
497.7 KB
: Kabanata ng Ad-Duha.mp3
94.
Kabanata ng Ash-Shar’h
379.9 KB
: Kabanata ng Ash-Shar’h.mp3
95.
Kabanata ng At-Teen
443.5 KB
: Kabanata ng At-Teen.mp3
96.
Kabanata ng Al-’Alaq
790.9 KB
: Kabanata ng Al-’Alaq.mp3
97.
Kabanata ng Al-Qad’r
372.5 KB
: Kabanata ng Al-Qad’r.mp3
98.
Kabanata ng Al-Bayyinah
919.8 KB
: Kabanata ng Al-Bayyinah.mp3
99.
Kabanata ng Az-Zalzalah
462.1 KB
: Kabanata ng Az-Zalzalah.mp3
100.
Kabanata ng Al-’Adiyat
530.6 KB
: Kabanata ng Al-’Adiyat.mp3
101.
kabanata ng Al-Qari’ah
467.4 KB
: kabanata ng Al-Qari’ah.mp3
102.
Kabanata ng Al-Kawthar
419.4 KB
: Kabanata ng Al-Kawthar.mp3
103.
Kabanata ng Al-’As’r
221 KB
: Kabanata ng Al-’As’r.mp3
104.
Kabanata ng Al-Humazah
437.5 KB
: Kabanata ng Al-Humazah.mp3
105.
Kabanata ng Al-Feel
329 KB
: Kabanata ng Al-Feel.mp3
106.
kabanata ng Quraish
279 KB
: kabanata ng Quraish.mp3
107.
kabanata ng Al-Ma’un
375 KB
: kabanata ng Al-Ma’un.mp3
108.
kabanata ng Al-kawthar 2
234.4 KB
: kabanata ng Al-kawthar 2.mp3
109.
Kabanata ng Al-kafirun
324.9 KB
: Kabanata ng Al-kafirun.mp3
110.
Kabanata ng An-Nas’r
293 KB
: Kabanata ng An-Nas’r.mp3
111.
Kabanata ng Al-Masad
307.8 KB
: Kabanata ng Al-Masad.mp3
112.
Kabanata ng Al-Ikhlas
221.5 KB
: Kabanata ng Al-Ikhlas.mp3
113.
Kabanata ng Al-Falaq
277.7 KB
: Kabanata ng Al-Falaq.mp3
114.
Kabanata ng An-Nas
274.2 KB
: Kabanata ng An-Nas.mp3
tingnan din... ( 2 )
Go to the Top