Ang pagbabasa ng Qur'an ni Al-Qari Nasser Al-Qitamy

Banal na Qur'an Ang Pang-kalahatang kard
Pamagat : Ang pagbabasa ng Qur'an ni Al-Qari Nasser Al-Qitamy
Maikling Paglalarawan: Ang pagbabasa ng Qur'an ni Al-Qari Nasser Al-Qitamy sa paraang pagbasa ni Haf's buhat kay Asim, maganda ang kaledad, ito ay naganap sa Salah ng Taraweh at Tahajjud at karamihan nito ay dati ng pagbabasa na hindi kumalat sa Internet maliban sa mga unang bahagi ng Surah Al-Baqarah, ito ay Mp3 96 Kb.
Petsa ng Pagdagdag: 2014-06-04
Maiksing kawing: http://IslamHouse.com/612522
Ang kard na ito ay isinalin sa mga sumusunod na wika: Arabic - Uzbek - Uyghur - Kudish - Urdu - Vietnamese - Thailand - Bengali - French - English - Bosniyano - Albaniyano - Turkey - Malayalam - Hindi - Tajik - Persiyano - Grego - Nepal - Dutch - Telugu - tsino - Indonesia - Somaliya - Bambara - Swahili - Fulah - Soninke - Wolof - Akane
Mga Nakakabit sa Pahina ( 114 )
1.
Suratul Fatiha
532.2 KB
: Suratul Fatiha.mp3
2.
Suratul Baqarah
86.5 MB
: Suratul Baqarah.mp3
3.
Kabanata ng Al-Imran
51.7 MB
: Kabanata ng Al-Imran.mp3
4.
Kabanata ng An-Nisah
50.5 MB
: Kabanata ng An-Nisah.mp3
5.
Kabanata ng Al-maidah
39.2 MB
: Kabanata ng Al-maidah.mp3
6.
Kabanata ng Al-An’am
43 MB
: Kabanata ng Al-An’am.mp3
7.
Kabanata ng Al-A’raf
45.3 MB
: Kabanata ng Al-A’raf.mp3
8.
Kabanata ng Al-Anfal
17.4 MB
: Kabanata ng Al-Anfal.mp3
9.
Kabanata ng At-TAwbah
35.9 MB
: Kabanata ng At-TAwbah.mp3
10.
Kabanata ng Yunos
26.1 MB
: Kabanata ng Yunos.mp3
11.
Kabanata ng Hud
28.8 MB
: Kabanata ng Hud.mp3
12.
kabanata ng Yusof
25.3 MB
: kabanata ng Yusof.mp3
13.
Kabanata ng Ar-Ra’ad
12.2 MB
: Kabanata ng Ar-Ra’ad.mp3
14.
Kabanata ng Ibrahim
13.2 MB
: Kabanata ng Ibrahim.mp3
15.
Kabanata ng Al-Hij’r
9.8 MB
: Kabanata ng Al-Hij’r.mp3
16.
Kabanata ng An-Nah’l
26.7 MB
: Kabanata ng An-Nah’l.mp3
17.
Kabanata ng Al -Israh
21.5 MB
: Kabanata ng Al -Israh.mp3
18.
kabanata ng Al-Kah’f
21.2 MB
: kabanata ng Al-Kah’f.mp3
19.
Kabanata ng Maryam
14 MB
: Kabanata ng Maryam.mp3
20.
Kabanata ng Taha
17.4 MB
: Kabanata ng Taha.mp3
21.
kabanata ng Al-Anbiyah
17.9 MB
: kabanata ng Al-Anbiyah.mp3
22.
Kabanata ng Al-Hajj
19.2 MB
: Kabanata ng Al-Hajj.mp3
23.
kabanata ng Al-Mu’minuon
16.2 MB
: kabanata ng Al-Mu’minuon.mp3
24.
kabanata ng An-Nur
19.1 MB
: kabanata ng An-Nur.mp3
25.
Kabanata ng Al-furqan
12.8 MB
: Kabanata ng Al-furqan.mp3
26.
Kabanata ng As-Shu’arah
19.1 MB
: Kabanata ng As-Shu’arah.mp3
27.
Kabanata ng An-Nam’l
15.5 MB
: Kabanata ng An-Nam’l.mp3
28.
Kabanata ng Al-Qasas
19.8 MB
: Kabanata ng Al-Qasas.mp3
29.
Kabanata ng Al-Ankabut
14 MB
: Kabanata ng Al-Ankabut.mp3
30.
kabanata ng Ar-Rum
11.6 MB
: kabanata ng Ar-Rum.mp3
31.
kabanata ng Luqman
6.8 MB
: kabanata ng Luqman.mp3
32.
kabanata ng As-saj’dah
5.3 MB
: kabanata ng As-saj’dah.mp3
33.
Kabanata ng Al-Ahzab
17.2 MB
: Kabanata ng Al-Ahzab.mp3
34.
kabanata ng saba’
11.6 MB
: kabanata ng saba’.mp3
35.
kabanata ng fatir
10.6 MB
: kabanata ng fatir.mp3
36.
kabanata ng Yasin
11.1 MB
: kabanata ng Yasin.mp3
37.
Kabanata ng As-saffat
13.2 MB
: Kabanata ng As-saffat.mp3
38.
kabanata ng Sad
10.9 MB
: kabanata ng Sad.mp3
39.
kabanata ng Az-Zumar
18.7 MB
: kabanata ng Az-Zumar.mp3
40.
Kabanata ng Gafir
17.1 MB
: Kabanata ng Gafir.mp3
41.
Kabanata ng Fussilat
11.6 MB
: Kabanata ng Fussilat.mp3
42.
Kabanata ng As-Shurah
11.2 MB
: Kabanata ng As-Shurah.mp3
43.
Kabanata ng Az-Zukhruf
11.8 MB
: Kabanata ng Az-Zukhruf.mp3
44.
Kabanata ng Ad-Dukhan
5.9 MB
: Kabanata ng Ad-Dukhan.mp3
45.
kabanata ng Al-Jathiyah
4.7 MB
: kabanata ng Al-Jathiyah.mp3
46.
kabanata ng Al-Ahqaf
8.8 MB
: kabanata ng Al-Ahqaf.mp3
47.
Kabanata ng Muhammad
8.4 MB
: Kabanata ng Muhammad.mp3
48.
Kabanata ng Al-Fat’h
7.3 MB
: Kabanata ng Al-Fat’h.mp3
49.
kabanata ng Al-Hujurat
4.5 MB
: kabanata ng Al-Hujurat.mp3
50.
kabanata ng Qaf
5.8 MB
: kabanata ng Qaf.mp3
51.
Kabanata ng Adh-Dhariyat
5.1 MB
: Kabanata ng Adh-Dhariyat.mp3
52.
Kabanata ng At-Tur
4.3 MB
: Kabanata ng At-Tur.mp3
53.
kabanata ng An-Naj’m
4.4 MB
: kabanata ng An-Naj’m.mp3
54.
kabanata ng Al-Qamar
4.1 MB
: kabanata ng Al-Qamar.mp3
55.
kabanata ng Ar-Rahman
6.5 MB
: kabanata ng Ar-Rahman.mp3
56.
Kabanata ng Al-Waqi’ah
6.2 MB
: Kabanata ng Al-Waqi’ah.mp3
57.
Kabanata ng Al-Hadid
8.6 MB
: Kabanata ng Al-Hadid.mp3
58.
Kabanata ng Al-Mujadalah
6.7 MB
: Kabanata ng Al-Mujadalah.mp3
59.
Kabanata ng Al-Hash’r
7 MB
: Kabanata ng Al-Hash’r.mp3
60.
Kabanata ng Al-Mumtahanah
4.9 MB
: Kabanata ng Al-Mumtahanah.mp3
61.
Kabanata ng As-Saff
3.2 MB
: Kabanata ng As-Saff.mp3
62.
Kabanata ng Al-Jumu’ah
2.4 MB
: Kabanata ng Al-Jumu’ah.mp3
63.
Kabanata ng Al-Munafiqun
2.8 MB
: Kabanata ng Al-Munafiqun.mp3
64.
Kabanata ng At-Tagabun
4 MB
: Kabanata ng At-Tagabun.mp3
65.
kabanata ng At-Talaq
3.8 MB
: kabanata ng At-Talaq.mp3
66.
Kabanata ng At-Tahreem
3.4 MB
: Kabanata ng At-Tahreem.mp3
67.
Kabanata ng Al-Mulk
4.7 MB
: Kabanata ng Al-Mulk.mp3
68.
Kabanata ng Al-Qalam
4.4 MB
: Kabanata ng Al-Qalam.mp3
69.
Kabanata ng Al-Haqqah
4.2 MB
: Kabanata ng Al-Haqqah.mp3
70.
Kabanata ng Al-Ma’arij
3.2 MB
: Kabanata ng Al-Ma’arij.mp3
71.
kabanata ng Nuh
3.1 MB
: kabanata ng Nuh.mp3
72.
Kabanata ng Al-Jinn
3.5 MB
: Kabanata ng Al-Jinn.mp3
73.
kabanata ng Al-Mujammil
2.8 MB
: kabanata ng Al-Mujammil.mp3
74.
Kabanata ng Al-Muddath-thir
3.4 MB
: Kabanata ng Al-Muddath-thir.mp3
75.
Kabanata ng Al-Qiyamah
2.9 MB
: Kabanata ng Al-Qiyamah.mp3
76.
Kabanata ng Al-Insan
4.1 MB
: Kabanata ng Al-Insan.mp3
77.
Kabanata ng Al-Mursalat
3.1 MB
: Kabanata ng Al-Mursalat.mp3
78.
Kabanata ng An-Naba’
3 MB
: Kabanata ng An-Naba’.mp3
79.
Kabanata ng An-Naji’at
2.8 MB
: Kabanata ng An-Naji’at.mp3
80.
kabanata ng Abasa
2.3 MB
: kabanata ng Abasa.mp3
81.
Kabanata ng At-Takweer
1.4 MB
: Kabanata ng At-Takweer.mp3
82.
Kabanata ng Al-Infitar
1.2 MB
: Kabanata ng Al-Infitar.mp3
83.
kabanata ng Al-Mutaffifeen
2.6 MB
: kabanata ng Al-Mutaffifeen.mp3
84.
Kabanata ng Al-Inshiqaq
1.5 MB
: Kabanata ng Al-Inshiqaq.mp3
85.
Kabanata ng Al-Buruj
1.8 MB
: Kabanata ng Al-Buruj.mp3
86.
kabanata ng At-Tariq
957.1 KB
: kabanata ng At-Tariq.mp3
87.
kabanata ng Al-A’ala
1 MB
: kabanata ng Al-A’ala.mp3
88.
kabanata ng Al-Gashiyah
1.3 MB
: kabanata ng Al-Gashiyah.mp3
89.
Kabanata ng Al-Faj’r
2 MB
: Kabanata ng Al-Faj’r.mp3
90.
kabanata ng Al-Balad
1.1 MB
: kabanata ng Al-Balad.mp3
91.
kabanata ng As-Sham’sh
863.1 KB
: kabanata ng As-Sham’sh.mp3
92.
Kabanata ng Al-Layl
1.2 MB
: Kabanata ng Al-Layl.mp3
93.
Kabanata ng Ad-Duha
686.8 KB
: Kabanata ng Ad-Duha.mp3
94.
Kabanata ng Ash-Shar’h
406.4 KB
: Kabanata ng Ash-Shar’h.mp3
95.
Kabanata ng At-Teen
642.7 KB
: Kabanata ng At-Teen.mp3
96.
Kabanata ng Al-’Alaq
931.7 KB
: Kabanata ng Al-’Alaq.mp3
97.
Kabanata ng Al-Qad’r
490.6 KB
: Kabanata ng Al-Qad’r.mp3
98.
Kabanata ng Al-Bayyinah
1.3 MB
: Kabanata ng Al-Bayyinah.mp3
99.
Kabanata ng Az-Zalzalah
766.1 KB
: Kabanata ng Az-Zalzalah.mp3
100.
Kabanata ng Al-’Adiyat
722 KB
: Kabanata ng Al-’Adiyat.mp3
101.
kabanata ng Al-Qari’ah
803.7 KB
: kabanata ng Al-Qari’ah.mp3
102.
Kabanata ng Al-Kawthar
692.9 KB
: Kabanata ng Al-Kawthar.mp3
103.
Kabanata ng Al-’As’r
303.8 KB
: Kabanata ng Al-’As’r.mp3
104.
Kabanata ng Al-Humazah
580 KB
: Kabanata ng Al-Humazah.mp3
105.
Kabanata ng Al-Feel
512.3 KB
: Kabanata ng Al-Feel.mp3
106.
kabanata ng Quraish
415.2 KB
: kabanata ng Quraish.mp3
107.
kabanata ng Al-Ma’un
542.9 KB
: kabanata ng Al-Ma’un.mp3
108.
kabanata ng Al-kawthar 2
245.7 KB
: kabanata ng Al-kawthar 2.mp3
109.
Kabanata ng Al-kafirun
428.7 KB
: Kabanata ng Al-kafirun.mp3
110.
Kabanata ng An-Nas’r
353.1 KB
: Kabanata ng An-Nas’r.mp3
111.
Kabanata ng Al-Masad
385 KB
: Kabanata ng Al-Masad.mp3
112.
Kabanata ng Al-Ikhlas
253.6 KB
: Kabanata ng Al-Ikhlas.mp3
113.
Kabanata ng Al-Falaq
370.9 KB
: Kabanata ng Al-Falaq.mp3
114.
Kabanata ng An-Nas
526.7 KB
: Kabanata ng An-Nas.mp3
Go to the Top