අවට පරිසරය සුරකිමු

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: අවට පරිසරය සුරකිමු
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: මුහම්මද් ඉම්තියාස් යූසුෆ්
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: 1. පරිසරය පිරිසිදු තිරීම සහ මිනිසාගේ කය සහ සිත පිරිසිදු කිරීම
එකතු කළ දිනය: 2014-05-29
Short Link: http://IslamHouse.com/601684
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
අවට පරිසරය සුරකිමු
145.5 KB
Open: අවට පරිසරය සුරකිමු.pdf
2.
අවට පරිසරය සුරකිමු
3.1 MB
Open: අවට පරිසරය සුරකිමු.doc
Go to the Top