Thành Đạt Ở Trần Gian & Ngày Sau Khi Bám Lấy Qur’an & Sunnah

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Thành Đạt Ở Trần Gian & Ngày Sau Khi Bám Lấy Qur’an & Sunnah
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Thành Đạt Ở Trần Gian & Ngày Sau Khi Bám Lấy Qur’an & Sunnah: Bài thuyết giảng thứ sáu ngày 24/Rajab/1435H nhằm ngày 23/05/2014 phân tích rằng việc bám lấy Qur’an và Sunnah Saheeh sẽ mang lại thành công ở trần gian và ngày sau và ai dám chọn lấy điều gì khác Qur’an và Sunnah là đã rơi vào lầm lạc thảm hại ở trần gian và ngày sau.
Thêm vào ngày: 2014-05-28
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/601560
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Thành Đạt Ở Trần Gian & Ngày Sau Khi Bám Lấy Qur’an & Sunnah
28.2 MB
: Thành Đạt Ở Trần Gian & Ngày Sau Khi Bám Lấy Qur’an & Sunnah.mp3
Go to the Top