อัล-วะญีซ ฟี ฟิกฮิซ ซุนนะฮฺ วัลกิตาบิล อะซีซ : บทว่าด้วยการถือศีลอด

ไฟล์เสียง การ์ดของข้อมูล
หัวข้อ: อัล-วะญีซ ฟี ฟิกฮิซ ซุนนะฮฺ วัลกิตาบิล อะซีซ : บทว่าด้วยการถือศีลอด
ภาษา: ฝรั่งเศส
ผู้กล่าวบรรยาย: อับดุลอะซีม บิน บะดะวีย์
ผู้แปล: ยูซุฟ อบู อะนัส
เผยแพร่โดย: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด
คำอธิบายโดยย่อ: อัล-วะญีซ ฟี ฟิกฮิซ ซุนนะฮฺ วัลกิตาบิล อะซีซ : บทว่าด้วยการละหมาด
วันที่เพิ่ม: 2007-10-31
ลิงก์แบบย่อ: http://IslamHouse.com/58554
:: หัวข้อนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ ::
คำแปลของการ์ดข้อมูลในภาษาต่างๆ: ฝรั่งเศส - อาหรับ - บอสเนีย - เบ็งกอล - มาลายาลัม - อุซเบก - อังกฤษ
ไฟล์แนบพร้อมข้อมูล ( 6 )
1.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°1
18.6 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°1.mp3
2.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°2
13.5 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°2.mp3
3.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°3
20.6 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°3.mp3
4.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°4
20.1 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°4.mp3
5.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°5
23.9 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°5.mp3
6.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°6
22 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°6.mp3
คำอธิบายโดยละเอียด

Description de chaque cours du chapitre du jeûne

 

 

 

 

  1. Cours n°1 : Le livre du Jeûne- Le jugement du jeûne- Les mérites du jeûne- L’obligation de jeûner à la vue de la lune – Comment définir le début du mois du ramadan ?
  2. Cours n°2 : Chapitre de ceux pour qui le jeûne est obligatoire – Le jeûne du voyageur et du malade – L’interdiction de jeûner pour la femme ayant ses menstrues ou lochies – Que doivent faire les personnes âgées, les personnes atteintes d’une maladie incurable, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent ; lorsqu’elles ne peuvent pas jeûner ?
  3. Cours n°3 : Chapitre des piliers du Jeûne – Les actes qui annulent le jeûne – Les comportements à observer en état de jeûne – Le sahour.
  4. Cours n°4 : Chapitre des comportements à observer en état de jeûne- S’abstenir de dire ou de faire du mal – d’être généreux et d’apprendre le Coran – s’empresser de rompre le jeûne – rompre le jeûne avec des dattes ou de l’eau – l’invocation à dire lors de la rupture du jeûne – Chapitre des choses autorisées pour le jeûneur – Se laver pour se rafraîchir – Rincer sa bouche et son nez – la saignée – Embrasser en état de jeûne.
  5. Cours n°5 : Chapitre du jeûne surérogatoire – Le jeûne des six jours de Chawal – Le jeûne du jour de ‘Arafa, du neuvième et dixième (‘Achoura) jour de Mouharram – Jeûner une grande partie du mois Mouharram – Le jeûne durant le mois de Cha’bane – Le jeûne du lundi et du jeudi – Le jeûne des 13ème, 14ème et 15ème jour de chaque mois lunaire – Jeûner un jour sur deux – Jeûner les neuf premiers jours du mois de Dhoul Hijja – Chapitre des jours dans lesquels il est interdit ou déconseillé de jeûner : Le jour des deux fêtes- Les trois jours de tachrik – Le vendredi seul – Le samedi seul – La seconde moitié du mois de Cha’bane – Le jour du doute – Le jeûne continuel – L’interdiction à la femme de jeûner sans l’autorisation de son mari lorsqu’il est présent.
  6. Cours n°6 : Chapitre de la retraite spirituelle – La nuit du destin.
ดูเพิ่มเติม ( 4 )
Go to the Top