ධනය - ඉස්ලාම් හී තහනම් වෙළෙඳ ගනු දෙනු

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ධනය - ඉස්ලාම් හී තහනම් වෙළෙඳ ගනු දෙනු
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: සාලිහ් ඉබ්නු ෆව්සාන් අල්-ෆව්සාන්
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: හදීස් වදන “දහම යනු අවංක වීමය.අල්ලාහ්ට, ඔහුගේ ග්රසන්ථයට, ඔහුගේ රසූල් වරයාට, මුස්ලිම් නායකයන්ට සහ මුස්ලිම් පොදු ජනයාට.” වෙළෙඳාමෙහි අවංකවීමද එයින් කොටසකි.
එකතු කළ දිනය: 2014-05-23
Short Link: http://IslamHouse.com/584647
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ධනය - ඉස්ලාම් හී තහනම් වෙළෙඳ ගනු දෙනු
508.2 KB
Open: ධනය - ඉස්ලාම් හී තහනම් වෙළෙඳ ගනු දෙනු.pdf
2.
ධනය - ඉස්ලාම් හී තහනම් වෙළෙඳ ගනු දෙනු
3.4 MB
Open: ධනය - ඉස්ලාම් හී තහනම් වෙළෙඳ ගනු දෙනු.doc
Go to the Top