Ân Phước Năm Lễ Nguyện Salah

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Ân Phước Năm Lễ Nguyện Salah
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Ân Phước Năm Lễ Nguyện Salah: Bài thuyết giảng liệt kê các câu Kinh và các Hadith xác thực nói về ân phước, giá trị của năm lễ nguyện Salah bắt buộc của người Muslim.
Thêm vào ngày: 2014-05-06
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/563376
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Ân Phước Năm Lễ Nguyện Salah
17.2 MB
: Ân Phước Năm Lễ Nguyện Salah.mp3
Go to the Top