Mushaf murettel - Muhammed ’Ived el-Hirbavi po rivajetu ed-Durija od el-Kesaija

KUR'AN ID kartica
Naslov: Mushaf murettel - Muhammed ’Ived el-Hirbavi po rivajetu ed-Durija od el-Kesaija
Karija: Muhammed ’Aved el-Harbavi
Izvor: Stranica www.islamway.com
Kratki opis: Mushaf murettel od učača Muhammeda ’Ived el-Hirbavija po rivajetu ed-Durija od el-Kesaija a koji je snimljen i emitovan u studiju Radio Kur'ana pri Saudijskoj Arabiji.
Visok kvalitet zvuka [ Mp3 56 Kb ].
Objavljeno: 2014-04-30
Kratki link: http://IslamHouse.com/551964
Atačmenti ( 114 )
1.
El Fatiha
372 KB
: El Fatiha.mp3
2.
El Bekara
49.7 MB
: El Bekara.mp3
3.
Ali Imran
26.8 MB
: Ali Imran.mp3
4.
En Nisa
27.5 MB
: En Nisa.mp3
5.
El Maida
21.6 MB
: El Maida.mp3
6.
El En’am
23.2 MB
: El En’am.mp3
7.
El A’raf
25.5 MB
: El A’raf.mp3
8.
El Enfal
9.4 MB
: El Enfal.mp3
9.
Et Tewba
18.1 MB
: Et Tewba.mp3
10.
Junus
13.5 MB
: Junus.mp3
11.
Hud
14.4 MB
: Hud.mp3
12.
Jusuf
13.5 MB
: Jusuf.mp3
13.
Er Ra’d
6.5 MB
: Er Ra’d.mp3
14.
Ibrahim
6.5 MB
: Ibrahim.mp3
15.
El Hidžr
5.1 MB
: El Hidžr.mp3
16.
En Nahl
13.2 MB
: En Nahl.mp3
17.
El Isra
10.6 MB
: El Isra.mp3
18.
El Kehf
11 MB
: El Kehf.mp3
19.
Merjem
6.3 MB
: Merjem.mp3
20.
Ta Ha
8.1 MB
: Ta Ha.mp3
21.
El Enbija
18.1 MB
: El Enbija.mp3
22.
El Hadždž
7.9 MB
: El Hadždž.mp3
23.
El Mu’minun
9.8 MB
: El Mu’minun.mp3
24.
En Nur
5.9 MB
: En Nur.mp3
25.
El Furkan
10.1 MB
: El Furkan.mp3
26.
Eš Šu’ara
8 MB
: Eš Šu’ara.mp3
27.
En Neml
8 MB
: En Neml.mp3
28.
El Kasas
9.5 MB
: El Kasas.mp3
29.
El ’Ankebut
7.3 MB
: El ’Ankebut.mp3
30.
Er Rum
5.9 MB
: Er Rum.mp3
31.
Lukman
4 MB
: Lukman.mp3
32.
Es Sedžde
2.7 MB
: Es Sedžde.mp3
33.
El Ahzab
9.5 MB
: El Ahzab.mp3
34.
Sebe’
6.2 MB
: Sebe’.mp3
35.
Fatir
5.8 MB
: Fatir.mp3
36.
Ja Sin
5.5 MB
: Ja Sin.mp3
37.
Es Saffat
7.1 MB
: Es Saffat.mp3
38.
Sad
5.3 MB
: Sad.mp3
39.
Ez Zumer
8.4 MB
: Ez Zumer.mp3
40.
Gafir
8.6 MB
: Gafir.mp3
41.
Fussilet
5.9 MB
: Fussilet.mp3
42.
Eš Šura
6.8 MB
: Eš Šura.mp3
43.
Ez Zuhruf
6.7 MB
: Ez Zuhruf.mp3
44.
Ed Duhan
3 MB
: Ed Duhan.mp3
45.
El Džasije
3.4 MB
: El Džasije.mp3
46.
El Ahkaf
4.4 MB
: El Ahkaf.mp3
47.
Muhammed
3.9 MB
: Muhammed.mp3
48.
El Feth
4 MB
: El Feth.mp3
49.
El Hudžurat
2.6 MB
: El Hudžurat.mp3
50.
Kaf
2.5 MB
: Kaf.mp3
51.
Ez Zarijat
2.5 MB
: Ez Zarijat.mp3
52.
Et Tur
2.2 MB
: Et Tur.mp3
53.
En Nedžm
2.4 MB
: En Nedžm.mp3
54.
El Kamer
2.4 MB
: El Kamer.mp3
55.
Er Rahman
3 MB
: Er Rahman.mp3
56.
El Vakia
2.9 MB
: El Vakia.mp3
57.
El Hadid
3.8 MB
: El Hadid.mp3
58.
El Mudžadela
3.6 MB
: El Mudžadela.mp3
59.
El Hašr
3.4 MB
: El Hašr.mp3
60.
El Mumtehina
2.8 MB
: El Mumtehina.mp3
61.
Es Saff
1.6 MB
: Es Saff.mp3
62.
El Džumu’a
1.2 MB
: El Džumu’a.mp3
63.
El Munafikun
1.4 MB
: El Munafikun.mp3
64.
Et Tegabun
1.9 MB
: Et Tegabun.mp3
65.
Et Talak
2.2 MB
: Et Talak.mp3
66.
Et Tahrim
1.9 MB
: Et Tahrim.mp3
67.
Mulk
2.3 MB
: Mulk.mp3
68.
El Kalem
2.3 MB
: El Kalem.mp3
69.
El Hakka
2 MB
: El Hakka.mp3
70.
El Mea’ridž
1.6 MB
: El Mea’ridž.mp3
71.
Nuh
1.6 MB
: Nuh.mp3
72.
El Džin
2 MB
: El Džin.mp3
73.
El Muzemmil
1.4 MB
: El Muzemmil.mp3
74.
El Muddesir
1.8 MB
: El Muddesir.mp3
75.
El Kijama
1.1 MB
: El Kijama.mp3
76.
El Insan
1.7 MB
: El Insan.mp3
77.
El Murselat
1.4 MB
: El Murselat.mp3
78.
En Nebe’
1.2 MB
: En Nebe’.mp3
79.
En Nazi’at
1.2 MB
: En Nazi’at.mp3
80.
’Abese
1007.4 KB
: ’Abese.mp3
81.
Et Tekvir
733.7 KB
: Et Tekvir.mp3
82.
El Infitar
583 KB
: El Infitar.mp3
83.
El Mutaffifun
1.2 MB
: El Mutaffifun.mp3
84.
El Inšikak
748.7 KB
: El Inšikak.mp3
85.
El Burudž
817.6 KB
: El Burudž.mp3
86.
Et Tarik
572.6 KB
: Et Tarik.mp3
87.
El ’Ala
584.4 KB
: El ’Ala.mp3
88.
El Gašija
748.4 KB
: El Gašija.mp3
89.
El Fedžr
1.1 MB
: El Fedžr.mp3
90.
El Beled
632.8 KB
: El Beled.mp3
91.
Eš Šems
466.6 KB
: Eš Šems.mp3
92.
El Lejl
609.2 KB
: El Lejl.mp3
93.
Ed Duha
339.8 KB
: Ed Duha.mp3
94.
Eš Šerh
217.1 KB
: Eš Šerh.mp3
95.
Et Tin
298.5 KB
: Et Tin.mp3
96.
El ’Alek
533.5 KB
: El ’Alek.mp3
97.
El Kadr
235.5 KB
: El Kadr.mp3
98.
El Bejjine
668.2 KB
: El Bejjine.mp3
99.
Ez Zelzele
308.2 KB
: Ez Zelzele.mp3
100.
El ’Adijat
337.3 KB
: El ’Adijat.mp3
101.
El Kari’ah
309.1 KB
: El Kari’ah.mp3
102.
Et Tekasur
269.8 KB
: Et Tekasur.mp3
103.
El ’Asr
136.2 KB
: El ’Asr.mp3
104.
El Humeze
274.8 KB
: El Humeze.mp3
105.
El Fil
216 KB
: El Fil.mp3
106.
Kurejš
186.2 KB
: Kurejš.mp3
107.
El Ma’un
231 KB
: El Ma’un.mp3
108.
El Kevser
115.5 KB
: El Kevser.mp3
109.
El Kafirun
243.9 KB
: El Kafirun.mp3
110.
En Nasr
159.1 KB
: En Nasr.mp3
111.
El Mesed
200 KB
: El Mesed.mp3
112.
El Ihlas
113.7 KB
: El Ihlas.mp3
113.
El Felek
173.7 KB
: El Felek.mp3
114.
En Nas
274.8 KB
: En Nas.mp3
Go to the Top