නිහතමානීභාවය සහ එහි යහපත්කම

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: නිහතමානීභාවය සහ එහි යහපත්කම
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: නිහතමානීභාවය යනු කෙනෙක් සමාජ තත්ත්වය, අධ්යාීපනය, පුරවැසිභාවය, හෝ වර්ණය වැනි ඉතාමත් සුළු හේතුන් මත තමා අන් අයට වඩා උතුම් බව හෝ උසස් බව හෝ නොසිතීමය.
එකතු කළ දිනය: 2014-04-27
Short Link: http://IslamHouse.com/551770
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
නිහතමානීභාවය සහ එහි යහපත්කම
281.4 KB
Open: නිහතමානීභාවය සහ එහි යහපත්කම.pdf
2.
නිහතමානීභාවය සහ එහි යහපත්කම
2.5 MB
Open: නිහතමානීභාවය සහ එහි යහපත්කම.doc
Go to the Top