සව්ම් හෙවත් උපවාසයට අදාල නීති රීති

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: සව්ම් හෙවත් උපවාසයට අදාල නීති රීති
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සව්ම් හෙවත් උපවාසයට අදාල නීති රීති විස්තර කිරීම
එකතු කළ දිනය: 2014-04-26
Short Link: http://IslamHouse.com/548582
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
සව්ම් හෙවත් උපවාසයට අදාල නීති රීති
19.2 MB
: සව්ම් හෙවත් උපවාසයට අදාල නීති රීති .mp3
Go to the Top