මුහම්මද් නබි තුමාණන් සලාත් කල ආකාරය

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: මුහම්මද් නබි තුමාණන් සලාත් කල ආකාරය
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: මුහම්මද් නබි තුමාණන් සලාත් කල ආකාරය විස්තර කර ඇත.
එකතු කළ දිනය: 2014-04-26
Short Link: http://IslamHouse.com/548580
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
මුහම්මද් නබි තුමාණන් සලාත් කල ආකාරය
29.2 MB
: මුහම්මද් නබි තුමාණන් සලාත් කල ආකාරය.mp3
‍වෙනත්... ( 1 )
Go to the Top