Η Απαγγελία του Ιερού Κορανίου από τον αφηγητή Ουαλίντ Αν-Να'έχι.

ΙΕΡΟ ΚΟΡΑΝΙ Card Assembly
Διεύθυνση: Η Απαγγελία του Ιερού Κορανίου από τον αφηγητή Ουαλίντ Αν-Να'έχι.
Ο Αφηγητής: Ωαλείντ Αλι Μωχάμμαντ Αν-Νάαχι
Σύντομη περιγραφή: Η Απαγγελία του Κορανίου από τον αφηγητή Ουαλίντ Αν-Να'έχι, με τη μέθοδο αφήγησης του Καλούν από τον Νάφεα, σε μορφή Mp3.
Ημερομηνία Προσθήκης: 2014-04-16
Short Link: http://IslamHouse.com/503266
Συνημμένα στοιχείου ( 103 )
1.
Σούρατ Αλ-Φάτιχα
110.5 MB
Open: Σούρατ Αλ-Φάτιχα.mp3
2.
Σούρατ Αλ-Μπάκαρα
62.6 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μπάκαρα.mp3
3.
Σούρατ Ααλ ’Ιμράν
67 MB
Open: Σούρατ Ααλ ’Ιμράν.mp3
4.
Σούρατ Αν-Νισά’
48.8 MB
Open: Σούρατ Αν-Νισά’.mp3
5.
Σούρατ Αλ-Μά’ιντα
50.9 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μά’ιντα.mp3
6.
Σούρατ Αλ-Αν’άμ
57.2 MB
Open: Σούρατ Αλ-Αν’άμ.mp3
7.
Σούρατ Αλ-Α’ράφ
22.4 MB
Open: Σούρατ Αλ-Α’ράφ.mp3
8.
Σούρατ Αλ-Ανφάλ
43.9 MB
Open: Σούρατ Αλ-Ανφάλ.mp3
9.
Σούρατ Ατ-Τάουμπα
33.4 MB
Open: Σούρατ Ατ-Τάουμπα.mp3
10.
Σούρατ Γιούνους
31.9 MB
Open: Σούρατ Γιούνους.mp3
11.
Σούρατ Χούντ
29.5 MB
Open: Σούρατ Χούντ.mp3
12.
Σούρατ Γιούσουφ
13.5 MB
Open: Σούρατ Γιούσουφ.mp3
13.
Σούρατ Αρ-Ρά’ντ
13.5 MB
Open: Σούρατ Αρ-Ρά’ντ.mp3
14.
Σούρατ Ιμπραχήμ
10.5 MB
Open: Σούρατ Ιμπραχήμ.mp3
15.
Σούρατ Αλ-Χίτζρ
30.2 MB
Open: Σούρατ Αλ-Χίτζρ.mp3
16.
Σούρατ Αν-Νάχλ
26 MB
Open: Σούρατ Αν-Νάχλ.mp3
17.
Σούρατ Αλ-Ισρά’
25.5 MB
Open: Σούρατ Αλ-Ισρά’.mp3
18.
Σούρατ Αλ-Κάχφ
16 MB
Open: Σούρατ Αλ-Κάχφ.mp3
19.
Σούρατ Μάριαμ
20.9 MB
Open: Σούρατ Μάριαμ.mp3
20.
Σούρατ Τα-Χα
20.2 MB
Open: Σούρατ Τα-Χα.mp3
21.
Σούρατ Αλ-Ανμπιά’
21.1 MB
Open: Σούρατ Αλ-Ανμπιά’.mp3
22.
Σούρατ Αλ-Χάτζ
17.8 MB
Open: Σούρατ Αλ-Χάτζ.mp3
23.
Σούρατ Αλ-Μου’μινούν
22 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μου’μινούν.mp3
24.
Σούρατ Αν-Νούρ
14.1 MB
Open: Σούρατ Αν-Νούρ.mp3
25.
Σούρατ Αλ-Φουρκάν
21.1 MB
Open: Σούρατ Αλ-Φουρκάν.mp3
26.
Σούρατ Ασ-Σου’αρά’
19.1 MB
Open: Σούρατ Ασ-Σου’αρά’.mp3
27.
Σούρατ Αν-Νάμλ
22.1 MB
Open: Σούρατ Αν-Νάμλ.mp3
28.
Σούρατ Αλ-Κάσσας
16.2 MB
Open: Σούρατ Αλ-Κάσσας.mp3
29.
Σούρατ Αλ-’Ανκαμπούτ
13.7 MB
Open: Σούρατ Αλ-’Ανκαμπούτ.mp3
30.
Σούρατ Αρ-Ρούμ
8.4 MB
Open: Σούρατ Αρ-Ρούμ.mp3
31.
Σούρατ Λουκμάν
6.1 MB
Open: Σούρατ Λουκμάν.mp3
32.
Σούρατ Ασ-Σάτζντα
22 MB
Open: Σούρατ Ασ-Σάτζντα.mp3
33.
Σούρατ Αλ-Αχζάμπ
14.1 MB
Open: Σούρατ Αλ-Αχζάμπ.mp3
34.
Σούρατ Σάμπα’
12.3 MB
Open: Σούρατ Σάμπα’.mp3
35.
Σούρατ Φάτιρ
11.7 MB
Open: Σούρατ Φάτιρ.mp3
36.
Σούρατ Για-Σίιν
15.1 MB
Open: Σούρατ Για-Σίιν.mp3
37.
Σούρατ Ασ-Σαφφάτ
11.9 MB
Open: Σούρατ Ασ-Σαφφάτ.mp3
38.
Σούρατ Σαντ
17.9 MB
Open: Σούρατ Σαντ.mp3
39.
Σούρατ Αζ-Ζούμαρ
18.7 MB
Open: Σούρατ Αζ-Ζούμαρ.mp3
40.
Σούρατ Γάφιρ
13.5 MB
Open: Σούρατ Γάφιρ.mp3
41.
Σούρατ Φουσσίλατ
13.6 MB
Open: Σούρατ Φουσσίλατ.mp3
42.
Σούρατ Ασ-Σούρα
14.5 MB
Open: Σούρατ Ασ-Σούρα.mp3
43.
Σούρατ Αζ-Ζούχρουφ
6.3 MB
Open: Σούρατ Αζ-Ζούχρουφ.mp3
44.
Σούρατ Αντ-Ντουχάν
8.4 MB
Open: Σούρατ Αντ-Ντουχάν.mp3
45.
Σούρατ Αλ-Τζάθεγια
11 MB
Open: Σούρατ Αλ-Τζάθεγια.mp3
46.
Σούρατ Αλ-Αχκάφ
9.3 MB
Open: Σούρατ Αλ-Αχκάφ.mp3
47.
Σούρατ Μωχάμμαντ
9.9 MB
Open: Σούρατ Μωχάμμαντ.mp3
48.
Σούρατ Αλ-Φάτχ
6.3 MB
Open: Σούρατ Αλ-Φάτχ.mp3
49.
Σούρατ Αλ-Φάτχ
6.3 MB
Open: Σούρατ Αλ-Φάτχ.mp3
50.
Σούρατ Αλ-Χουτζουράτ
6.2 MB
Open: Σούρατ Αλ-Χουτζουράτ.mp3
51.
Σούρατ Κααφ
5.4 MB
Open: Σούρατ Κααφ.mp3
52.
Σούρατ Αδ-Δααριγιάτ
6 MB
Open: Σούρατ Αδ-Δααριγιάτ.mp3
53.
Σούρατ Ατ-Τούρ
5.8 MB
Open: Σούρατ Ατ-Τούρ.mp3
54.
Σούρατ Αν-Νάτζμ
7.5 MB
Open: Σούρατ Αν-Νάτζμ.mp3
55.
Σούρατ Αλ-Κάμαρ
7.3 MB
Open: Σούρατ Αλ-Κάμαρ.mp3
56.
Σούρατ Αρ-Ραχμάν
9.6 MB
Open: Σούρατ Αρ-Ραχμάν.mp3
57.
Σούρατ Αλ-Ωάκι’α
8.1 MB
Open: Σούρατ Αλ-Ωάκι’α.mp3
58.
Σούρατ Αλ-Χαντίντ
7.8 MB
Open: Σούρατ Αλ-Χαντίντ.mp3
59.
Σούρατ Αλ-Μουτζάνταλα
6.3 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μουτζάνταλα.mp3
60.
Σούρατ Αλ-Χάσρ
3.5 MB
Open: Σούρατ Αλ-Χάσρ.mp3
61.
Σούρατ Ασ-Σαφφ
2.7 MB
Open: Σούρατ Ασ-Σαφφ.mp3
62.
Σούρατ Ατζ-Τζούμου’α
3.1 MB
Open: Σούρατ Ατζ-Τζούμου’α.mp3
63.
Σούρατ Αλ-Μουνάφφικουν
4 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μουνάφφικουν.mp3
64.
Σούρατ Ατ-Ταγάμπουν
4.8 MB
Open: Σούρατ Ατ-Ταγάμπουν.mp3
65.
Σούρατ Ατ-Ταλάκ
4.5 MB
Open: Σούρατ Ατ-Ταλάκ.mp3
66.
Σούρατ Ατ-Ταχρείμ
5.4 MB
Open: Σούρατ Ατ-Ταχρείμ.mp3
67.
Σούρατ Αλ-Μούλκ
5.2 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μούλκ.mp3
68.
Σούρατ Αλ-Κάλαμ
4.6 MB
Open: Σούρατ Αλ-Κάλαμ.mp3
69.
Σούρατ Αλ-Χάκκα
3.9 MB
Open: Σούρατ Αλ-Χάκκα.mp3
70.
Σούρατ Αλ-Μα’άριτζ
3.8 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μα’άριτζ.mp3
71.
Σούρατ Νουχ
4.7 MB
Open: Σούρατ Νουχ.mp3
72.
Σούρατ Αλ-Τζινν
3.4 MB
Open: Σούρατ Αλ-Τζινν.mp3
73.
Σούρατ Αλ-Μουζζάμμιλ
4.6 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μουζζάμμιλ.mp3
74.
Σούρατ Αλ-Μουντ-ντάθθιρ
2.7 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μουντ-ντάθθιρ.mp3
75.
Σούρατ Αλ-Κιγιάμα
4.5 MB
Open: Σούρατ Αλ-Κιγιάμα.mp3
76.
Σούρατ Αλ-Ινσάν
3.5 MB
Open: Σούρατ Αλ-Ινσάν.mp3
77.
Σούρατ Αλ-Μουρσαλάτ
3.5 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μουρσαλάτ.mp3
78.
Σούρατ Αν-Νάμπα’
3.3 MB
Open: Σούρατ Αν-Νάμπα’.mp3
79.
Σούρατ Αν-Νάζι’ατ
2.7 MB
Open: Σούρατ Αν-Νάζι’ατ.mp3
80.
Σούρατ ’Άμπασα
1.8 MB
Open: Σούρατ ’Άμπασα.mp3
81.
Σούρατ Ατ-Τακουίρ
1.4 MB
Open: Σούρατ Ατ-Τακουίρ.mp3
82.
Σούρατ Αλ-Ινφιτάρ
2.9 MB
Open: Σούρατ Αλ-Ινφιτάρ.mp3
83.
Σούρατ Αλ-Μουταφιφίν
1.8 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μουταφιφίν.mp3
84.
Σούρατ Αλ-Ινσικάκ
1.8 MB
Open: Σούρατ Αλ-Ινσικάκ.mp3
85.
Σούρατ Αλ-Μπουρούτζ
1.1 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μπουρούτζ.mp3
86.
Σούρατ Ατ-Τάρικ
1.3 MB
Open: Σούρατ Ατ-Τάρικ.mp3
87.
Σούρατ Αλ-Α’λα
1.6 MB
Open: Σούρατ Αλ-Α’λα.mp3
88.
Σούρατ Αλ-Γάσεγια
2.2 MB
Open: Σούρατ Αλ-Γάσεγια.mp3
89.
Σούρατ Αλ-Φάτζρ
1.3 MB
Open: Σούρατ Αλ-Φάτζρ.mp3
90.
Σούρατ Αλ-Μπάλαντ
1.1 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μπάλαντ.mp3
91.
Σούρατ Ασ-Σάμς
1.3 MB
Open: Σούρατ Ασ-Σάμς.mp3
92.
Σούρατ Αλ-Λάιλ
776.2 KB
Open: Σούρατ Αλ-Λάιλ.mp3
93.
Σούρατ Αντ-Ντουχά
458.2 KB
Open: Σούρατ Αντ-Ντουχά.mp3
94.
Σούρατ Ασ-Σάρχ
606 KB
Open: Σούρατ Ασ-Σάρχ.mp3
95.
Σούρατ Ατ-Τίν
1.2 MB
Open: Σούρατ Ατ-Τίν.mp3
96.
Σούρατ Αλ-’Άλακ
486.8 KB
Open: Σούρατ Αλ-’Άλακ.mp3
97.
Σούρατ Αλ-Κάντρ
1.5 MB
Open: Σούρατ Αλ-Κάντρ.mp3
98.
Σούρατ Αλ-Μπάιγιενα
748.9 KB
Open: Σούρατ Αλ-Μπάιγιενα.mp3
99.
Σούρατ Αζ-Ζάλζαλα
766.8 KB
Open: Σούρατ Αζ-Ζάλζαλα.mp3
100.
Σούρατ Αλ-’Αντιγιάτ
651.7 KB
Open: Σούρατ Αλ-’Αντιγιάτ.mp3
101.
Σούρατ Αλ-Κάρι’α
553.8 KB
Open: Σούρατ Αλ-Κάρι’α.mp3
102.
Σούρατ Ατ-Τακάθουρ
302.3 KB
Open: Σούρατ Ατ-Τακάθουρ.mp3
103.
Σούρατ Αλ-’Άσρ
607.6 KB
Open: Σούρατ Αλ-’Άσρ.mp3
Go to the Top