Η Απαγγελία του Ιερού Κορανίου από τον αφηγητή Μουστάφα Ισμαήλ.

ΙΕΡΟ ΚΟΡΑΝΙ Card Assembly
Διεύθυνση: Η Απαγγελία του Ιερού Κορανίου από τον αφηγητή Μουστάφα Ισμαήλ.
Ο Αφηγητής: Μουστάφα Ισμαήλ
Σύντομη περιγραφή: Η Απαγγελία του Ιερού Κορανίου από τον αφηγητή Μουστάφα Ισμαήλ, από το αιγυπτιακό ραδιόφωνο, σε μορφή mp3.
Ημερομηνία Προσθήκης: 2014-04-15
Short Link: http://IslamHouse.com/503246
Συνημμένα στοιχείου ( 100 )
1.
Σούρατ Αλ-Φάτιχα
308.9 MB
Open: Σούρατ Αλ-Φάτιχα.mp3
2.
Σούρατ Αλ-Μπάκαρα
177.6 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μπάκαρα.mp3
3.
Σούρατ Ααλ ’Ιμράν
194.7 MB
Open: Σούρατ Ααλ ’Ιμράν.mp3
4.
Σούρατ Αν-Νισά’
150.8 MB
Open: Σούρατ Αν-Νισά’.mp3
5.
Σούρατ Αλ-Μά’ιντα
177.3 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μά’ιντα.mp3
6.
Σούρατ Αλ-Αν’άμ
193.4 MB
Open: Σούρατ Αλ-Αν’άμ.mp3
7.
Σούρατ Αλ-Α’ράφ
75.9 MB
Open: Σούρατ Αλ-Α’ράφ.mp3
8.
Σούρατ Αλ-Ανφάλ
144.9 MB
Open: Σούρατ Αλ-Ανφάλ.mp3
9.
Σούρατ Ατ-Τάουμπα
97.8 MB
Open: Σούρατ Ατ-Τάουμπα.mp3
10.
Σούρατ Γιούνους
111.6 MB
Open: Σούρατ Γιούνους.mp3
11.
Σούρατ Χούντ
95.3 MB
Open: Σούρατ Χούντ.mp3
12.
Σούρατ Γιούσουφ
46.7 MB
Open: Σούρατ Γιούσουφ.mp3
13.
Σούρατ Αρ-Ρά’ντ
95.6 MB
Open: Σούρατ Αρ-Ρά’ντ.mp3
14.
Σούρατ Ιμπραχήμ
35.7 MB
Open: Σούρατ Ιμπραχήμ.mp3
15.
Σούρατ Αλ-Χίτζρ
115.4 MB
Open: Σούρατ Αλ-Χίτζρ.mp3
16.
Σούρατ Αν-Νάχλ
88.3 MB
Open: Σούρατ Αν-Νάχλ.mp3
17.
Σούρατ Αλ-Ισρά’
83.5 MB
Open: Σούρατ Αλ-Ισρά’.mp3
18.
Σούρατ Αλ-Κάχφ
52.4 MB
Open: Σούρατ Αλ-Κάχφ.mp3
19.
Σούρατ Μάριαμ
73.2 MB
Open: Σούρατ Μάριαμ.mp3
20.
Σούρατ Τα-Χα
68.4 MB
Open: Σούρατ Τα-Χα.mp3
21.
Σούρατ Αλ-Ανμπιά’
72.8 MB
Open: Σούρατ Αλ-Ανμπιά’.mp3
22.
Σούρατ Αλ-Χάτζ
60.1 MB
Open: Σούρατ Αλ-Χάτζ.mp3
23.
Σούρατ Αλ-Μου’μινούν
74.5 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μου’μινούν.mp3
24.
Σούρατ Αν-Νούρ
49.3 MB
Open: Σούρατ Αν-Νούρ.mp3
25.
Σούρατ Αλ-Φουρκάν
71.2 MB
Open: Σούρατ Αλ-Φουρκάν.mp3
26.
Σούρατ Ασ-Σου’αρά’
59.2 MB
Open: Σούρατ Ασ-Σου’αρά’.mp3
27.
Σούρατ Αν-Νάμλ
74.8 MB
Open: Σούρατ Αν-Νάμλ.mp3
28.
Σούρατ Αλ-Κάσσας
55.5 MB
Open: Σούρατ Αλ-Κάσσας.mp3
29.
Σούρατ Αλ-’Ανκαμπούτ
43.5 MB
Open: Σούρατ Αλ-’Ανκαμπούτ.mp3
30.
Σούρατ Αρ-Ρούμ
27.6 MB
Open: Σούρατ Αρ-Ρούμ.mp3
31.
Σούρατ Λουκμάν
19.5 MB
Open: Σούρατ Λουκμάν.mp3
32.
Σούρατ Ασ-Σάτζντα
71.2 MB
Open: Σούρατ Ασ-Σάτζντα.mp3
33.
Σούρατ Αλ-Αχζάμπ
49.1 MB
Open: Σούρατ Αλ-Αχζάμπ.mp3
34.
Σούρατ Σάμπα’
40.2 MB
Open: Σούρατ Σάμπα’.mp3
35.
Σούρατ Φάτιρ
38.5 MB
Open: Σούρατ Φάτιρ.mp3
36.
Σούρατ Για-Σίιν
54.4 MB
Open: Σούρατ Για-Σίιν.mp3
37.
Σούρατ Ασ-Σαφφάτ
42.3 MB
Open: Σούρατ Ασ-Σαφφάτ.mp3
38.
Σούρατ Σαντ
63.4 MB
Open: Σούρατ Σαντ.mp3
39.
Σούρατ Αζ-Ζούμαρ
63.8 MB
Open: Σούρατ Αζ-Ζούμαρ.mp3
40.
Σούρατ Γάφιρ
45.7 MB
Open: Σούρατ Γάφιρ.mp3
41.
Σούρατ Φουσσίλατ
48.4 MB
Open: Σούρατ Φουσσίλατ.mp3
42.
Σούρατ Ασ-Σούρα
51.4 MB
Open: Σούρατ Ασ-Σούρα.mp3
43.
Σούρατ Αζ-Ζούχρουφ
21.5 MB
Open: Σούρατ Αζ-Ζούχρουφ.mp3
44.
Σούρατ Αντ-Ντουχάν
28.7 MB
Open: Σούρατ Αντ-Ντουχάν.mp3
45.
Σούρατ Αλ-Τζάθεγια
33.8 MB
Open: Σούρατ Αλ-Τζάθεγια.mp3
46.
Σούρατ Αλ-Αχκάφ
28.5 MB
Open: Σούρατ Αλ-Αχκάφ.mp3
47.
Σούρατ Μωχάμμαντ
31.5 MB
Open: Σούρατ Μωχάμμαντ.mp3
48.
Σούρατ Αλ-Φάτχ
18.4 MB
Open: Σούρατ Αλ-Φάτχ.mp3
49.
Σούρατ Αλ-Φάτχ
21 MB
Open: Σούρατ Αλ-Φάτχ.mp3
50.
Σούρατ Αλ-Χουτζουράτ
20.1 MB
Open: Σούρατ Αλ-Χουτζουράτ.mp3
51.
Σούρατ Κααφ
17.1 MB
Open: Σούρατ Κααφ.mp3
52.
Σούρατ Αδ-Δααριγιάτ
20.7 MB
Open: Σούρατ Αδ-Δααριγιάτ.mp3
53.
Σούρατ Ατ-Τούρ
20.6 MB
Open: Σούρατ Ατ-Τούρ.mp3
54.
Σούρατ Αν-Νάτζμ
26 MB
Open: Σούρατ Αν-Νάτζμ.mp3
55.
Σούρατ Αλ-Κάμαρ
23.4 MB
Open: Σούρατ Αλ-Κάμαρ.mp3
56.
Σούρατ Αρ-Ραχμάν
34.6 MB
Open: Σούρατ Αρ-Ραχμάν.mp3
57.
Σούρατ Αλ-Ωάκι’α
25.9 MB
Open: Σούρατ Αλ-Ωάκι’α.mp3
58.
Σούρατ Αλ-Χαντίντ
27.3 MB
Open: Σούρατ Αλ-Χαντίντ.mp3
59.
Σούρατ Αλ-Μουτζάνταλα
22.2 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μουτζάνταλα.mp3
60.
Σούρατ Αλ-Χάσρ
12 MB
Open: Σούρατ Αλ-Χάσρ.mp3
61.
Σούρατ Ασ-Σαφφ
11.7 MB
Open: Σούρατ Ασ-Σαφφ.mp3
62.
Σούρατ Ατζ-Τζούμου’α
9.9 MB
Open: Σούρατ Ατζ-Τζούμου’α.mp3
63.
Σούρατ Αλ-Μουνάφφικουν
12.5 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μουνάφφικουν.mp3
64.
Σούρατ Ατ-Ταγάμπουν
15.4 MB
Open: Σούρατ Ατ-Ταγάμπουν.mp3
65.
Σούρατ Ατ-Ταλάκ
14.7 MB
Open: Σούρατ Ατ-Ταλάκ.mp3
66.
Σούρατ Ατ-Ταχρείμ
17 MB
Open: Σούρατ Ατ-Ταχρείμ.mp3
67.
Σούρατ Αλ-Μούλκ
17.5 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μούλκ.mp3
68.
Σούρατ Αλ-Κάλαμ
18.4 MB
Open: Σούρατ Αλ-Κάλαμ.mp3
69.
Σούρατ Αλ-Χάκκα
13.5 MB
Open: Σούρατ Αλ-Χάκκα.mp3
70.
Σούρατ Αλ-Μα’άριτζ
11.4 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μα’άριτζ.mp3
71.
Σούρατ Νουχ
13.6 MB
Open: Σούρατ Νουχ.mp3
72.
Σούρατ Αλ-Τζινν
11.2 MB
Open: Σούρατ Αλ-Τζινν.mp3
73.
Σούρατ Αλ-Μουζζάμμιλ
15.1 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μουζζάμμιλ.mp3
74.
Σούρατ Αλ-Μουντ-ντάθθιρ
10.2 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μουντ-ντάθθιρ.mp3
75.
Σούρατ Αλ-Κιγιάμα
13.9 MB
Open: Σούρατ Αλ-Κιγιάμα.mp3
76.
Σούρατ Αλ-Ινσάν
10.9 MB
Open: Σούρατ Αλ-Ινσάν.mp3
77.
Σούρατ Αλ-Μουρσαλάτ
7.9 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μουρσαλάτ.mp3
78.
Σούρατ Αν-Νάμπα’
9.2 MB
Open: Σούρατ Αν-Νάμπα’.mp3
79.
Σούρατ Αν-Νάζι’ατ
7.1 MB
Open: Σούρατ Αν-Νάζι’ατ.mp3
80.
Σούρατ ’Άμπασα
5 MB
Open: Σούρατ ’Άμπασα.mp3
81.
Σούρατ Ατ-Τακουίρ
4.6 MB
Open: Σούρατ Ατ-Τακουίρ.mp3
82.
Σούρατ Αλ-Ινφιτάρ
9.9 MB
Open: Σούρατ Αλ-Ινφιτάρ.mp3
83.
Σούρατ Αλ-Μουταφιφίν
5.6 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μουταφιφίν.mp3
84.
Σούρατ Αλ-Ινσικάκ
5.1 MB
Open: Σούρατ Αλ-Ινσικάκ.mp3
85.
Σούρατ Αλ-Μπουρούτζ
3.2 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μπουρούτζ.mp3
86.
Σούρατ Ατ-Τάρικ
3.3 MB
Open: Σούρατ Ατ-Τάρικ.mp3
87.
Σούρατ Αλ-Α’λα
4.6 MB
Open: Σούρατ Αλ-Α’λα.mp3
88.
Σούρατ Αλ-Γάσεγια
6.1 MB
Open: Σούρατ Αλ-Γάσεγια.mp3
89.
Σούρατ Αλ-Φάτζρ
4.6 MB
Open: Σούρατ Αλ-Φάτζρ.mp3
90.
Σούρατ Αλ-Μπάλαντ
3.8 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μπάλαντ.mp3
91.
Σούρατ Ασ-Σάμς
3.7 MB
Open: Σούρατ Ασ-Σάμς.mp3
92.
Σούρατ Αλ-Λάιλ
2.5 MB
Open: Σούρατ Αλ-Λάιλ.mp3
93.
Σούρατ Αντ-Ντουχά
1.5 MB
Open: Σούρατ Αντ-Ντουχά.mp3
94.
Σούρατ Ασ-Σάρχ
2.2 MB
Open: Σούρατ Ασ-Σάρχ.mp3
95.
Σούρατ Ατ-Τίν
3.9 MB
Open: Σούρατ Ατ-Τίν.mp3
96.
Σούρατ Αλ-’Άλακ
1.5 MB
Open: Σούρατ Αλ-’Άλακ.mp3
97.
Σούρατ Αλ-Κάντρ
4.5 MB
Open: Σούρατ Αλ-Κάντρ.mp3
98.
Σούρατ Αλ-Μπάιγιενα
1.7 MB
Open: Σούρατ Αλ-Μπάιγιενα.mp3
99.
Σούρατ Αζ-Ζάλζαλα
1.9 MB
Open: Σούρατ Αζ-Ζάλζαλα.mp3
100.
Σούρατ Αλ-’Αντιγιάτ
1.7 MB
Open: Σούρατ Αλ-’Αντιγιάτ.mp3
Περισσότερα... ( 1 )
Go to the Top