قرائت مجود قارسی مصطفی اسماعیل (نسخه رادیو مصر)

قرآن كريم شناسنامه
عنوان: قرائت مجود قارسی مصطفی اسماعیل (نسخه رادیو مصر)
تلاوت كننده: مصطفی اسماعیل
چکیده: قرائت مجود قارسی مصطفی اسماعیل (نسخه رادیو مصر)
اضافه شده در تاریخ: 2014-04-13
لینک کوتاه: http://IslamHouse.com/502518
دریافت فایل ( 114 )
1.
سوره فاتحه
1.3 MB
Open: سوره فاتحه.mp3
2.
سوره بقره
308.9 MB
Open: سوره بقره.mp3
3.
سوره آل عمران
177.6 MB
Open: سوره آل عمران.mp3
4.
سوره نساء
194.7 MB
Open: سوره نساء.mp3
5.
سوره مائده
150.8 MB
Open: سوره مائده.mp3
6.
سوره انعام
177.3 MB
Open: سوره انعام.mp3
7.
سوره اعراف
193.4 MB
Open: سوره اعراف.mp3
8.
سوره انفال
75.9 MB
Open: سوره انفال.mp3
9.
سوره توبه
144.9 MB
Open: سوره توبه.mp3
10.
سوره يونس
97.8 MB
Open: سوره يونس.mp3
11.
سوره هود
111.6 MB
Open: سوره هود.mp3
12.
سوره يوسف
95.3 MB
Open: سوره يوسف.mp3
13.
سوره رعد
46.7 MB
Open: سوره رعد.mp3
14.
سوره ابراهيم
95.6 MB
Open: سوره ابراهيم.mp3
15.
سوره حجر
35.7 MB
Open: سوره حجر.mp3
16.
سوره نحل
115.4 MB
Open: سوره نحل.mp3
17.
سوره اسراء
88.3 MB
Open: سوره اسراء.mp3
18.
سوره كهف
83.5 MB
Open: سوره كهف.mp3
19.
سوره مريم
52.4 MB
Open: سوره مريم.mp3
20.
سوره طه
73.2 MB
Open: سوره طه.mp3
21.
سوره انبياء
68.4 MB
Open: سوره انبياء.mp3
22.
سوره حج
72.8 MB
Open: سوره حج.mp3
23.
سوره مؤمنون
60.1 MB
Open: سوره مؤمنون.mp3
24.
سوره نور
74.5 MB
Open: سوره نور.mp3
25.
سوره فرقان
49.3 MB
Open: سوره فرقان.mp3
26.
سوره شعراء
71.2 MB
Open: سوره شعراء.mp3
27.
سوره نمل
59.2 MB
Open: سوره نمل.mp3
28.
سوره قصص
74.8 MB
Open: سوره قصص.mp3
29.
سوره عنكبوت
55.5 MB
Open: سوره عنكبوت.mp3
30.
سوره روم
43.5 MB
Open: سوره روم.mp3
31.
سوره لقمان
27.6 MB
Open: سوره لقمان.mp3
32.
سوره سجده
19.5 MB
Open: سوره سجده.mp3
33.
سوره احزاب
71.2 MB
Open: سوره احزاب.mp3
34.
سوره سبأ
49.1 MB
Open: سوره سبأ.mp3
35.
سوره فاطر
40.2 MB
Open: سوره فاطر.mp3
36.
سوره يس
38.5 MB
Open: سوره يس.mp3
37.
سوره صافات
54.4 MB
Open: سوره صافات.mp3
38.
سوره ص
42.3 MB
Open: سوره ص.mp3
39.
سوره زمر
63.4 MB
Open: سوره زمر.mp3
40.
سوره غافر
63.8 MB
Open: سوره غافر.mp3
41.
سوره فصلت
45.7 MB
Open: سوره فصلت.mp3
42.
سوره شورى
48.4 MB
Open: سوره شورى.mp3
43.
سوره زخرف
51.4 MB
Open: سوره زخرف.mp3
44.
سوره دخان
21.5 MB
Open: سوره دخان.mp3
45.
سوره جاثيه
28.7 MB
Open: سوره جاثيه.mp3
46.
سوره احقاف
33.8 MB
Open: سوره احقاف.mp3
47.
سوره محمد
28.5 MB
Open: سوره محمد.mp3
48.
سوره فتح
31.5 MB
Open: سوره فتح.mp3
49.
سوره حجرات
18.4 MB
Open: سوره حجرات.mp3
50.
سوره ق
21 MB
Open: سوره ق.mp3
51.
سوره ذاريات
20.1 MB
Open: سوره ذاريات.mp3
52.
سوره طور
17.1 MB
Open: سوره طور.mp3
53.
سوره نجم
20.7 MB
Open: سوره نجم.mp3
54.
سوره قمر
20.6 MB
Open: سوره قمر.mp3
55.
سوره رحمن
26 MB
Open: سوره رحمن.mp3
56.
سوره واقعه
23.4 MB
Open: سوره واقعه.mp3
57.
سوره حديد
34.6 MB
Open: سوره حديد.mp3
58.
سوره مجادله
25.9 MB
Open: سوره مجادله.mp3
59.
سوره حشر
27.3 MB
Open: سوره حشر.mp3
60.
سوره ممتحنه
22.2 MB
Open: سوره ممتحنه.mp3
61.
سوره صف
12 MB
Open: سوره صف.mp3
62.
سوره جمعه
11.7 MB
Open: سوره جمعه.mp3
63.
سوره منافقون
9.9 MB
Open: سوره منافقون.mp3
64.
سوره تغابن
12.5 MB
Open: سوره تغابن.mp3
65.
سوره طلاق
15.4 MB
Open: سوره طلاق.mp3
66.
سوره تحريم
14.7 MB
Open: سوره تحريم.mp3
67.
سوره ملك
17 MB
Open: سوره ملك.mp3
68.
سوره قلم
17.5 MB
Open: سوره قلم.mp3
69.
سوره حاقه
18.4 MB
Open: سوره حاقه.mp3
70.
سوره معارج
13.5 MB
Open: سوره معارج.mp3
71.
سوره نوح
11.4 MB
Open: سوره نوح.mp3
72.
سوره جن
13.6 MB
Open: سوره جن.mp3
73.
سوره مزمل
11.2 MB
Open: سوره مزمل.mp3
74.
سوره مدثر
15.1 MB
Open: سوره مدثر.mp3
75.
سوره قيامه
10.2 MB
Open: سوره قيامه.mp3
76.
سوره انسان
13.9 MB
Open: سوره انسان.mp3
77.
سوره مرسلات
10.9 MB
Open: سوره مرسلات.mp3
78.
سوره نبأ
7.9 MB
Open: سوره نبأ.mp3
79.
سوره نازعات
9.2 MB
Open: سوره نازعات.mp3
80.
سوره عبس
7.1 MB
Open: سوره عبس.mp3
81.
سوره تكوير
5 MB
Open: سوره تكوير.mp3
82.
سوره انفطار
4.6 MB
Open: سوره انفطار.mp3
83.
سوره مطففين
9.9 MB
Open: سوره مطففين.mp3
84.
سوره انشقاق
5.6 MB
Open: سوره انشقاق.mp3
85.
سوره بروج
5.1 MB
Open: سوره بروج.mp3
86.
سوره طارق
3.2 MB
Open: سوره طارق.mp3
87.
سوره اعلى
3.3 MB
Open: سوره اعلى.mp3
88.
سوره غاشيه
4.6 MB
Open: سوره غاشيه.mp3
89.
سوره فجر
6.1 MB
Open: سوره فجر.mp3
90.
سوره بلد
4.6 MB
Open: سوره بلد.mp3
91.
سوره شمس
3.8 MB
Open: سوره شمس.mp3
92.
سوره ليل
3.7 MB
Open: سوره ليل.mp3
93.
سوره ضحى
2.5 MB
Open: سوره ضحى.mp3
94.
سوره شرح
1.5 MB
Open: سوره شرح.mp3
95.
سوره تين
2.2 MB
Open: سوره تين.mp3
96.
سوره علق
3.9 MB
Open: سوره علق.mp3
97.
سوره قدر
1.5 MB
Open: سوره قدر.mp3
98.
سوره بينه
4.5 MB
Open: سوره بينه.mp3
99.
سوره زلزله
1.7 MB
Open: سوره زلزله.mp3
100.
سوره عاديات
1.9 MB
Open: سوره عاديات.mp3
101.
سوره قارعه
1.7 MB
Open: سوره قارعه.mp3
102.
سوره تكاثر
1.4 MB
Open: سوره تكاثر.mp3
103.
سوره عصر
735.3 KB
Open: سوره عصر.mp3
104.
سوره همزه
1.7 MB
Open: سوره همزه.mp3
105.
سوره فيل
1.1 MB
Open: سوره فيل.mp3
106.
سوره قريش
1 MB
Open: سوره قريش.mp3
107.
سوره ماعون
1.4 MB
Open: سوره ماعون.mp3
108.
سوره كوثر
626.3 KB
Open: سوره كوثر.mp3
109.
سوره كافرون
1 MB
Open: سوره كافرون.mp3
110.
سوره نصر
981.4 KB
Open: سوره نصر.mp3
111.
سوره مسد
1.1 MB
Open: سوره مسد.mp3
112.
اخلاص
612.9 KB
Open: اخلاص.mp3
113.
سوره فلق
1 MB
Open: سوره فلق.mp3
114.
سوره ناس
1.2 MB
Open: سوره ناس.mp3
Go to the Top