ඉස්ලාමිය දැක්මෙන් ප්රේයමවන්තයන්ගේ දිනය

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමිය දැක්මෙන් ප්රේයමවන්තයන්ගේ දිනය
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: මුහම්මද් ඉම්තියාස් යූසුෆ්
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: 1. අශීලාචාර අභ්යمන්තර ප්ර විෂ්ටය ප්රේغමවන්තයින්ගේ දිනය හඳුන්වා දී ඇත. මෙම පාපතර ක්රිතයාවට මාධ්ය්යෙන් ලැබෙන සහයෝගය විශාලය.
2. කාන්තා පිරිමි ආදරය පිවිතුරුය. ඔවුන්ගේ ඇසුර අති උතුම්ය.
3. ඉස්ලාමයට ආවේණික ප්ර තිපත්ති හා සංකල්ප ඇත. කිසිදු අවස්ථාවක එම ප්රبතිපත්තීන් කඩා දැමීම නොසුදුසුය. එසේ සිදු කළහොත් එයින් සිදුවන විනාශය ඔබටයි.
එකතු කළ දිනය: 2014-03-13
Short Link: http://IslamHouse.com/469680
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ඉස්ලාමිය දැක්මෙන් ප්රේයමවන්තයන්ගේ දිනය
418.8 KB
Open: ඉස්ලාමිය දැක්මෙන් ප්රේයමවන්තයන්ගේ දිනය.pdf
2.
ඉස්ලාමිය දැක්මෙන් ප්රේයමවන්තයන්ගේ දිනය
3.4 MB
Open: ඉස්ලාමිය දැක්මෙන් ප්රේයමවන්තයන්ගේ දිනය.doc
Go to the Top