හඹා එන යහකම්

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: හඹා එන යහකම්
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: මුහම්මද් ඉම්තියාස් යූසුෆ්
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: 1. ජනයා ජීවත් විය යුත්තේ කෙසේ ද?
2. සියලු යහකම් පිළිගනු ලැබීම පිණිස කොන්දේසි දෙකක්.
3. ඉක්ඃලාස් සහ නබි (සල්) තුමාගේ මඟ පෙන්වීම පිළිපැදීම
4. කෙනෙකුගේ මරණයෙන් පසුව ඔහුගේ ණය පියවීම.
5. ඔහු නොකළ උපවාස, හජ් හෝ උම්රා අවසන් කිරීම
6. ඔහුගේ නමින් සිදුකරන කත්තම් ගැන පැහැදීම
එකතු කළ දිනය: 2014-03-13
Short Link: http://IslamHouse.com/469676
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
හඹා එන යහකම්
753 KB
Open: හඹා එන යහකම්.pdf
2.
හඹා එන යහකම්
4.1 MB
Open: හඹා එන යහකම්.doc
Go to the Top