Có Phải Bạn Đang Tìm Hạnh Phúc ?

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Có Phải Bạn Đang Tìm Hạnh Phúc ?
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Saaleh Al-Sanady
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: “Niềm hạnh phúc đích thực mà không có bất kỳ con người nào có thể phủ nhận và chối bỏ nó trừ phi không nhận thức được vì a tòng với ham muốn của bản thân: là niềm hạnh phúc lâu dài chỉ có được khi có đức tin nơi Allah I, Đấng đã tạo hóa nhân loại và mọi vạn vật, và đi theo sự Chỉ đạo của Ngài. Bởi lẽ, Ngài I là Đấng đã tạo hóa con người nên Ngài biết rất rõ điều gì làm họ hạnh phúc và điều gì làm họ không hạnh phúc, điều gì có ích cho họ và điều gì bất lợi cho họ.
Quả thật, nhiều nhà tâm lý học đã khẳng định rằng con người có tín ngưỡng là người sống trong hạnh phúc và bình yên ...”.
Thêm vào ngày: 2014-03-12
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/469558
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Có Phải Bạn Đang Tìm Hạnh Phúc ?
422 KB
: Có Phải Bạn Đang Tìm Hạnh Phúc ?.pdf
2.
Có Phải Bạn Đang Tìm Hạnh Phúc ?
4.3 MB
: Có Phải Bạn Đang Tìm Hạnh Phúc ?.doc
Go to the Top