Sao Bạn Không Hành Lễ Salah ?

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Sao Bạn Không Hành Lễ Salah ?
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Sao Bạn Không Hành Lễ Salah ?: Đây là bài thuyết giảng thứ sáu ngày 06/05/1435 nhằm ngày 07/03/2014, là một bài thuyết giảng nói về ân phước lễ nguyện Salah, hành phạt dành cho người bỏ hành lễ Salah và trì hoãn lễ nguyện Salah ra khỏi giờ đã ấn định.
Thêm vào ngày: 2014-03-10
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/469474
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Sao Bạn Không Hành Lễ Salah ?
13.9 MB
: Sao Bạn Không Hành Lễ Salah ? .mp3
Go to the Top